zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Phare – Dodávka vybavení na posílení sektoru rybářství a vodního hospodářství

31.08.2006
Voda
Phare – Dodávka vybavení na posílení sektoru rybářství a vodního hospodářství
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660864
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Rumunsko  BusinessInfo.cz - Rumunsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/rumunsko/1000686/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
30.10.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 164 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168419 Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (s výjimkou pecí a ostatních zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení používané v domácnosti; průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody, neelektrické

T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Popis zakázky:
Cílem tohoto projektu je provozovat účinný sektor rybářství a vodního hospodářství na národní a regionální úrovni vybavený potřebným zařízením.
Cílem tohoto projektu je nákup nezbytného IT a komunikačního vybavení (včetně softwaru) pro založení 1. virtuálního střediska na prodej ryb a nezbytného vybavení pro účinné provádění rybářských inspekčních kontrol a nákup 2 mobilních laboratoří, které jsou schopné odhadnout zásoby ryb a přípustný úlovek, jak to požaduje nařízení Rady č. 2371/2002 o ochraně a udržitelném využívání zdrojů ryb v rámci společné rybářské politiky. Pro rybářský inspektorát se rovněž požadují dopravní prostředky.
Počet a názvy položek:
Položka č. 1: dopravní vozidla.
Položka č. 2: hlídkové a kontrolní čluny.
Položka č. 3: IT vybavení.
Položka č. 4: vybavení pro mobilní laboratoře.

 
Popis tendru (Angličtina):

RO-Bucharest: Phare — supply of equipment for the strengthening of the fisheries and aquaculture sector — task 8 in the map
Location — Romania

Supply procurement notice
1. Publication reference:
EuropeAid/122621/D/SUP/RO
2. Procedure:
International open tender.
3. Programme:
2004 national Phare programme for Romania.
4. Financing:
RO 2004/016-772.03.02.02.05 Phare funds.
National co-financing funds.
5. Contracting authority:
Ministry of Public Finance, Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44, Mircea Voda Blvd., Entrance B, sector 3, Bucharest. Tel. (40-21) 326 55 55, (switchboard). Fax (40-21) 326 87 09/326 87 30.

Contract specifications

6. Description of the contract:
The purpose of this project is to have an efficient fisheries and aquaculture sector at national and regional level endowed with needed equipment.
The objective of the project is the purchase of necessary IT (including software) and communication equipment to establish a virtual first sale fish centre and necessary endowments for the efficient operation of the fisheries inspection and the purchase of 2 mobile labs that will determine fish stocks and TACs as requested by Regulation 2371/2002 on conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy. Transportation means for the Fishery Inspectorate is also needed.
7. Number and titles of lots:
Lot 1: transport vehicles.
Lot 2: patrol and control boats.
Lot 3: IT equipment.
Lot 4: equipment for mobile labs.

Terms of participation

8. Eligibility and rules of origin:
Participation is open to all legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers) of the Member States, Phare beneficiary countries (Bulgaria and Romania), Turkey, SAP countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Croatia, former Yugoslav Republic of Macedonia) and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the Regulations on access to Community external assistance and other specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also point 22 below). All goods supplied under this contract must originate in 1 or more of these countries. Participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.
9. Grounds for exclusion:
Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions.
10. Number of tenders:
Tenderers may submit only 1 tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than 1 lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee:
Tenderers must provide a tender guarantee of EUR 3 000 for lot 1, EUR 5 000 for lot 2, EUR 1 000 for lot 3 and EUR 5 000 for lot 4, when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee:
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
Not applicable.
14. Tender validity:
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of implementation:
The supplies must be delivered within 2 months for lots 1 and 2 and within 1 month for lots 3 and 4 from the date of signature of the contract by the last party, until the provisional acceptance.

Selection and award criteria

16. Selection criteria:
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the tender form for a supply contract):
(a) the average of the annual turnover (euro) of the applicant entity (the leader and the other members in consortium, altogether in case of consortium) shall be higher than EUR 160 000 for lot 1, EUR 240 000 for lot 2, EUR 60 000 for lot 3 and EUR 250 000 for lot 4 according to their audited balance sheets, over the last 3 years (2003, 2004, 2005);
(b) the average of the annual operating profit of the candidate (the leader and the other members in consortium, altogether in case of consortium) must be positive over the last 3 years (2003, 2004, 2005).
The information shall be presented in the following format:
Leader:
Financial data (annual turnover (euro)/annual operating profit (euro) for years 2003–2005);
Partner 2:
Financial data (annual turnover (euro)/annual operating profit (euro) for years 2003–2005);
etc.
2) Professional capacity of the tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the tender form for a supply contract):
(a) the supplier and any of its subcontractors must hold a QA (quality assurance) system, in accordance with the international standards - ISO 9001, certified by a specialised body in the field;
b) the bidder should have facilities for warranty and after-sales services for the supplies offered throughout the relevant geographic area.
3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the tender form for a supply contract):
The tenderer must have implemented and completed at least 2 project (of similar nature, complexity), in the last 5 years (2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Relevant experience shall be presented in the following format:
ref No; project title;
country; contract value (euro); proportion carried out by the candidate (%); name of the client; funds origin; dates (start/end); partners` name, if any;
detailed description of supplies provided; ancillary services provided.
Note: an economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Under the same conditions, a consortium of economic operators may rely on the capacities of members of the consortium or of other entities.
17. Award criteria:
Price.

Tendering

18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the following Internet address: europa.eu.int The tender dossier is also available from the contracting authority. Tenders must be submitted using the standard tender form for a supply contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed (tenderers collecting the tender dossier from the Internet shall send a notification letter to the contracting authority informing about their intention to participate in the tender procedure. The letter shall include the name of the company that picked up the tender dossier and its contact details (contact person, address, telephone number, fax, e-mail address), in order to allow the contracting authority to distribute to the tenderers eventual clarifications and/or addenda to the tender dossier.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:
Central Financing and Contracting Unit, Mircea Voda, no. 44, sector 3, Bucharest, Romania. E-mail: carmenrosu@cfcu.ro or adriana.radvan@.cfcu.ro. Tel. (40-21) 326 55 55. Fax (40-21) 326 87 30, 326 87 09, mentioning the publication reference shown in point 1, at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in point 19.
The contracting authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications to the tender dossier shall be published on the EuropeAid web site at: europa.eu.int
19. Deadline for submission of tenders:
30.10.2006 (10:00), local time.
Any tender received after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session:
30.10.2006 (12:00), local time.
21. Language of the procedure:
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis:
Council Regulation (EEC) No 3906/1989 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended on 17.12.2001 by the Council Regulation (EC) No 2500/2001 concerning pre-accession assistance for Turkey and as amended on 21.4.2004 by the Council Regulation (EC) No 769/2004.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
 
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí