zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový zdroj informací pro podporu šetrného hospodaření v Blanském lese

17.10.2006
Zemědělství
Nový zdroj informací pro podporu šetrného hospodaření v Blanském lese

Pro zemědělce z jižních Čech je připravena tištěná publikace „ Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese – území zařazeném do soustavy Natura 2000“. Jedná se o 64 stránkovou barevnou brožuru, ve které je přehledně zpracováno 25 aktuálních témat souvisejících se zemědělským hospodařením a životem na území Blanského lesa. Publikace byla vytištěna 6. října 2006.

 Předkládaná témata byla sestavena na základě nejčastějších otázek a problémů, které byly zaznamenány během letošního jara při osobních rozhovorech se zemědělci z Blanského lesa. Toto území má statut Chráněné krajinné oblasti a v současné době je navíc navrženo, aby se stalo součástí evropsky chráněných území, která nesou označení soustava Natura 2000.

 Zemědělcům, jakožto významným činitelům ovlivňujícím vzhled a kvalitu krajiny, je tímto předkládána publikace shrnující potřebné informace o tom, jaké jsou povinnosti plynoucí ze zemědělské činnosti na území Blanského lesa, jaké jsou principy a možnosti čerpání dotací, jak řešit praktické problémy každodenního života spojené se zemědělskou činností v Blanském lese, jaké jsou aktivity orgánů ochrany přírody a dalších orgánů státní správy. Nechybí osvětové informace o vlivech zemědělských postupů na krajinu a její prvky a jsou poskytnuty informace o tom, co znamená soustava Natura 2000.

 O rozsahu publikace hovoří již názvy kapitol, jako jsou např. Rok 2007 – nové možnosti dotací, Proč a jak podporovat rozptýlenou zeleň, Jak správně likvidovat odpad anebo téma Kam pro radu? Součástí publikace je seznam kontaktů na všechny úřady, organizace a osoby, které jsou v textu uvedeny a závěrečnou část publikace tvoří přehled příslušné legislativy.

 Publikace vytištěná v nákladu 300 kusů bude zdarma distribuována zemědělsky hospodařícím subjektům v Blanském lese, starostům, knihovnám, úřadům a organizacím, jejichž činnost souvisí s problematikou zemědělské činnosti a péče o krajinu především na území Blanského lesa. Publikace je ke stažení ve formátu pdf na stránkách www.daphne.cz a tištěnou publikaci je možno zdarma objednat na adrese DAPHNE ČR.

 Publikaci vytvořila DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie v rámci projektu Blanský les in Natura, který je financován ze zdrojů Evropské unie – programu Transition facility - spravovaného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Publikace vznikla ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les a k jejímu vytvoření také přispěly konzultace několika desítek odborných pracovníků zainteresovaných úřadů a institucí.

 DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie – se touto publikací pokouší zajistit přenos informací mezi lidmi, institucemi a úřady, které svou činností ovlivňují život a krajinu v Blanském lese.  Nezisková organizace DAPHNE ČR přispívá rozvíjením výzkumných a osvětových aktivit k podpoře šetrného hospodaření a k ochraně hodnot životního prostředí.

 

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

Husova 45/622

České Budějovice 370 05

Email: daphne@daphne.cz, Tel.: 385 311 019

www.daphne.cz

 

Autor tiskové zprávy: Zuzana Veverková, tel.: 774  650 593
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí