zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sociální odpovědnost podniků

15.09.2006
EMS
Sociální odpovědnost podniků
Komise Evropských společenství v březnu tohoto roku sdělila Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru svou představu o rozvoji sociální odpovědnosti podniků na podporu růstu a vzniku více a lepších pracovních příležitostí.
Sociální odpovědnost podniků (CSR) je koncepce, píše se v úvodu materiálu Komise, podle které podniky začleňují sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do podnikatelské činnosti a do vztahů se zúčastněnými subjekty na bázi dobrovolnosti1. Týká se podniků, které se rozhodnou překročit rámec svých minimálních právních závazků a povinností vyplývajících z kolektivních smluv, aby se věnovaly potřebám společnosti. Prostřednictvím sociální odpovědnosti mohou podniky bez ohledu na jejich velikost a ve spolupráci se zúčastněnými subjekty pomoci odstranit rozpory mezi hospodářskými, sociálními a environmentálními cíli.

Závazek k podpoře udržitelného rozvoje
Komise konstatuje, že od konce studené války získalo téměř všude ve světě převahu tržní hospodářství. Přestože otevřelo nové obchodní možnosti, vytvořilo v zájmu sociální stability a blahobytu moderních demokratických společností také odpovídající potřebu sebeomezování a mobilizace ze strany podnikatelské komunity.
Evropskou podnikatelskou komunitu vyzývá, aby se veřejně zavázala k podpoře udržitelného rozvoje, hospodářského růstu a většímu počtu lepších pracovních míst a aby zintenzívnila své úsilí v rámci sociální odpovědnosti podniků, včetně spolupráce s ostatními zúčastněnými stranami. Více než kdy předtím potřebuje Evropa aktivní podnikatele, pozitivní přístup k podnikání a důvěru ve vztahu k podnikům. Evropa potřebuje takové "veřejné klima", v němž budou podnikatelé oceňováni nejen kvůli svým vysokým ziskům, ale také proto, že případně přispějí k řešení určitých sociálních problémů."
Evropská komise se proto rozhodla, že podpoří založení "Evropské aliance pro sociální odpovědnost podniků", koncepce založené na příspěvcích podniků aktivních při podpoře sociální odpovědnosti podniků. Ve sdělení Komise se připomíná, že v březnu 2005 Evropská rada zdůraznila, že "za účelem podpory investic a vytvoření přitažlivých podmínek pro podniky a pracující musí Evropská unie dokončit vytvoření svého vnitřního trhu a učinit svůj regulativní rámec příznivější pro podniky, které zase musí vyvinout svůj smysl pro sociální odpovědnost."

Přínosy sociální odpovědnosti
Komise připouští, že sociální odpovědnost podniků není všelék, nicméně si od ní slibuje, že může přispět k celé řadě cílů veřejných politik, jako např.:
- integrovanější trhy práce a vyšší úroveň sociálního začlenění, když podniky aktivně
hledají nové zaměstnance z řad znevýhodněných skupin;
- investice do rozvoje dovedností, celoživotního vzdělávání a zaměstnatelnosti, které jsou zapotřebí k udržení konkurenceschopnosti v globálním hospodářství založeném
na znalostech a k vyrovnání se se stárnutím obyvatelstva v aktivním věku v Evropě;
- zlepšení veřejného zdraví jako výsledek dobrovolných iniciativ podniků v oblastech
jako např. uvádění na trh a označování potravin a netoxických chemických látek;
- lepší výsledky v oblasti inovací, zvláště pak s ohledem na inovace, které se zabývají společenskými problémy, jako výsledek intenzivnější spolupráce s externími zúčastněnými stranami a vytvoření pracovního prostředí, které inovace více podporuje;
- racionálnější využívání přírodních zdrojů a nižší úroveň znečištění, zvláště díky investicím do ekologicky zaměřených inovací a dobrovolnému přijetí systémů řízení z hlediska životního prostředí a označování;
- pozitivnější obraz podnikání a podnikatelů ve společnosti, který by mohl pomoci vytvořit příznivější přístup k podnikání;
- větší dodržování lidských práv, ochrany životního prostředí a základních pracovních norem, zvláště v rozvojových zemích;
- snižování chudoby a pokrok směrem k rozvojovým cílům tisíciletí.

Aliance pro sociální odpovědnost
Komise podporuje založení Evropské aliance pro sociální odpovědnost podniků, píše se ve sdělení Komise. Jedná se o politické zastřešení nových nebo stávajících iniciativ velkých společností, malých a středních podniků a dalších zúčastněných subjektů v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Aliance má otevřenou povahu a evropské podniky všech velikostí jsou zvány, aby dobrovolně vyjádřily svou podporu.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí