zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Staňte se Mistry nulového odpadu!

15.09.2006
Odpady
Staňte se Mistry nulového odpadu!

Občanské sdružení Ekodomov připravuje školící seminář pro Mistry nulového odpadu  o recyklaci jednotlivých složek komunálního odpadu.

Mistr nulového odpadu (MNO)

  • nabízí poradenství v oblasti recyklace odpadů

- má představu o recyklaci jednotlivých složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, bioodpad apd.)

- má přehled o nakládání s odpady v regionu

- má vazby na další regiony prostřednictvím podpory občanského sdružení Ekodomov

- své poznatky neustále zdokonaluje a rozšiřuje prostřednictvím vlastních aktivit a rozvojem spolupráce s občanským sdružením Ekodomov

  • komunikuje s širokou veřejností a  místním úřadem

- umí lidem v okolí poradit, které odpady lze či nelze dávat do příslušných sběrných nádob

- dokáže jim dále poradit, jak mohou naložit s příslušným odpadem

- praktickými příklady recyklace je dokáže motivovat k separaci odpadů

- dokáže poskytnou praktické informace týkající se kompostování

- poskytuje občanům aktuální informace o odpadovém hospodářství v obci

- prostřednictvím spolupráce s místním úřadem šíří mezi občany nové informace týkající se odpadové politiky

- může se aktivně podílet na naplňování příslušných částí plánu odpadového hospodářství obce

  • je dobrovolník, jehož činnost může být podporována obcí

- místní úřad může podporovat MNO uveřejněním kontaktních údajů na internetových stránkách obce či ve zpravodaji obce

- dále může místní úřad uhradit dobrovolníkovi náklady na telefon či další činnosti, které jsou spojené s výkonem MNO

  • získává statut MNO, jestliže

- se úspěšně účastnil školení pro MNO pořádaného občanským sdružením Ekodomov a následného workshopu

- dle svých možností zpracuje samostatný úkol

- souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, kontaktu (email nebo telefon) a názvem obce v níž působí na internetových stránkách www.ekodomov.cz

- v rámci svých možností poskytovat široké veřejnosti informace o recyklaci jednotlivých složek komunálního odpadu

- o svých aktivitách pravidelně na základě pokynů informuje občanské sdružení Ekodomov

- dle svých možností se vzdělává a získává nové informace o využití odpadů

- v případě porušení výše uvedených bodů mu může být statut MNO odejmut

Občanské sdružení Ekodomov zajistí

- bezplatné* školení Mistrů nulového odpadu, kde se účastníci seznámí se základními informacemi o recyklaci jednotlivých složek domovního odpadu a následný workshop

- pokyny pro vypracování samostatného úkolu, které budou představeny na školení MNO

- zveřejnění seznamu (jména, příjmení, kontaktu a názvu obce) Mistrů nulového odpadu na stránkách www.ekodomov.cz

- distribuci informací týkajících se recyklace odpadů

- pokyny pro vykazování činnosti dobrovolníků

- poskytování emailových či telefonických konzultací v oblasti recyklace odpadů

* účast na školení, drobné občerstvení a oběd jsou součástí školení a proto jsou poskytovány zdarma; účastník si zajistí a hradí nocleh a cestovné

Předpoklady pro výkon Mistra nulového odpadu

- věk nad 18 let

- zájem o recyklaci odpadů

- dobré komunikační schopnosti

Splňujete-li požadavky a chcete-li se stát Mistrem nulového odpadu, zašlete motivační dopis a životopis zašlete na email Mr.NO(at)ekodomov.cz.

Údaje zasílejte do 27. září 2006.

Začátkem října obdržíte vyrozumění, zda-li jste byli vybráni na školení, které se uskuteční 14.-15.  října 2006.

Dotazy ohledně MNO směřujte na Mr.NO(at)ekodomov.cz nebo na tel.220 920 268.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí