zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svozy "dům od domu" v Letohradu

17.10.2006
Odpady
Svozy  dům od domu  v Letohradu
Jak podpořit třídění separovaných složek komunálního odpadu - to je téma, kterým se svozové firmy i obce zabývají velmi často
V Letohradu se rozhodli pro přechod k adresné službě pro konkrétního člověka.

O svoz tříděného odpadu se v Letohradu stará firma KOS, s. r. o., z Jablonného nad Orlicí. Její jednatel Jan Janoušek říká: "Počátkem letošního roku každá domácnost na území Letohradu obdržela manuál, v němž vysvětlujeme podstatu našeho nového systému. Vedle sebe nyní existují ve městě tři systémy: stávající kontejnery na tříděný odpad, možnost odevzdat některé odpady ve Sběrných surovinách, a nově zavedený svoz "dům od domu"."

JAK TO FUNGUJE

Jednou za čtrnáct dní se ve městě uskuteční svoz plastů a papíru od jednotlivých domácností.

Specifikou tohoto sběru je, že občané mají možnost, respektive jsou vedeni k detailnějšímu třídění komodit, než jak je tomu například u barevných kontejnerů. Součástí manuálu je návod (viz tabulka), jak jednotlivé komodity třídit. V manuálu je doplněno ještě vysvětlení značek pro materiálové složení obalů.

Každá komodita (plasty) se dává zvlášť do velkého pytle. Papír a kartony lze balit do balíků. Balíky a pytle označí občané samolepkou s čárovým kódem, kterou jim poskytuje svozová firma. Každý uživatel systému je tímto způsobem identifikován a svozová firma má přehled, kolik a v jaké kvalitě třídí. To umožňuje jednak "osobně" upozornit uživatele systému, že v jeho třídění jsou nedostatky, jednak sledovat, kdo a jak se do systému zapojil. S počtem odevzdaných balíků nebo pytlů vzrůstá pro uživatele možnost získat bonus.

"Moje představa je taková, a panuje zde i shoda s příslušnými radními, že bonusem bude při odevzdání určitého počtu pytlů či balíků odpadu zlatá známka identifikovaná opět čárovým kódem," vysvětluje Jan Janoušek. "Odměněný účastník získá možnost v pravidelný svozový den nalepit zlatou známku například na ledničku, televizi, plastový pytel naplněný nebezpečným odpadem apod. Tento odpad je potom odvezen zdarma."

VÝHODY A NEVÝHODY SYSTÉMU

Svozy vytříděných odpadů se provádějí jednou za čtrnáct dní, občané je musí vynést včas před dům. Jelikož jde o odděleně zabalené odpady, svážejí se najednou - je totiž malá pravděpodobnost, že by se jednotlivé složky v autě smísily.

Výhod zavedení systému je několik. Občané jednotlivé komodity odpadu předtřídí a ušetří tím práci dotřiďovací lince. Tento způsob jim přináší vyšší komfort služby, protože nemusejí docházet s odpady k barevným kontejnerům, pytle umisťují ke své popelnici.

Pro svozovou firmu je přínosem adresná kontrola kvality třídění, která zvyšuje jeho kvalitu. Nezanedbatelné jsou úspory ze svozu, kdy není třeba jet pro každou komoditu zvlášť.

"Nevýhodou systému je, že si účastník musí koupit pytle na třídění. Ty si lze koupit v Technických službách Letohrad, případně je na základě telefonické objednávky dodáme při svozu. Na druhou stranu je zakoupení pytle zárukou, že občan bude mít zájem na naplnění celého obsahu. Nicméně tento systém klade vyšší nároky na nakládání s odpady již v domácnosti (nutno třídit na více složek)," vysvětluje Jan Janoušek.

Společnost KOS v současné době tuto službu rozšiřuje do dalších obcí a města Jablonného nad Orlicí. Zatím jsou k dispozici první částečné výsledky, celkové vyhodnocení se uskuteční až na závěr roku.

AUTOR: /jst/


Pět skupin svozu "dům od domu"

I. skupina PET lahve všech barev, čisté zmačkané

II. skupina čiré plastové fólie a čiré obaly bez potisku (polyetylen, mikroten, streč. fólie)

III. skupina ostatní směsný a plastový odpad (barevné fólie a obaly, potravinové plastové kelímky, igelitové tašky, plastové kanystry atd.)

IV. skupina hladká a vlnitá lepenka, kartony

V. skupina noviny, časopisy, letáky

ZDROJ: KOS, s. r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí