zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dřevo jako obnovitelný zdroj

27.09.2006
Energie
Les
Dřevo jako obnovitelný zdroj
Nadace Dřevo pro život, která vznikla v loňském roce, si klade za cíl reprezentovat komplexně pojatou zodpovědnou péči o dřevěné bohatství.
Deklaruje odpovědnost vlastníků, správců lesů a významných podnikatelských subjektů za ekologickou stabilitu české krajiny a za sociální a ekonomické perspektivy rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech. Dále podporuje ekologickou výchovu, odborné lesnické, dřevařské a stavební školství a výzkum.

Nadace společně se Svazem průmyslu papíru a celulózy pořádala v srpnu v Čechticích, za účasti zástupců státní správy, vlastníků lesa, zájmových sdružení podnikatelů a průmyslu, představitelů univerzit a ochrany přírody, seminář s názvem Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelného zdroje.

Cílem bylo umožnit různým zájmovým skupinám uvést své argumenty pro obhajobu vlastních stanovisek a v diskuzi se pokusit sblížit jednotlivé názory a nastartovat tak proces hledání vyváženého přístupu k využití dřeva jako obnovitelného zdroje při respektování principu trvale udržitelného rozvoje. Hovořilo se zde o možnostech rozvoje využití zásob dřevní hmoty v České republice v návaznosti na tyto okruhy:

- sociálně ekonomický rozvoj regionů bohatých na lesy,

- investiční strategie lesnicko-dřevařského průmyslu,

- výsledky Národní inventarizace lesů,

- záměry ochrany přírody,

- příprava Národního lesnického programu II,

- příprava nového zákona o lesích.

Bylo vydáno tzv. Čechtické prohlášení, ze kterého uvádíme: Současná Strategie pro rozvoj venkova v rámci EU na období 2007 až 2013 představuje nepřehlédnutelnou příležitost pro využití lesů a lesních zdrojů při vytváření trvale udržitelných podmínek pro život na venkově.

Účastníci semináře proto požadují:

Urychlené vyřešení systému diferencované správy lesního majetku s maximálním důrazem na využití potenciálu všech funkcí lesního prostředí trvale udržitelným způsobem.

Posílení pozice (nikoliv rozšíření) a jasnou definici cílů a koordinace strategie státní správy v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru.

Jasnou strategii využití výsledků Národní inventarizace lesů s konkrétními časově a věcně definovanými kroky.

Vyjasnění strategie podpory, popř. vztahu státní správy k případným investičním záměrům v LDK v návaznosti na dostupnost zdrojů.

Podporu k prosazení dřeva jako trvale obnovitelné suroviny společně s podporou propagace ostatních funkcí lesního prostředí pro společnost.

Maximální snahu o hlubokou diskuzi nad připravovanými klíčovými dokumenty (NLP II, zákon o lesích), především s ohledem na řešení výše uvedených požadavků.

Tato výzva je motivována snahou o nalezení cesty z krize, do které se lesnicko-dřevařský sektor v posledním období dostal.

Podle materiálů Nadace Dřevo pro život
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí