zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva k zaslání připomínek k zamýšlené novelizaci podmínek plavby vodních skútrů

25.08.2006
Voda
Výzva k zaslání připomínek k zamýšlené novelizaci podmínek plavby vodních skútrů
(vyhláška č.241/2002 Sb.)
Komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády projednala v lednu tohoto roku návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Jedním z cílů novely této vyhlášky bylo umožnit provoz vodních skútrů na speciálně vymezených plochách i v letní sezóně za podmínky dohody s dotčenou obcí.
Komise pro veřejné právo ale konstatovala, že tento záměr svojí konstrukcí jednak zakládá úpravu veřejnoprávní smlouvy, což není možné upravovat ve vyhlášce, a dále přiznává obci postavení účastníka řízení, což však z povahy věci rovněž nepatří do vyhlášky. Navrhovanou úpravu pak doporučila vypustit bez náhrady. Novela vyhlášky č.241/2002 Sb., která byla vyhlášena pod č.39/2006 Sb. a nabyla účinnosti dne 1.3.2006, proto ponechala v platnosti dosavadní regulaci provozu vodních skútrů, která letní provoz vodních skútrů paušálně vylučuje.
Po následných jednáních mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Českou sportovní asociací vodních skútrů byl požadavek na souhlas dotčené obce opuštěn s tím, že postačí do vyhlášky vložit další podmínky pro provozování vodních skútrů tak, aby byly ochráněny jak zájmy obcí, tak i respektovány požadavky ochrany životního prostředí.
Proto se zveřejňuje na www.mdcr.cz návrh podmínek, za nichž by mohlo být v budoucnu možné povolit na vymezených lokalitách letní provoz vodních skútrů. K tomuto návrhu uvítáme připomínky dotčených obcí, krajů, občanských a profesních sdružení i nejširší veřejnosti, zaslané v písemné podobě na adresy obou ministerstev zároveň:
Ministerstvo dopravy, odbor plavby a vodních cest, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15, Praha 1,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10, Praha 10.
Připomínky lze zaslat nejpozději do 11.9.2006 (rozhoduje datum poštovního razítka). Poté bude provedeno vyhodnocení požadavků na způsob regulace plavby vodních skútrů a vypracováno konečné znění návrhu novely vyhlášky č.241/2002 Sb.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí