zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příklad ekologického stavitelství

29.08.2006
Obecné
Příklad ekologického stavitelství
Ekologické stavitelství hledá takové možnosti navrhování a budování lidských sídel, které mají co nejmenší negativní vliv na životní prostředí.
Změna přístupu k používaným stavebním technologiím a materiálům, ale i k celkovému způsobu navrhování budov se týká především šetrného využívání zdrojů, vytváření zdravého vnitřního klimatu a efektivního zhodnocování investic.

Jednou z prvních obcí v ČR, která jedná v duchu těchto trendů, je Hostětín s 230 obyvateli. Leží na úpatí Bílých Karpat na území, které patří do chráněné krajinné oblasti a v roce 1996 bylo zařazeno mezi Biosférické rezervace UNESCO.

Obec dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací ZO ČSOP Veronica Brno, jejíž nadace zakoupila již na podzim 1998 v Hostětíně starou zemědělskou usedlost včetně pozemků s dlouhodobým záměrem vybudovat zde vzdělávací a informační středisko. Má poskytnout zázemí jako Centrum modelových ekologických projektů pro venkov. Obec a její okolí totiž vytváří ideální laboratoř pro ekologickou osvětu v oblasti trvale udržitelného venkovského rozvoje.

SEMINÁRNÍ CENTRUM JAKO PASIVNÍ OBJEKT

Investorem projektu a jeho budoucím provozovatelem je ZO ČSOP Veronica, která získala finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí ČR a od nadačních a firemních dárců. Projekt v hodnotě přes 23 milionů korun dokončí Divize Technologie společnosti Skanska CZ v září roku 2006.

Pro stavbu budovy seminárního centra a ubytovny se využijí jak konvenční, tak i ekologické stavební materiály, například nepálené cihly, hliněné omítky a slaměné izolace. Po dokončení komplex přirozeně rozšíří stávající prostor návsi a vedle školicích aktivit jej bude obec využívat pro pořádání kulturních i jiných programů.

Ukázkový pasivní dům, kde mají být pokud možno uplatněny všechny současné poznatky o udržitelném využívání zdrojů energie, materiálu, krajiny, vody apod., je jedním směrem ekologického stavitelství. Druhým je výzkum a aplikace slaměných balíků jako levného izolačního materiálu nízkoenergetických a pasivních budov. Slaměné balíky již našly své místo na třech objektech a počítá se s nimi i při výstavbě seminárního centra.

Základem pro pasivní domy je totiž důkladná tepelná izolace pláště budovy, dokonalá vzduchotěsnost stavby, výborně izolující okna a speciální větrací systém, který využívá teplo odcházející z místnosti pro ohřev čerstvého vzduchu (tzv. rekuperace).

Tento koncept staveb začal vznikat v 90. letech 20. století především v Německu a v Rakousku, odkud se dostává i do České republiky.

Hostětínské seminární centrum vychází především z praxe v Rakousku. Díky použití energeticky šetrných technologií, stavebních prvků a materiálů spočívá hlavní výhoda podobných staveb v tom, že oproti běžným domům spotřebují zhruba pětinu energie na vytápění a svým obyvatelům poskytují dokonce i ve městech pravidelný přísun čerstvého vzduchu, který do budovy dodává mechanický větrací systém. V domech se neinstaluje klasický topný systém, stačí mírně přihřívat příchozí vzduch.

CHARAKTER STAVBY

Areál seminárního centra a ubytovny bude sloužit pro přednáškovou a vzdělávací činnost, prezentaci ekologických systémů výstavby, ale i dalších ekologicky šetrných technologií, například zpracování ovoce, využití obnovitelných zdrojů energie atd. Součástí komplexu je také moštárna, ve které se od roku 2000 vyrábějí jablečné mošty, a budova pro skladování moštu postavená v roce 2004. Všechny objekty se mají dle záměru architekta stát organickou součástí veřejných prostor v obci.

Stavby se nacházejí na místě, kde dříve stával malý obytný dům a hospodářská budova; od návsi je komplex oddělený hlavní silnicí. Budovy k ní stojí kolmo, obrácené štítem k návsi. Prostor návsi je tak nově protažen až k budově moštárny. Hlavní budova - seminární centrum - bude stavebním řešením i vzhledem fasády dominovat celému komplexu; ubytovna, která má netradiční inovativní tvar, je orientována směrem do zahrady a přízemní provozní část s přípravnou jídel celý areál uzavírá ve směru vjezdu do obce.

Současný sjezd na místní komunikaci bude sloužit pro zásobování seminárního centra i pro přepravu produktů moštárny. V areálu budou zpevněné plochy, na nichž se budou moci otáčet nákladní automobily (s nosností do 3,5 tuny). Parkování s pěti stáními se nachází na pronajatém pozemku v obci.

ARCHITEKTURA

Polyfunkční areál seminárního centra se skládá ze dvou částí - seminárního centra, kde se nachází přednáškový sál pro 45 osob, kanceláře, vstupní haly a technologického zařízení, a z ubytovacího objektu s 10 pokoji pro celkem 25 hostů a tvůrčí dílnou. Je navrženo jako masivní budova z betonu a nepálených cihel s venkovní izolací z minerální vlny. Ubytovna je postavena z pálených cihelných bloků a částečně izolovaná slaměnými balíky. Povrch dotváří dřevěný obklad a plochou střechu bude pokrývat nízká vegetace.

Budova seminárního centra je vybavena sedlovou střechou s pálenou krytinou. Zvláštností bude fasádní kolektor, který budově při pohledu od silnice a návsi dodá výjimečný vzhled. Dvoupodlažní ubytovací prostory, jež vytvářejí dojem subtilní přístavby, mají jednoduchý tvar se zatravněnou plochou střechou a dřevěnou fasádou směrem do sadu. Obě části, které jsou výškově o půl podlaží oddělené, spojuje vstupní hala a schodiště. Z haly vede schodiště i do podzemního prostoru pro technické vybavení (rekuperátory tepla, strojovna, regulace apod.) a je odsud přístupné WC pro společenský sál.

Budova seminárního centra je částečně podsklepená, v části kuchyně a foyer jednopodlažní, jinak dvoupodlažní a kopíruje mírně svažitý terén. Celý komplex včetně ubytovacích zařízení umožňuje přístup osobám se sníženou pohyblivostí.

STAVEBNÍ PROVEDENÍ

Stavba byla zahájena v březnu letošního roku. V červnu byla dokončena hrubá stavba, následovalo zastřešení a zateplení domu lisovanou slámou. Vzduchotechnici Divize Technologie společnosti Skanska v domě zajistí i speciální rozvody vzduchu. Seminární centrum v Hostětíně totiž bude na rozdíl od domů stavěných běžnou technologií postaveno jako vzduchotěsná budova a bude zejména v chladném období využívat nucené větrání. Mezi standardně používané postupy určitě nepatří ani aplikace hliněných omítek.

Na konstrukci vstupní haly budou přednostně použity nepálené cihly získané z rozebraného rodinného domu, který na pozemku dříve stál. Spojení cihel se provede hliněnou maltou bez obsahu vápenných, cementových či jiných chemických pojidel.

Vnitřní stěny s výjimkou kuchyně a sociálního zařízení v pokojích budou opatřeny hliněnou omítkou z přírodních písků a hlíny bez dalších přísad. V některých částech interiéru bude použito přírodní linoleum vyrobené tradiční technologií z přírodních surovin (přírodní olej, přírodní pryskyřice, korková moučka, vápenec a pigmenty na jutovém základě).

Veškerá okna budou dřevěná, střešní okna se zasklením dvoukomorovým sklem s fólií (Heat mirror) a kryptonovou výplní, ostatní okna budou trojvrstvá, se dvěma pokovenými vrstvami a argon-kryptonovou výplní.

ENERGETICKÝ KONCEPT

Stavba je projektována jako energeticky pasivní budova s minimální spotřebou energie na vytápění (do 15 kWh/m2). Celý objekt bude zateplen silnou vrstvou tepelné izolace. Na straně směrem k sousednímu domu a na severní fasádě směrem do sadu bude v souladu s protipožárními předpisy použit nehořlavý povrch konstrukce - omítka na rákosu na bednění. Tepelnou izolaci pod tímto povrchem zajistí minerální vlna. Na ubytovací části směrem do sadu bude použit obklad z vybraného modřínového dřeva v tloušťce 30 mm. Prkna budou jen zabroušena bez další povrchové úpravy. Tepelná izolace ploché střechy a fasády ubytovací části na straně k moštárně bude z lisované balíkové slámy o celkové tloušťce 40 cm.

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody a minimální vytápění bude v zimním půlroce pokryta ze systému centrálního zásobení teplem (CZT) z biomasové výtopny obce Hostětín a částečně i solárním systémem na fasádě. V letním období zajistí ohřev vody solární systém umístěný na fasádě seminárního centra i další na střeše moštárny. Jako záloha je v objektu instalován bojler s elektrickým dohřevem. Za havarijní zdroj tepla může být uvažován i stávající technologický parní kotel na kapalná paliva, umístěný v moštárně.

Větrání ve snídaňové kuchyni, víceúčelovém sále, pokojích pro hosty a kancelářích zajistí větrací jednotky se zpětným získáváním tepla.

Environmentální programy

Od počátku devadesátých let se v Hostětíně dynamicky rozvíjí řada environmentálních projektů realizovaných jak obcí, tak občanskými sdruženími, zejména organizacemi Českého svazu ochránců přírody. Nejprve byla vystavěna kořenová čistírna odpadních vod, která je ve stálém provozu od roku 1997 jako první svého druhu v CHKO a na východní Moravě vůbec. V rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty byla na deseti domech instalována solární zařízení na ohřev vody. Kolektor ročně uspoří jedné domácnosti průměrně 2000 kWh elektřiny. V roce 2001 byl instalován velkoplošný kolektor (36 m2) se selektivní vrstvou na střeše moštárny, která je dalším ekologickým programem Hostětína směřujícím k obnově ovocnářství. Do provozu byla uvedena v roce 2000 a vyrábí se zde nefiltrované šťávy z krajových ekologicky pěstovaných odrůd ovoce. Přibyla i dřevěná sušárna ovoce a především obecní výtopna na biomasu, v níž se spaluje odpadní dřevo z okolních lesů a pil pro dodávání tepla do hostětínských domácností. Česko-nizozemský projekt prověřuje jeden z mezinárodních mechanismů snižování emisí CO2 - joint implementation. V současné době probíhá stavba seminárního centra v podobě pasivního domu se školicím programem zaměřeným na energeticky uvědomělé stavění.

Technické údaje:

Název projektu: Seminární centrum Hostětín

Investor: ZO ČSOP Veronica

Datum zahájení: březen 2006

Datum ukončení: září 2006

Architekt: prof. Georg W. Reinberg, Architektbüro Reinberg, Rakousko

Projektant: Ing. arch. Tomáš Zlámal, Ateliér Zlámal Stolek, Brno

Dodavatel projektu: Skanska CZ a.s., Divize Technologie

Cena: 23 milionů Kč
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí