zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh Plánu péče pro CHKO Moravský kras na období 2007- 2016

22.08.2006
Příroda
Návrh Plánu péče pro CHKO Moravský kras na období 2007- 2016
Ke stažení ve formátu .pdf

Návrh Plánu péče pro CHKO Moravský kras na období 2007 - 2016 (pdf, 454 kB)
Příloha - Rámcové směrnice péče o les (pdf, 291 kB)

na adrese: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPPDFG9H6UL

Správa CHKO Moravský kras

Adresa a kontakty:

Správa CHKO Moravský kras
Svitavská 29
678 01 Blansko

Tel.:  420 516 428 880
Fax:  420 516 410 525
Email: morkras@schkocr.cz
www.moravskykras.ochranaprirody.cz

 Stará Amatérská jeskyně - Dóm objevitelů (Foto: Leoš Štefka)


Charakteristika:

Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České republiky. Krasová oblast zaujímá pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké kaňonovité žleby. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské vrchoviny, mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje vytvořila složité jeskynní labyrinty. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří téměř 35 km, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve střední Evropě. Ve střední části Moravského krasu je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhé Rudické propadání - Býčí skála. Nejznámější jeskyní jižní části krasu je jeskyně Ochozská s délkou téměř 2 km. Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1 100 jeskyní. V řadě z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života i vývoje lidské společnosti. V jeskyni Kůlna je doloženo nejstarší osídlení Moravského krasu člověkem neandertálským z doby před 120 000 lety. Pozoruhodné jsou rovněž nálezy rytin koní a bizonů na koňských žebrech z jeskyně Pekárny. Vytvořili je lovci koní a sobů a jejich stáří je odhadováno na 11 000 až 13 000 let. Jeskyně jsou i hlavním magnetem turistického ruchu. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyně Punkevní, Kateřinská, Balcarka a Sloupsko-šošůvské s roční návštěvností cca 400 000 osob.

Geologický podklad, členitý terén, poloha na rozhraní panonské a hercynské oblasti i výskyt karpatských druhů je příčinou existence specifických rostlinných a živočišných společenstev. Pozoruhodná je fauna jeskyní. Nejznámější jsou netopýři, kterých zde bylo dosud zjištěno 21 druhů.  V jeskyních Moravského krasu však žijí i četné druhy bezobratlých živočichů, kteří jsou dokonale přizpůsobeni k životu v naprosté tmě. Mnoho z nich zde bylo popsáno jako nové druhy pro vědu. Ze skupiny kriticky ohrožených druhů rostlin zde například ve skalní stěně propasti Macocha roste, jako na svém jediném nalezišti v České republice, glaciální relikt, kruhatka Matthiolova. Lesy s převážně přirozenou druhovou skladbou kryjí téměř 60 % území. Další informace

 

 Kruhatka Matthiolova  - Cortusa matthioli (Foto: Leoš Štefka)

Základní údaje:

Rozloha:  92 km2
Geografická orientace: 49° 13´ - 49° 26´ N, 16° 38´ - 16° 47´ E
Nadmořská výška: 220 (potok Říčka) - 610 m (Helišova skála)
Vyhlášení: výnosem MŠK ze dne 4. července 1956 č.j. 18.001/55 
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
     -  4  národní přírodní rezervace
     -  2  národní přírodní památky
     - 11 přírodních rezervací

Dále jsou v působnosti Správy CHKO Moravský kras národní přírodní památky Červený kopec a Stránská skála, které se nacházejí mimo území CHKO
Moravský kras.    

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí