zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled hlavních plateb za využívání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí v ČR

12.09.2006
Obecné
Přehled hlavních plateb za využívání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí v ČR

Poplatky za využívání zdrojů a znečišťování ŽP, dle jaké legislativy, kdo a komu platí...

 

 

 

OBLAST

PLATBA

právní zakotvení*

poplatník

příjemce

VODA

platba za odebrané množství  podzemní vody

zákon č.20/2004 Sb., o vodách

ten, kdo odebírá podzemní vodu

50 % SFŽP**

50 % rozpočet kraje

poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

zákon č.20/2004 Sb., o vodách

ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových

SFŽP

poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

zákon č.20/2004 Sb., o vodách

ten, kdo vypouští odpadní vody do vod podzemních

obec

platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí

zákon č. 20/2004 Sb., o vodách

ten, kdo odebírá povrchovou vodu z vodního toku

správce vodního toku

ODPADY

poplatky za uložení odpadů

zákon č.188/2004 Sb., o odpadech

původce odpadu

základní složka - obec

riziková složka - SFŽP

poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Zákon č. 188/2004 Sb., o odpadech

akreditovaný a individuální dovozce

SFŽP

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů / za komunální odpad

zákon č. 188/2004 Sb., o odpadech

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

fyzická osoba

obec

OBALY

registrační a evidenční poplatek dle zákona o obalech

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky

SFŽP

OVZDUŠÍ

poplatky za znečišťování ovzduší – provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů

zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

provozovatel zdroje

SFŽP

poplatky za znečišťování ovzduší – provozovatelé středních stacionárních zdrojů

zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

provozovatel zdroje

SFŽP

poplatky za znečišťování ovzduší – provozovatelé malých stacionárních zdrojů

zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

provozovatel zdroje

obec

poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují (freony)

zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

výrobci a dovozci regulovaných látek a výrobků, které je obsahují

SFŽP

HORNINY

úhrada z dobývacího prostoru

zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

organizace zabývající se hornickou činností

obec

úhrada z vydobytých  nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění

zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

organizace zabývající se hornickou činností

25 % - státní rozpočet

75 % - obec

PŮDA

odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – za trvalé a dočasné odnětí

zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy

40 % - obec

60 % - SFŽP

poplatek za odnětí dle lesního zákona – trvalé a dočasné

zákon č.289/1995 Sb., o lesích

ten, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa

40 % - obec

60 % - SFŽP

Zdroj: Technický portál

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí