zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

04.10.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 4. října 2006 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Bez rozpravy

8.
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2005
č.j. 1461/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr zdravotnictví

17.
Návrh na úhradu nových příspěvků z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí a její výdajové položky neinvestiční transfery mezinárodním organizacím na činnost v rámci vybraných mnohostranných environmentálních smluv
č.j. 1478/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2005
č.j. 1444/06 - předběžně rozesláno dne: 27.09.2006
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

20.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory pro občanské sdružení Ski areál Luž, zastoupené paní Hanou Doskočilovou, za účelem pořádání cyklistického závodu Bluestone na území CHKO Lužické hory v letech 2006-2009
č.j. 1433/06 - předběžně rozesláno dne: 22.09.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro firmu HAMECO EVROPA, s.r.o., se sídlem Český Krumlov, Za Nádražím 226, k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci "Vltavská" za účelem zásobování odběratelů nápoji
č.j. 1434/06 - předběžně rozesláno dne: 22.09.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d), e) zákona pro Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi za účelem pořádání 12.ročníku mezinárodního pochodu armád v oblasti Šumavy
č.j. 1435/06 - předběžně rozesláno dne: 22.09.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Ing. Jiřího Krejčí, bytem Klatovy, Za Beránkem 765/II, k vjezdu tří motorových vozidel na účelovou komunikaci Rokyta - směr Tříjezerní slať za účelem užívání soukromého objektu
č.j. 1436/06 - předběžně rozesláno dne: 22.09.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy a ze zákazu v NPP Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., a to za účelem provedení přestavby vstupního objektu a provedení přístavby bývalého vstupního objektu do areálu Dřevěného městečka v I. zóně CHKO Beskydy a zároveň v prostředí NPP Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
č.j. 1437/06 - předběžně rozesláno dne: 22.09.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. LHC Horní Planá za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
č.j. 1464/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro SKP Jablonex, oddíl biatlonu a lyžování, za účelem úpravy lyžařských tras Jizerské magistrály na území CHKO Jizerské hory
č.j. 1465/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Podyjí pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, k odstranění naplaveného štěrkopísku v k.ú. Vranov nad Dyjí, část Staré Hamry, za účelem úpravy průtočného profilu řeky
č.j. 1466/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Národní přírodní rezervace (NPR) Hůrka u Hranic a Národní přírodní památka (NPP) Zbrašovské aragonitové jeskyně - povolení vstupu mimo značené cesty a odchytu bezobratlých živočichů do podzemních pastí za účelem výzkumu pro pracovníky katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
č.j. 1467/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků z důvodu rybářského hospodaření v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 1468/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Žádost o povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava za účelem zřízení tábořiště
č.j. 1469/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup, a to za účelem mapování výskytu puštíka bělavého
č.j. 1470/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras pro použití chemických pozemků při zimní údržbě komunikací 
č.j. 1471/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Železné Hory podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem vjezdu motorových vozidel na pozemek p.č. 391/11 a 391/91 a vjezdu a stání motorových vozidel na pozemcích p.č. 391/92, 391/97 a 391/98, v k.ú. Proseč u Seče, ve III. zóně CHKO Železné hory
č.j. 1472/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Razula v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup, a to za účelem kvantitativního výzkumu hnízdní avifauny
č.j. 1477/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí