zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2005

24.10.2006
Odpady
Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2005
Statistickým šetřením bylo zjištěno, že v roce 2005 byla celková produkce odpadů v ČR 24,9 mil. tun, což je o 15 % méně než v roce předchozím.

K poklesu došlo především v produkci podnikového odpadu, odpad vykázaný obcemi zůstává na přibližně stejné úrovni.


Celková produkce nebezpečných odpadů v roce 2005 činila 1,4 mil. (v roce 2004 to bylo 1,4 mil. tun). Činností ekonomických subjektů (podniků) vzniklo celkem 21,8 mil. tun odpadů (v roce 2004 celkem 26,6 mil. tun). Z toho bylo 1,3 mil. tun nebezpečných odpadů.

Pokles celkové produkce u podniků proti roku 2004 byl způsoben vyřazením některých druhů odpadů z evidence odpadů pro jejich využití původcem odpadu jako suroviny k produkci vlastních výrobků. Pokles byl zaznamenán zejména u odvětví 27 (výroba kovů včetně hutního zpracování) a 40 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody). Odvětví 01 (zemědělství a myslivost) je dalším odvětvím, kde byl zaznamenán významný pokles produkce odpadů. K poklesu došlo vyřazením některých druhů odpadů, např. zeminy a kamení, z odpadové evidence. V roce 2004 byly tyto odpady v zemědělství do evidence ještě zahrnuty.

Celkem bylo v roce 2005 nakládáno s 26,8 mil. tun odpadu, z toho bylo využito (R kódy) celkem 4,8 mil. tun odpadů a odstraněno (D kódy) 5,8 mil. tun odpadů. Z celkového množství odstraněných odpadů bylo 73,4 % odstraněno skládkováním a ostatními způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, což je o 5,8 % méně než v roce 2004.

Obce v roce 2005 vykázaly 3,2 mil. tun odpadů. Z toho produkce komunálního a živnostenského odpadu byla 3,0 mil. tun (tj. 288,3 kg na obyvatele). V roce 2004 vzniklo 278 kg/obyvatele, tj. celkem 2,8 mil. tun komunálního odpadu.

Data o komunálním odpadu tvoří údaje o odpadu z provozu domácností, odpadu z čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Do živnostenského odpadu patří odpady podobné komunálnímu odpadu, které vznikají z nevýrobní činnosti a provozu živností, z úřadů, škol.

V celkové produkci obcí 3,2 mil. tun jsou zahrnuty i další odpady vykázané obcemi, zejména stavební odpady, odpady z čištění odpadních vod a další odpady zařazené mimo komunální odpad (skupinu 20 Katalogu odpadů).

Podle statistického zjišťování o odpadech bylo v roce 2005 dovezeno do ČR 115,3 tis. tun odpadů (320,7 tis. tun v roce 2004). Z toho z členských zemí EU činil dovoz 114,1 tis. tun odpadů a 1,2 tis. tun bylo dovezeno ze zemí mimo EU. Mezi dovážené odpady patřily zejména železné a neželezné kovy (52 % z dovezených odpadů), plasty a kaučuk, skleněné střepy a odpady z textilního průmyslu.

Další informace budou zveřejněny v publikaci Produkce, využití a odstraňování odpadů v roce 2005, která vychází v září 2006.


Způsoby nakládání s odpady v roce 2005 (v tunách)

Způsob nakládání s podnikovými odpady2) na vlastním zařízení producenta v roce 2005 (v tunách)

Produkce odpadů podle skupin OKEČ v roce 2005

ODPADY.IHNED.CZ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí