zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh společenského a terénního stejnokroje pro resort MŽP

15.09.2006
Obecné
Návrh  společenského a terénního stejnokroje pro  resort MŽP

V ý z v a

k plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ,

 „Návrh  společenského a terénního stejnokroje pro  resort MŽP“.

I. Zadavatel veřejné zakázky

ČR - Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801, zastoupené RNDr. Františkem Pojerem, náměstkem ministra – ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny.

Kontaktní osoba – Ing. Petr Krejčík, odbor ekologie krajiny a lesa MŽP, tel.: 267122144

II. Předmět veřejné zakázky

     „Návrh  společenského a terénního stejnokroje pro resort MŽP“(specifikace  viz. část III.).

III. Seznam součástí vzoru služebního stejnokroje a jeho specifikace:

A)Společenský stejnokroj pro určené pracovníky  MŽP a pracovníky vybraných organizací řízených MŽP musí mít charakter společenského obleku s celoročním použitím, zároveň musí svým provedením respektovat charakter a svébytnost resortu MŽP. Využití společenského stejnokroje bude především pracovníky ústředního orgánu a  pracovníky orgánů a organizací řízených MŽP (správ NP, správ CHKO AOPK ČR a ČIŽP), a to především  při oficiálních pracovních  jednáních, při účasti na společenských a reprezentačních akcích.

     Součásti společenského stejnokroje k vyvzorování :          

1.     Sako - včetně návrhu na označení příslušnosti

2.     Kalhoty pánské a dámské

3.     Sukně

4.     Košile:

a)     s dlouhým rukávem

b)     s krátkým rukávem

5.     Dámská halenka :

                 a) s dlouhým rukávem

                 b) s krátkým rukávem

6.     Klobouk :

              a) pánský

b)dámský

7.     Svrchník - kabát

8.     Vázanka s označením jednotlivých resortních subjektů (národní parky, ČIŽP, Správy CHKO AOPK ČR  apod.), šátek

9.Vesta do saka 

B) Terénní stejnokroj je určen především pro pracující v terénu, pracovníky státní správy lesů národních parků, pracovníky správ národních parků, pracovníky správ CHKO AOPK ČR, pracovníky vrchního státního dozoru v lesích a ČIŽP, zároveň musí svým provedením respektovat charakter a svébytnost resortu MŽP. Funkční využití tohoto stejnokroje je především v oblasti  výkonu strážní služby, při výkonu administrativních a kontrolních činností v terénu. Na tomto stejnokroji požadujeme i návrh označení jmenovkou a  označení organizace.

Součásti terénního stejnokroje k vyvzorování :

1. Šortky

2. Golfky

3. Kalhoty :

a) pánské

b) dámské

4. Košile :

         a) pánská

b) dámská

 5. Vesta :

a) zimní

b) letní

6. Pokrývka hlavy

7. Svetr :

a) letní

b) zimní

c) mikina

d) bundosvetr

    8. Bunda :

a) letní

b) zimní

9. Podkolenky

Základní požadavky na užitné vlastnosti všech stejnokrojových součástí navrhovaných k  vyvzorování :

a)     stálobarevnost

b)     nesrážlivost

c)     odolnost vůči otěru

d)     odolnost proti klimatickým podmínkám – vítr, déšť, mráz

e)     možnost čistění všech součástí (s výjimkou saka, kalhot ke společenskému stejnokroji, sukně, klobouku a pláště) praním

f)       barevné sladění stejnokrojových  součásti v barvách a odstínech, všech součástí,

g)     doplňky a označení ( viz. současně platná legislativa vztahující se k resortu MŽP).

IV. Způsob zpracování a podání nabídky:

A) Informace o uchazeči:

a)     jméno a příjmení (přesný  název uchazeče)

b)     adresa / sídlo uchazeče

c)     IČ, DIČ (pokud je vydáno)

d)     jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče (u právnických osob)

e)     bankovní spojení, číslo účtu

f)       kontakt (telefon, fax, e-mail)

g)     výpis z obchodního rejstříku, pokud je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán,

h)     doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

B) Požadavky na obsah a formu nabídky:

i)       nabídka bude zpracována v jazyce českém, v písemné a grafické podobě v počtu 3 výtisků,

j)        výkresová dokumentace návrhu kompletu společenského a terénního služebního stejnokroje MŽP bude vyhotovena na formátu A3, jednotlivé součásti služebních stejnokrojů uvedené  viz. výše tj. v části  III. na formátu A4 s rozkreslením detailů, rovněž bude uveden návrh na použití materiálu pro zhotovení jednotlivých součástí služebního stejnokroje a cena tohoto materiálu,

k)     předložené grafické návrhy musí splňovat prvky anonymity ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ( § 105 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách),

l)        respektování svébytnosti resortu MŽP,

m)   vítězný návrh bude podkladem pro následné zavedení  průmyslového vzoru MŽP,

n)     návrh ceny pro vypracování a následné odkoupení  průmyslového vzoru Ministerstvem životního prostředí,  

o)     způsob podání nabídky :

Zadavatel požaduje, aby uchazeči doručili nabídku v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením identifikace uchazeče a jeho adresy pro doručování písemností, a to  osobně nebo poštou, nejpozději do  23. 10. 2006  od 9,00 hod. do 15,00 hod. do sídla zadavatele tj. Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,  číslo dveří 715.

V. Posuzování a hodnocení nabídek:

1.     Hodnotící komise bude hodnotit nabídky podle níže uvedených dílčích kritérií a za nejvýhodnější  nabídku bude považovaná taková, která z hlediska funkčnosti a estetického dojmu bude nejlépe splňovat požadavky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo případně neobsadit všechna honorovaná pořadí. O výběru rozhodne zadavatel a s  výsledkem veřejné zakázky seznámí všechny uchazeče do 24. 11. 2006.

2.     Návrh uvažovaného materiálu pro jednotlivé součásti služebního stejnokroje, včetně  cenového ohodnocení.

3.     Úplnost nabídky, tj. souhrn všech požadavků stanovených zadavatelem.

4.     Cena  pro případ  odkupu  návrhu, včetně realizace průmyslového vzoru.

5.     Finanční ohodnocení návrhů pro jednotlivá pořadí je stanoveno  takto:

A) vzor návrhu společenského stejnokroje -    I. pořadí  -  50 000,-Kč

                                                                        II. pořadí  -  30 000,-Kč

                                                                       III. pořadí  -  20 000,-Kč

 

B) vzor návrhu terénního stejnokroje         -     I. pořadí  -  50 000,-Kč

                                                                        II. pořadí  -  30 000,-Kč

                                                                       III. pořadí  -  20 000,-Kč
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí