zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologický dopad aditiv používaných v živočišných krmivech

26.07.2006
Zemědělství
Chemické látky
Ekologický dopad aditiv používaných v živočišných krmivech

Vědecký panel pro aditiva a produkty nebo látky používané v živočišných krmivech Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–FEEDAP) zahájil veřejnou diskusi k vytvoření harmonizovaného přístupu pro posuzování ekologického rizika aditiv používaných do živočišných krmiv, včetně krmiv pro ryby.Vzhledem k tomu, že těmito aditivními látkami mohou být zasaženy různé části životního prostředí (např. půda, podzemní vody, povrchové vody a sediment), jde o významný problém nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska bezpečnosti potravin.Evropská směrnice o posuzování aditiv ve výživě zvířat (směrnice Komise 2001/79/ES, která doplňuje směrnici Rady 87/153/EHS zavádějící postupy pro posuzování aditiv ve výživě zvířat) zdůrazňuje význam posuzování ekologického dopadu aditiv do krmiv, neboť se běžně používají po dlouhý časový úsek, často pro velký počet zvířat a v některých případech je zvířata ve značné míře vylučují do životního prostředí. K vlivu na životní prostředí může také docházet prostřednictvím jejich vyluhování do podzemních vod a prostřednictvím stékání z pastvin a orné půdy do povrchové vody.Dosud se k posuzování ekologického rizika aditiv do krmiv používají jednoduché a nespecifické modely expozice a to pro oblast pevniny. Pro oblast vodního prostředí neexistují žádné specifické směrnice hodnocení rizika.V rámci EFSA byla zřízena pracovní skupina, která se zabývá studiem této problematiky a která pracuje na vytvoření harmonizovaného přístupu k posuzování ekologického dopadu aditiv do krmiv. Uvedenou skupinu tvoří 13 evropských vědeckých pracovníků – specialistů na různé oblasti související s danou problematikou. S ohledem na existující vědecké poznatky a dostupné údaje vypracoval panel FEEDAP pracovní dokument, který je přehledem současné situace v Evropě pokud jde o praktiky používané na farmách i praktiky používané pro akvakultury. Jsou zde rovněž uvedeny metody k výpočtu předpokládaných koncentrací aditiv pro krmiva v suchozemském i vodném prostředí. Uvedený dokument je v současné době předložen veřejné diskusi tak, aby se pro navrhovaný postup dosáhlo co nejširšího vědeckého konsensu. Veřejná diskuse bude probíhat do 31. října 2006. Text dokumentu a pokyny pro vytváření připomínek jsou k dispozici zde.           

Příloha: Pracovní dokument EFSA–FEEDAP pro veřejnou diskusiEFSA

Zdroj: http://www.agronavigator.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí