zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

26.07.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z programu Schůze vlády, která se bude konat ve středu dne 26. července 2006 v 10.00 hodin v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábř. E. Beneše 4

Bez rozpravy:

7.
Ustavení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Stupeň Přelouč II“
č.j. 1178/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

8.
Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby projektu Fondu soudržnosti „Střední Pomoraví/Hodo-nínsko“ (2005/CZ/16/C/PE/001) - část „odpadní vody“
č.j. 1180/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

9.
Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec“ (2005/CZ/16/C/PE/005)
č.j. 1181/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

10.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro povolení vjezdu autobusu mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1149/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

11.
O povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava pro společnost ČESKÉ DRÁHY a.s., Středisko železniční geodézie Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 PRAHA zastoupenou Ing. Ondřejem Červenkou, za účelem provádění geodetických prací
č.j. 1150/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

12.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Lesní správu Nouzov, za účelem použití biocidů v I.a II. zóně CHKO Křivoklátsko
č.j. 1151/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

13.
O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a §16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Václava Sklenáře, k povolení vjezdu vozidel a vstupu do I. zón za účelem fotografování
č.j. 1152/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
Zamítnutí žádosti o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, uvedených v § 26 odst.1 písm. d) zákona pro Lesy České republiky, s.p. LS Frýdlant za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů dřevin
 
č.j. 1153/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Jazevčí a Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem a Národní přírodní památky Bůrová, a to za účelem provádění průzkumu fytofágnách bezobratlých
č.j. 1154/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn pro povolení nové stavby objektu občerstvení na p.p.č.10 v k.ú. Svatý Jan pod Skalou
č.j. 1155/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
O povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona a § 16 odst. 2 písm. b) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Ivana Dudáčka k vjezdu vozidel na účelové komunikace a ke vstupu do I. zón za účelem pořízení fotografií
č.j. 1156/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí pro realizaci přeložky VTL plynovodu, která je součástí stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518“
č.j. 1167/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Stanislava Kovaříka a Ing. Josefa Pechu za účelem návštěvy Rokytecké a Hraniční slatě v NP Šumava
č.j. 1168/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Novořecké močály a I. zóny odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce Novořecké hráze - II. etapa“
 
č.j. 1169/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko, pro provedení terénních úprav značného rozsahu, změnu vodního režimu a vjezd a stání potřebné techniky, a to v souvislosti s realizací opatření vyplývajících z Programu péče o krajinu MŽP
č.j. 1170/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras pro konání XII. ročníku motoristické akce „PRAŽSKÝ RALLY-SPRINT“
č.j. 1174/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Čertoryje a CHKO Bílé Karpaty pro povolení vstupu, vjezdu a stání motorového vozidla k rekreačnímu objektu č. 882 v k.ú. Tvarožná Lhota
č.j. 1175/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Ramena řeky Moravy, NPR Vrapač, NPR Žebračka, PR Litovelské luhy, PR Panenský les, PR Hejtmanka v CHKO Litovelské Pomoraví; PR Království (Olomoucký kraj); NPR Libický luh v CHKO Kokořínsko; PR Hrbáčovy tůně a PR Černínovsko (Středočeský kraj); NPR Polanská Niva v CHKO Poodří
č.j. 1176/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Přírodní rezervace (PR) Postřekovské rybníky - výjimka pro realizaci akce dle projektu „Oprava a odbahnění rybníků – Postřeliv“, investor pan Josef Konopík, 345 35 Postřekov 191
č.j. 1177/06 - předběžně rozesláno dne: 19.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

4.
Informace o zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 27. června 2006 v Lucemburku
č.j. 1159/06 - předběžně rozesláno dne: 18.07.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí