zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesy České republiky řeší důsledky extrémních vlivů počasí

30.08.2006
Les
Lesy České republiky řeší důsledky extrémních vlivů počasí

Letošní léto, ale i léto loňské, připravilo lesníkům nejen Karlovarského kraje řadu nepříjemných překvapení. Lesníci se tak musejí opět vypořádávat s důsledky výjimečných výkyvů počasí. V loňském roce došlo na přelomu července a srpna k nebývalé silné vichřici, která způsobila rozsáhlou kalamitu. Poškodila 200 000 m3 dřevní hmoty. Do konce listopadu se podařilo její následky odstranit a poškozené dřevo zpracovat. Avšak hned v úvodu následujícího měsíce způsobily velmi silné poryvové větry kalamitu další. Ta pak zanedlouho zmizela pod mocnými vrstvami sněhu. Průběh zimy (2005/2006) byl pro les rovněž nepříznivý. Lesní porosty byly v jejím průběhu poškozeny ve velkém rozsahu námrazami a vrcholovými či kmenovými zlomy. Krajský inspektorát tak evidoval k 31. březnu 2006 celkem 147 OOOm3 poškozené dřevní hmoty. Ani to však ještě nebylo vše. Další rána přišla letos v dubnu a květnu, kdy silné bouřky několikrát za sebou rozvracely lesní porosty. Sněhová pokrývka zmizela na horách až koncem května. Teprve tehdy mohli lesáci začít kalamitu komplexně zpracovávat. Průběh následného horkého léta a rozsah kalamity přitom vytvořily velmi příhodné podmínky pro prudký nárůst populace kalamitních hmyzích škůdců, především kůrovce. Tato hrozba - možnost vzniku další, tentokrát kůrovcové kalamity, nedává lesníkům spát.Ředitel krajského inspektorátu ing. Holický k tomu říká: "Pokud nám počasí nepřipraví ještě nějaké překvapení, bude v porostech spravovaných Lesy České republiky kalamita zpracována do konce září 2006. Vyžaduje to však maximální nasazení všech, kteří se na tomto složitém úkolu podílejí. V srpnu a září zbývá v Karlovarském kraji zpracovat ještě cca 75 000 m3, kalamitního dřeva." "Kalamita nejvíce postihla LS Kraslice, LS Horní Blatnou a LZ Kladská," dodává ještě ředitel inspektorátu. "Na ostatních našich jednotkách se kalamita rovněž vyskytuje, ale v mnohem menším rozsahu. Tady je naše pozornost upřena na obvyklé lesnické činnosti jako je zalesnění, ochrana kultur, pěstování a výchovné zásahy. V popředí našeho snažení je zde ochrana lesa před hmyzími škůdci, kůrovci." Pro ilustraci pak uvádí několik čísel: "Na Lesní správě Horní Blatná bylo při likvidaci kalamity zpracováno jen v červnu 271 OOm3 hmoty. Výnosy dosáhly jen za červen 14,5 milionu Kč. Od roku 1992 jsou to nejvyšší dosažená čísla.Z provozního hlediska se nám daří v obchodu se dřívím. Organizační jednotky plní dodávky a nemají pohledávky po lhůtách splatnosti. Přesto i zde dochází v důsledku kalamity ke snížení realizační ceny surového dříví." Organizační jednotky krajského inspektorátu zasahují takřka do všech lesních vegetačních stupňů. To znamená, že se na každé z lesních správ i na lesním závodě vyskytují lesy v územních pánvích, ve středních polohách i ve vyšších horských polohách. Markantní jsou tu i rozdíly vyplývající z odlišnosti přírodních lesních oblastí, jako jsou například Krušné hory a Západočeská pahorkatina.

***

Krajský inspektorát Karlovy Vary patří mezi menší inspektoráty. Celkovým objemem úkolů však mezi inspektoráty rozhodně nezaostává. Právě naopak. Lesní porosty, které spravuje, jsou položeny převážně na úbočích Krušných hor, v oblasti Slavkovského lesa a na jihu zasahují Český les. Plocha lesa převyšuje v Karlovarském kraji plochu zemědělskou. Lesnatost zde dosahuje přibližně 45%. Podmínky jsou namnoze opravdu krušné a o složité a náročné úkoly zde není nikdy nouze. V působnosti krajského inspektorátu se nachází pět organizačních jednotek Lesů České republiky Čtyři lesní správy (LS Františkovy Lázně, LS Kraslice, LS Horní Blatná a LS Toužím) a jeden lesní závod (LZ Kladská). Všechny organizační jednotky spravují dohromady 100 700 ha porostů. Pro svoji řídící a kontrolní činnost má krajský inspektorát celkem sedm pracovníků.


Zdroj: Právo
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí