zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce

16.10.2006
EMS
Nové knihy - Manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce
Kniha je vhodnou pomůckou pro pracovníky organizací, které se rozhodnou zavádět či rozšiřovat uvedené manažerské systémy.
Většina doporučených postupů, praktických opatření, zpětnovazebních aktivit týkajících se kvality, managementu zaměřeného na ochranu životního prostředí i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, má řadu společných rysů. Pragmaticky uvažující organizace se proto snaží tyto řídící aktivity v maximální míře sjednotit s cílem eliminovat některé duplicitní činnosti. Výjimečné nejsou ani případy, kdy péče o kvalitu, environment a bezpečnost práce spadá do pravomoci jednoho útvaru a je řízena jedním manažerem.

Nová obsáhlá publikace "Management kvality, environmentu a bezpečnost práce/Legislativa, metody, systémy, praxe" nabízí soubor doporučení, jak postupovat při vytváření integrovaného manažerského systému zaměřeného na kvalitu, environment, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Její tvůrci, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., vedoucí katedry managementu na pražské VŠE, Ing. Alena Plášková, CSc., předsedkyně České společnosti pro jakost a Ing. Marie Hůlová, CSc., představují univerzální metodiku, která se může uplatnit v podnicích působících v různých podnikatelských odvětvích i v organizacích veřejného sektoru, včetně organizací neziskových. A to jak v zájmu získání a udržení konkurenční výhody, tak dosažení shody s normativními požadavky i zásadami společenské odpovědnosti organizací.

Autoři přitom vycházeli zejména z požadavků mezinárodních norem ISO řady 9000 a 14000 a normativního doporučení OHSAS 18001 a v omezené míře uvádějí i některé další požadavky, např. "modelu excelence", jak je vymezila Evropská nadace pro řízení jakosti (EFQM), nebo přístupů EMAS uplatňovaných jako alternativa normy ISO 14001 ve strukturách Evropské unie. Výklad doplňují přehledem nejdůležitějších metod a technik používaných při zajišťování jakosti, ochrany ŽP a bezpečnosti i příklady z praxe - s přihlédnutím k různým aplikačním oborům i velikosti organizací.

Kniha je vhodnou pomůckou pro pracovníky organizací, které se rozhodnou zavádět či rozšiřovat uvedené manažerské systémy.

Kód knihy: 00433

Kniha stojí 460 Kč včetně DPH. Můžete si ji písemně objednat na adrese ECONOMIA, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z nakladatelství Management Press. Členové ECONOMIA Benefitklubu, kteří u publikace uvedou na objednávce číslo své klubové karty a kód knihy obdrží 30% slevu.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí