zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řešení, které získává respekt

01.09.2006
Obecné
Řešení, které získává respekt
Důvodů proč zateplovat novostavby, což je vhodné i pro nízkoenergetické domy (NED), je několik.
Kromě optimálního využití materiálů nás přesvědčí ekonomická výhodnost. Je tu možnost volby parametrů konstrukce, přičemž se oddělí stavba nosné konstrukce a provádění zateplení. Zajistí se odstranění typických tepelných mostů (přechod stěny na základ, maltové spáry, sekání cihel apod.).

Je potřeba menší tloušťky stěny, takže interiér stavby bude větší. Keramická cihla je chráněna před mrazem účinným izolantem. Lze potvrdit menší riziko praskání omítek, nižší kondenzaci v konstrukci.

KRITÉRIEM SPOTŘEBA ENERGIE

Jako nízkoenergetické jsou označovány domy s výrazně nižší spotřebou tepla na vytápění, než je předepsané závaznou legislativou v příslušné zemi nebo regionu v daném čase. Mezinárodně uznávaným kritériem pro jednotlivé kategorie energeticky úsporných domů je spotřeba energie na vytápění vztažená na jeden čtvereční metr podlahové plochy za rok.

Ve světě se vžilo rozdělení do čtyř kategorií:

- energeticky úsporné objekty: 70 kWh/m2.rok

- nízkoenergetické domy: 50 kWh/m2.rok

- pasivní domy: 15 kWh/m2.rok

- nulové nebo plusové domy: 0 kWh/m2.rok

OPTIMÁLNÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Umístění na pozemku

Koncepce a forma domu vždy vychází z parametrů konkrétního pozemku. Poloha, orientace ke světovým stranám, využití spádu, stávající zeleně, vztah k okolní zástavbě ovlivňuje primárně energetickou bilanci. (V tomto smyslu mají proto určité slabiny právě typové projekty nízkoenergetických rodinných domů.)

Tvar domu

Rozhoduje plocha ochlazovaného pláště vůči obestavěnému prostoru. Je třeba eliminovat různé zbytečné výstupky, navrhnout jednoduchý tvar střechy vhodně orientovaný vůči světovým stranám.

Vnitřní uspořádání

Nekomplikované a dobře čitelné dispoziční řešení obsluhované jednoduchými a snadno regulovatelnými systémy. Obytné místnosti na jih, chodby, schody, koupelny a WC jsou situovány do severní fronty domu. Vstup je navrhován nejčastěji z východu nebo ze severu.

Nezbytnost izolace

NED lze realizovat ze všech materiálů. Řešením je sendvičová konstrukce (jednovrstvé materiály nevyhovují požadavku doporučených normových hodnot, které jsou předpokladem). Aplikuje se asi 200 mm tepelné izolace (polystyren, minerální vata) dle typu obvodového pláště.

Důsledné řešení všech detailů

Vysoký stupeň zateplení by neměl smysl bez pečlivého řešení všech detailů stavby. Jedná se zejména o vyloučení tepelných mostů mezi homogenními materiály a tepelných vazeb při styku různých druhů materiálů a stavebních prvků, například návaznost stěny na rám okna. Tepelný most s sebou často nese efekt kondenzace vodní páry. Pokud ji konstrukce neumožní odpařit, dochází k hromadění vlhkosti v tepelné izolaci, degradaci, promrzání a k vzniku plísní v interiéru.

Velikost a kvalita oken

Okna mají zásadní vliv na energetickou náročnost stavby, u tradičně koncipované výstavby jimi uniká až 40 % energie. Okna orientovaná na jih mají pozitivní bilanci, na východ a na západ vyrovnanou. Okna na sever mají ztráty dvojnásobné oproti tepelným ziskům. Navrhujeme menší díly oken otevíravé, větší díly pevné, vždy s ohledem na jejich čistitelnost. Přehřívání osluněných místností bráníme vhodným stíněním.

Vzduchotěsnost

Dalším požadavkem nízkoenergetické výstavby je vzduchotěsnost obvodového pláště. U dokonale izolované stavby způsobuje výrazné ztráty tepla již ventilační otvor do spíže nebo například výdech digestoře. Ztráty větráním činí až 50 procent celkové spotřeby. Možným standardním řešením je systém nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla.

Vytápění

Ekonomické a nezbytné je celý systém doplnit o zdroj tepla, elektrokotel, kotel na dřevo nebo dřevěné peletky, stačí o výkonu 5 - 8 kW, rovněž pro přípravu teplé vody v zásobníku a řešit v rámci jedněch rozvodů také teplovzdušné vytápění.

PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO PROJEKTU

V červnu 2004 byl zahájen projekt s podporou Sdružení EPS v ČR, výstavba nízkoenergetického domu pro čtyřčlennou rodinu.

Dům je přízemní, s využitým podkrovím se střešní nadezdívkou krytou symetrickou sedlovou střechou bez přesahů. Je orientován svojí podélnou osou ve směru JV - SZ. Půdorysně je ve tvaru písmene L a situování domu vytváří přirozeným způsobem napůl uzavřený intimnější prostor vystavený slunci. Zároveň vzniká částečně otevřené "atrium" orientované na osluněnou stranu s rozsáhlou plochou terasy zastíněnou stromy.

Fasády jsou řešeny osově asymetricky s obdélníkovými převýšenými otvory, francouzskými nebo pásovými okny podle účelu a funkce osvětlované místnosti. Při návrhu domu byly aplikovány principy nízkoenergetického bydlení, tj. optimalizace plochy okenních otvorů, zónování dispozice vzhledem ke světovým stranám, kompaktní objem celé fasády, redukce otevíraných částí oken atd. Obvodový plášť je pojednán přizdívkou pláště z režných lícových cihel se spárováním. Sokl je šedomodrý umělý kámen natažený na tepelnou izolaci základů.

Dispoziční řešení také zohledňuje požadavky nízkoenergetických domů. Důraz je kladen na účelné využití každého metru čtverečního plochy a eliminaci ztrátových prostor, zejména chodeb. Hlavní obytné místnosti jsou orientovány na osluněné strany (jih, západ, východ) a vstup na severovýchod. Servisní a komunikační prostory jsou na východ a sever.

Založení je navrženo na betonových pasech a patkách v jednoduchých základových poměrech na nezámrznou hloubku. Účinné přerušení tepelného mostu mezi konstrukcí základu a nosným zdivem vrchní stavby zajišťuje pěnosklo. Obvodové nosné stěny jsou vyzdívané, opatřené masivním kontaktním zateplovacím systémem - 200 mm tepelné izolace o celkové mocnosti převážně 450 mm. Rovněž vnitřní nosné stěny jsou vyzdívané. Příčné nosné a obvodové stěny v prostoru podkroví jsou navrženy jako lehká vyzdívaná konstrukce. Příčky v podkroví jsou sádrokartonové.

Stropy nad přízemím jsou navrženy jako železobetonové, krovy sedlové střechy jsou z úsporných fošnových profilů uložených na pozednice zděné části objektu, mezilehlé a vrcholovou vaznici. Strop nad podkrovím je lehký, bedněný vnitřním obkladem sádrokartonem. Tepelná izolace sedlové střechy s taškovou krytinou je provedena kontaktně v rovině krovu střechy celkově o mocnosti 350 mm s doplňujícím zateplením a eliminací tepelných mostů v úrovni krokví.

Kromě soudobých trendů v navrhování energeticky úsporných rodinných domů bylo zohledněno i ekologické hledisko.

Z materiálů Sdružení EPS ČRZákladní informace o stavbě

Název: novostavba rodinného domu

Místo: jižně od Prahy

Generální projektant: Ing. arch. Josef Smola

Zastavěná plocha: 192,30 m2

Užitná plocha: 266 m2

Obestavěný prostor: 1290 m3

Tepelné ztráty: 9,9 kW

Doba výstavby: červen 2004 - červen 2005

Cena: 5300 Kč/m3 bez DPH
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí