zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fragmentace krajiny dopravou - metodické doporučení

12.10.2006
Příroda
Fragmentace krajiny dopravou - metodické doporučení
Metodické doporučení Ministerstva životního prostředí ČR odboru ekologie krajiny a lesa

K POSUZOVÁNÍ FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍMI LINIOVÝMI STAVBAMI

Obsah:

1. ÚVOD
2. ZÁKLADNÍ POJMY
3. OBECNÝ POSTUP HODNOCENÍ FRAGMETNACE KRAJINY LINIOVÝMI STAVBAMI
4. OBECNÝ POSTUP HODNOCENÍ PRŮCHODNOSTI LINIOVÝCH STAVEB PRO ŽIVOČICHY
5. HODNOCENÍ FRAGMENTACE A PRŮCHODNOSTI KRAJINY PŘI PŘÍPRAVĚ LINIOVÝCH STAVEB
6. ZÁVĚR

1. Úvod

(1) Fragmentace krajiny je proces, při kterém v důsledku výstavby dopravních komunikací a další infrastruktury se krajina dělí na stále menší a menší části. Ty postupně ztrácejí schopnost plnit svou funkci jako prostoru pro existenci životaschopných populací živočichů.

Tento jev označovaný jako fragmentace populací se tak stává k závažným a také velmi složitým problémem ochrany přírody a může mít v budoucnu katastrofické následky pro flóru, faunu a ekosystémy. Proto je snahou pomocí různých legislativních nástrojů chránit celistvost cenných území, a to nejen na národní, ale v současnosti rovněž na celoevropské úrovni. Tento metodický pokyn přináší popis postupů pro hodnocení a kvantifikaci fragmentace. Jedná se o první a nezbytný krok pro přijímání praktických opatření.

(2) Zachování celistvosti krajiny se v praxi dělí na dva provázané, ale svým způsobem samostatné okruhy: (a) fragmentaci krajiny z pohledu celistvosti krajinných celků – zde je hlavním metodickým postupem definice tzv. nefragmentovaných oblastí, (b) průchodnost krajiny ve vazbě na konkrétní dopravní stavby – zde je hlavním metodickým postupem stanovení migračního potenciálu stavby a následný návrh konkrétních technických opatření k zajištění průchodnosti.

(3) V předkládaném metodickém pokynu jsou uvedeny pouze základní principy postupů v různých stupních plánování a přípravy dopravní sítě. Podrobnosti jsou uvedeny ve dvou následujících samostatně vydaných podkladových materiálech, na které je dále odkazováno:

a) Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. – Metodická příručka Ministerstva životního prostředí (2005)

b) Opatření pro zajištění průchodnosti silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. – Technické podmínky Ministerstva dopravy (2005).

(4) Na přípravě metodického pokynu se podíleli RNDr. Petr Anděl, CSc., Ing. Ivana Gorčicová, Ing. Václav Hlaváč, RNDr. Ladislav Miko, PhD., Ing. Helena Andělová a pracovníci odboru ekologie krajiny Ing. Jiří Cibulka a Ing. Pravec.

Ke stažení zde:

http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPKVFH8G91K

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí