zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vsetín našel zkušeného partnera v Güssingu

14.09.2006
Energie
Vsetín našel zkušeného partnera v Güssingu
Dlouhodobý záměr Vsetína zbavit se závislosti na neobnovitelných zdrojích energie se posunul dopředu
Zastupitelstvo už schválilo návrh dohody o spolupráci s Evropským centrem obnovitelných energií v rakouském Güssingu, která zlepší využití alternativních zdrojů energie a posílí regionální hospodářství.

Předmětem navrhované dohody je především konkrétní podoba spolupráce při přípravě společných ekologických projektů financovaných z národních i nadnárodních programů, realizace výzkumných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a rozvoje území, výměna know-how apod., uvedl starosta Vsetína a politik Zdravého města Jiří Čunek. Vsetín totiž pro příští programovací období EU připravuje už teď stamiliónové projekty založené na využití alternativních zdrojů energie. "Navazují na projekt Logistického centra odpadů, jehož výstavba začne v nejbližších měsících v průmyslové zóně na Bobrkách. Na uskutečnění projektu jsme získali 170 mil. Kč z evropských a státních fondů," pokračoval Jiří Čunek. A právě v souvislosti s tímto ekologickým projektem, který vyřeší sběr a likvidaci odpadů na Vsetínsku, radnice vyhodnocovala možnosti, jak využít biologicky rozložitelný odpad (tráva, štěpky apod.).

VÝROBA BIOPALIVA

S ohledem na to, že kompost vyrobený z biologicky rozložitelného odpadu by se ve Vsetíne uplatnil jen v omezené míře, město se rozhodlo vyrábět z biomasy palivo. "Zpracováním biologicky rozložitelného odpadu a kalů z čistíren odpadních vod ve fermentačních jednotkách vzniká biopalivo, jehož výhřevnost se při dodržení výrobní technologie blíží hnědému uhlí," vysvětluje Ing. Jiří Trezner, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vsetíně. Fermentační jednotky budou přitom součástí Logistického centra odpadů.

Záměrem města je tak využít biopalivo jako zdroj pro výrobu tepelné energie. "Třetinu až polovinu spotřeby tepla ve městě bychom mohli vyrábět tímto ekologickým a výhledově i levnějším způsobem," domnívá se Ing. Jiří Trezner. Do budoucna se totiž očekává nejen další nárůst cen neobnovitelných zdrojů energie, ale i poplatků za ukládání odpadu. Proti tomu o biologicky rozložitelný odpad by neměla být nouze. "S touto úvahou zpracováváme studie, které vyhodnotí dostupnost zdrojů na výrobu biomasy a současně po technologické stránce vyřeší výstavbu a zapojení kotlů na biomasu do městské tepelné soustavy," doplnil Trezner.

KDO HLEDÁ, NAJDE

V rámci přípravy projektu hledali zástupci Vsetína partnera, který už má s podobnými řešeními zkušenosti. Nalezli jej v Güssingu (spolková země Burgenland). Dohoda mezi Evropským centrem obnovitelných energií a městem Vsetín o spolupráci při využití a uplatňování obnovitelných zdrojů energií vychází z předpokladu, že Rakousko se podpisem Kjótského protokolu zavázalo k redukci imisí. Jinými slovy, že jeho povinností je zvyšovat tržní podíl technologií šetrných ke klimatu a životnímu prostředí.

Návrh dohody specifikuje oblasti, v nichž se bude postupovat společně. Kromě kooperace při přípravě projektů financovaných z národních a nadnárodních programů, výměny know-how a realizace výzkumných projektů se v ní předpokládá pořádání konferencí, seminářů a workshopů. Obě strany by také měly iniciovat pilotní projekty a rozpracovávat úspěšné koncepty, připravovat komplexní energetické koncepce regionů, budovat centra pro obnovitelné energie atd. "V nejbližších týdnech bude dojednána smlouva, která již bude obsahovat konkrétní cíle včetně způsobu jejich dosažení a finančního zabezpečení," poznamenal Ing. Jiří Trezner.

Vsetín hodlá využít zkušeností rakouského partnera i při získávání elektrické energie, a pro pohon autobusů MHD. "Uvažujeme i o výrobě bionafty z použitých rostlinných olejů či o výstavbě fotovoltaické elektrárny na sluneční energii," uzavřel starosta Jiří Čunek.

AUTOR: Eva Stejskalová
tisková mluvčí města Vsetín
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí