zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rámcová směrnice o odpadech EU zamlžená

03.10.2006
Odpady
Rámcová směrnice o odpadech EU zamlžená

Společnost pro trvale udržitelný život uspořádala začátkem září panelovou diskusi na téma přípravy rámcové směrnice EU o odpadech.

Příprava rámcové směrnice o odpadech je na místě, resp. stávající směrnice je značně nepřehledná, soudy k jejím jednotlivým ustanovením přijímají rozdílný výklad, některé významné pojmy odpadového hospodářství nedefinuje a problémy platné směrnice o odpadech neřeší.

Problém je v kvalitě dosavadních návrhů. Tlak velkých lobby odpadového hospodářství, především majitelů a provozovatelů skládek a spaloven odpadů a výrobců obalů, proti progresivnější úpravě odpadového hospodářství je obrovský, stejně jako tlak chemického průmyslu proti připravované směrnici o chemických látkách (REACH). Že možnosti těchto ekonomicky silných lobby lobovat v Evropské komisi a Evropském Parlamentu jsou mnohem větší než možnosti nevládních ekologů a Zelených, tušíte správně.

Ostrý boj se vede o základní hierarchii nakládání s odpady v odpadového hospodářství, tj. že základní prioritou by měla i nadále být minimalizace produkce odpadů. Teprve pokud minimalizace produkce odpadů není možná, může nastoupit využití odpadů jako zdroje druhotných surovin. Až na třetím místě je možnost odpad zneškodnit při využití jeho energetického obsahu. Na posledním místě je zneškodňování odpadů skládkováním. Lobby spaloven vyvíjí velký tlak, aby spalovny nebyly definovány jako zařízení ke zneškodňování odpadů, které získanou energii též smysluplně využívá, ale jako zařízení k energetickému využití odpadu a za volný pohyb odpadů k energetickému využití přes hranice členských států EU. Pak by se ale Česká republika a ještě více zaostalejší země EU mohly stát snadno velkými spalovnami odpadů, vyprodukovaných hospodářsky vyspělejšími a silnějšími státy EU. To je nejen pro Českou republiku zjevně nepřijatelné.

Přetřásaly se i ekonomické aspekty odpadového hospodářství. Poplatky za uložení odpadu se sice citelně zvyšují, ale pořád nejsou dost vysoké. Poplatky za znečišťování ovzduší zůstávají nejméně o řád nižší ve srovnání s provozními náklady zařízení k zachycování emisí. Úhrady za těžbu nerostných surovin byly stanoveny v r. 1991 extrémně nízko a velká průmyslová lobby úspěšně brání jejich podstatnému zvýšení. Až v r. 2005 se podařilo napravit administrativní chybu a zavést je též na těžbu z méně významných, tzv. nevyhrazených ložisek. V takové situaci se ale špatně daří rozvíjet technologie k recyklaci odpadů na druhotné suroviny, není přílišný důvod šetřit primární suroviny a energii a skládky i nadále podnikatelsky vychází jako nejlevnější způsob zneškodňování odpadů, přestože mají svá nezanedbatelná rizika pro budoucnost.

2. října 2006, Jan ZEMAN

Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí