zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zlín se chystá třídit a využívat bioodpady

04.09.2006
Odpady
Zlín se chystá třídit a využívat bioodpady
Přímá podpora tohoto projektu ze zdrojů Evropské unie by mohla činit až 75 procent nákladů

Kolem dvou tisíc tun bioodpadů produkuje ročně město Zlín. Nejvíce jich pochází z údržby městské zeleně a provozu sběrných dvorů.
Plán odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období let 2006-2010 přitom počítá se snižováním podílu ukládaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládce a zajištění jejich využití.
"Podle plánu bychom měli připravit a realizovat oddělený sběr bioodpadu. Krajský úřad Zlínského kraje ve svém povolení pro skládku odpadů Suchý důl III. etapa stanovil termín pro vybudování zařízení k využívání biologicky rozložitelného odpadu do 31. 3. 2007. Potom již nebude možné na skládce Suchý důl ukládat odpad z městské zeleně a biologický odpad ze zahrad, shromážděný ve sběrných dvorech," vysvětlil náměstek primátora Hynek Steska (ODS).
Společnost Technické služby Zlín, s.r.o., a firma EKORA, s.r.o., Praha proto zpracovaly studii proveditelnosti zařízení nakládání s bioodpady ve skládce Suchý důl Zlín, ve které je zmapován a popsán současný stav a navrženy možné varianty řešení.

Bioplynová stanice v druhé fázi

Vychází z ní i projekt Integrovaného systému nakládání s bioodpady ve Zlíně, na jehož realizaci chce město získat finance z fondů Evropské unie. V první fázi má vzniknout krechtová kompostárna, která řeší jen využívání bioodopadu z městské zeleně a od občanů, svezeného ze sběrných dvorů, v množství maximálně do tří tisíc tun ročně. Na kompostárnu bude navazovat instalace a napojení jednotky na plynové hospodářství skládkového bioplynu. Náklady na stavbu v roce 2007 jsou odhadnuty asi na 16 miliónů korun.
Ve druhé fázi se předpokládá vytvoření systému nakládání s bioodpady, který by měl zahrnovat jejich separovaný sběr od obyvatel, zpracování v bioplynové stanici, zhodnocení produkovaného bioplynu společně se skládkovým plynem v kogenerační jednotce a další zpracování.
Vybrané skupiny obyvatel by pak měly být vybaveny nádobami na bioodpad a v letech 2008 až 2009 má vzniknout bioplynová stanice. Plánové investice ve druhé fázi budou činit asi 25 miliónů korun.
"Celý projekt zároveň předpokládá, že lidé budou třídit bioodpad z komunálního odpadu, abychom dosáhli jeho stanoveného limitu. V opačném případě budou hrozit vysoké sankce ze strany kontrolních orgánů," doplnil Hynek Steska.
Přímá podpora ze zdrojů EU by mohla činit až 75 procent nákladů, ze státního fondu životního prostředí deset procent, bezúročnou půjčkou by se dalo pokrýt pět procent a z vlastních zdrojů města dalších pět procent.

Regionální mutace| Právo - Olomoucký kraj
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí