zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha definovala priority a cíle ve zlepšení kvality ovzduší

14.09.2006
Ovzduší
Praha definovala priority a cíle ve zlepšení kvality ovzduší

Praha zpracovala Regionální krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území města. Ten dnes projednala městská rada a schválila nařízení, kterým se tento program stává závazným dokumentem a město ho bude postupně uvádět do života.

„V Praze jsou dlouhodobě překračovány imisní limity, které vyjadřují nejvýše přípustné hodnoty úrovně znečištění ovzduší z hlediska vlivů na zdraví obyvatel. Analýzy, které jsme provedli, potvrzují, že  bez přijetí nápravných opatření nemůžeme situaci výrazně změnit. Tato opatření musejí být systémová a koordinovaná, proto vznikl krajský program. Ten definuje jak problémové obory a oblasti, tak úkoly, které stav ovzduší zlepší. A to jak z hlediska výsledku, tak nákladů a dalších parametrů. Prioritním zdrojem znečišťování ovzduší, na který je nutno se při realizaci těchto opatření zaměřit, je automobilová doprava, proto hlavní úkoly míří do výstavby komunikací, zlepšení dopravy hromadné atd. V poslední době však znovu výrazně narůstá i význam emisí z malých lokálních spalovacích zdrojů, zejména domácích topenišť. A velmi podrobně jsou definovány i další cíle a postupy. Program  je proto zásadním dokumentem, který se promítne do celého života města a všech oborů komunálního hospodářství“, řekl po jednání radní Miloš Gregar.

Zpracování krajského programu vyžaduje zákon o ochraně ovzduší, ale Praha k němu už přímo zpracovala 25 opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Ta jsou vázána na konkrétní skupiny zdrojů znečišťování ovzduší, resp. na jednotlivé okruhy činností na území města. Opatření jsou zaměřena zejména do oblasti dopravy (16 opatření), která je dominantním zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší.  Program a opatření také hodnotí náklady jednotlivých úkolů, jejich efektivnost, tedy faktický přínos pro kvalitu ovzduší atd.

Například pro snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy program uvádí, že  ta je hlavním zdrojem znečišťování ovzduší v Praze. Produkuje více než 90 % emisí oxidu uhelnatého, přes 80 % celkových emisí oxidů dusíku, přes 70 % tuhých emisí a cca 50 % emisí těkavých organických látek. V okolí dopravně zatížených komunikací dochází rovněž k výraznému nárůstu koncentrací suspendovaných částic vlivem zvýšené prašnosti a také k sekundární tvorbě částic z plynných prekurzorů. Z těchto důvodů je hlavní pozornost směřována právě do této oblasti.

Program ji řadí mezi absolutní priority a formuluje následující základní opatření:

  • Opatření k omezení počtu jízd automobilů
  • Opatření v dopravní infrastruktuře
  • Opatření k omezování měrných emisí vozidel

 

A ty potom rozvádí do konkrétních opatření, která budou představena na samostatné tiskové konferenci.

„Je to velmi precisní a podrobný odborný dokument podepřený desítkami analýz a studií. A současně je to jasný návod pro politickou reprezentaci města kam soustředit síly a finance a jak nejefektivněji zlepšit kvalitu ovzduší v Praze. A tím i kvalitu života obyvatel města i jeho návštěvníků., což patří k našim prioritám“, shrnul radní Gregar

Zdroj: http://www.praha-mesto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí