zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hluková observatoř kritizuje soutěž na vytvoření hlukových map

12.09.2006
Hluk
Hluková observatoř kritizuje soutěž na vytvoření hlukových map

Praha -- Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výběrové řízení na zpracování strategických hlukových map pro pozemní komunikace, letiště Praha Ruzyně a aglomerace Praha a Brno. Podle prezidenta Národní hlukové observatoře Iva Vaňka ministerstvo pochybilo, když veřejnou soutěž vyhlásilo v době, kdy neexistuje zákon o hluku a nová vyhláška o hlukovém mapování obsahující hlukové limity, dosud nebyla schválena.

"Soutěž na zhotovení strategických map skončí v odpadkovém koši a bude muset být vyhlášena znovu, až bude přijata nová vyhláška," řekl Vaněk ČTK.

Podle hlavního hygienika Michaela Víta, jehož názor ČTK tlumočil mluvčí Tomáš Cikrt, ministerstvo nepochybilo. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení obsahuje v příloze potřebné dokumenty včetně návrhu výše uvedené vyhlášky. Příprava této vyhlášky je před ukončením připomínkového řízení a je důvodný předpoklad, že v době ukončení výběrového řízení před uzavřením smluv s vybranými dodavateli již bude schválena.

Strategické hlukové mapy popíšou stav v jednotlivých aglomeracích a budou zjišťovat, jakou hlukovou zátěží je postiženo například okolí komunikací, železničních tratí či továren. Vypočítávají i hladinu hluku na fasádách obytných domů. Na základě těchto map lze vytipovat kritická území, pro která bude v další fázi třeba hledat řešení, vypracovat akční plány pro snížení hlukového zatížení. Vít zdůraznil, že předmětem veřejné zakázky je zmapování stavu, nikoli zpracovávání akčních plánů, případně řešení kritických oblastí.

Vaněk kritizuje také skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví v návrhu vyhlášky zavazuje k plnění řady povinností jiné resorty, což podle Vaňkova názoru vyhláškou nelze.

Podle Evropské unie by strategické hlukové mapy velkých měst -- Prahy, Brna a Ostravy -- měly existovat nejpozději v polovině roku 2007. 

Návrh samostatného zákona o hluku parlament neschválil, ale část evropské směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí byla začleněna do zákona o ochraně veřejného zdraví prostřednictvím zákona o integrované prevenci, uvedl Ciktr.

Zbývající část směrnice, zejména přílohy k ní byly transponovány do návrhu vyhlášky, která stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů a jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě.

Jitka Klejnová
Deník veřejné správy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí