zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inspekce zakázala černému prospektorovi těžbu

18.09.2006
Geologie
Inspekce zakázala černému prospektorovi těžbu

TRUTNOV/HORNÍ OLEŠNICE–Česká inspekce životního prostředí zakázala Davidu Šrejmovi těžit nerosty na katastru Zadní Ždírnice v Podkrkonoší. Místní sdružení Pod Rovněmi spolu s  Arnikou již několik let požadují potrestání drancování drahokamů - českých granátů. Šrejma bagroval v chráněné nivě Ždírnického potoka, přehradil jeho tok a zdevastoval vzácnou louku, kde rostly chráněné rostliny – úpolíny. To vše bez jediného povolení. Kriminální policie v Trutnově navíc nyní prošetřuje, zda se Šrejma při svých aktivitách dopustil i okrádání státu. Trutnovské policii byl případ předán z policejního obvodu ve Dvoře Králové s návrhem zahájit trestní stíhání.

 

Česká inspekce životního prostředí prokázala, že David Šrejma získával nerosty na vlastním i cizím pozemku. Mezi největší škody, které svou činností prospektor způsobil, patří devastace jedinečné úpolínové louky, která se v minulosti stala předmětem odborné práce Mgr. Martiny Stránské, Ph.D. „Když jsem v květnu 2001 sepisovala seznam rostlinných druhů pro svou doktorskou práci v okolí kravína Orenburg, ani jsem nepomyslela, že nádherná úpolínová louka, která byla jednou z největších botanických vzácností (nejen) Zadní Ždírnice, bude zakrátko patřit k relikviím. Z kdysi druhově bohaté vlhké louky zbyla po těžařských zásazích pouze obnažená plocha bez sebemenších pozůstatků vegetace, kterou lze jen těžko navrátit do původního stavu,“ říká Stránská. „Skutečným paradoxem je, že nepovolené těžařské aktivity zasáhly právě to nejvzácnější, co se v našem okolí a v Podkrkonoší vůbec nachází,“ dodává.

 

Sám Šrejma v řízení vedeném Českou inspekcí životního prostředí potvrdil, že nerosty získával na svém i na cizím pozemku. Odmítl však, že by prováděl těžbu přímo v korytě potoka, kterou prý měli provádět další, jemu neznámé osoby. Inspekce koncem října vydala rozhodnutí (1), kterým Davidu Šrejmovi zakuje těžbu jak v údolí Ždírnického potoka, tak na jeho vlastním pozemku. Těžbu nesmí podnikatel dovolit ani nikomu dalšímu. „Tento zákaz je významný i jako varování všem nelegálním těžařům a kopáčům hledajícím snadné zbohatnutí nejen v Podkrkonoší,“ uvedl právník Arniky Mgr. Lukáš Matějka.

 

 

 

Příloha:

(1) Ve svém rozhodnutí ze dne 24. 8. 2006 Česká inspekce životního prostředí doslova uvedla:

„Panem Šrejmou prováděná těžba nerostu, navážky a terénní úpravy prováděné v nezastavěné části údolní nivy Ždírnického potoka, umocněné dále výskytem mokřadu a mokřadních společenstev a prokázaným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, představují jak pro významný krajinný prvek, tak i pro uvedené další státem chráněné složky, bezprostřední ohrožení v případě společenstev a populací zvláště chráněných druhů a samostatně i v kombinaci s ohrožením společenstev a populací ohrožení stabilizační funkce VKP, ne-li přímo jeho lokální poškození.“ Výrok rozhodnutí zní: „Podle § 66 zákona číslo 114/1992 Sb. se panu Davidu Šrejmovi...zakazuje provádět těžbu nerostů v údolní nivě Ždírnického potoka; provádět terénní úpravy na pozemku p.č. 399 v k.ú. Zadní Ždírnice bez souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku - údolní nivy, popř. vodního toku a současně bez udělených výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a zvláště chráněných živocichů; strpět provádění uvedených činností na pozemku p.č. 399 v k.ú. Zadní Ždímice jinými osobami; provádět takové činnosti prostřednictvím jiných osob.“


Společná tisková zpráva občanského sdružení Pod Rovněmi a Arniky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí