zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

25.10.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 25. října 2006 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1534/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006
Předkládá: ministr zdravotnictví

Bez rozpravy:

18.
CHKO Poodří - povolení vstupu a vjezdu Doc. RNDr. Bohumíra Lojkáska, CSc., bytem Korunní 74, 709 00 Ostrava, do Národní přírodní rezervace (NPR) Polanská niva a Přírodní rezervace (PR) Polanský les za účelem ichtyologického průzkumu se zaměřením na inventarizační průzkumy piskoře pruhovaného
č.j. 1569/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Kokořínsko podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem vytvoření čtyř tůní v k.ú. Korce, v I. zóně CHKO Kokořínsko
č.j. 1577/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Jaroslava Zelingera, jednatele firmy Ječmínek, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 21, k vjezdu motorových vozidel na lesní účelovou komunikaci Čeňkova Pila - Turnerova chata za účelem zajištění provozu občerstvení a ubytování v Turnerově chatě
č.j. 1578/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem plánované výstavby „šumavského roubeného stavení“ na pozemku č. 537/1 v k.ú. Zdíkov, nacházejícím se ve II. zóně CHKO Šumava
č.j. 1579/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro paní Alenu Marcovou, bytem Praha 5 – Zbraslav, A. Santarové 1450/3, k vjezdu dvou osobních motorových vozidel na účelovou komunikaci za účelem příjezdu k soukromému rekreačnímu objektu č.p. 17 v k.ú. obce Svinná Lada
č.j. 1580/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 1581/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací v intravilánu města Jeseník
č.j. 1582/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro Ministerstvo vnitra ČR, odbor sportu, oddělení zimních sportů, za účelem úpravy lyžařských tras Jizerské magistrály a běžeckých tratí v lyžařském areálu „v Břízkách“ na území CHKO Jizerské hory
č.j. 1583/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Jaroslava Zelingera, bytem Rejštějn, Svojše 44, k vjezdu dvou motorových vozidel na lesní účelovou komunikaci Čeňkova Pila – objekt čp.44 (u Turnerovy chaty)
č.j. 1584/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Zamítnutí žádosti o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, uvedených v § 16 odst.1 písm. d) a odst.2 písm. b) zákona
č.j. 1585/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
CHKO Jeseníky - Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd a NPR Šerák - Keprník - výjimka pro povolení vstupu za účelem zpracování diplomové práce Moniky Vejrostové z Prahy 5, studentky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, na téma rozmístění blokových akumulací v Hrubém Jeseníku
č.j. 1586/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Národní přírodní rezervace (NPR) Brouskův mlýn - žádost Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště České Budějovice, o povolení údržby hlavního odvodňovacího zařízení Třebeč - Brouskův Mlýn formou pročištění od nánosů a prořezání náletových dřevin
č.j. 1597/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 1598/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup, a to za účelem fotografování
č.j. 1599/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj, pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací 
č.j. 1600/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací 
č.j. 1601/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro provedení terénních úprav a změnu vodního režimu v souvislosti se stavební akcí "Revitalizace Žalanského potoka"
č.j. 1602/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) a b) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem možnosti stavby „Areálu zdraví“ na p.č. 506/2 a 506/3 v k.ú. Ondříkovice, v I. zóně CHKO Český ráj a v ochranném pásmu PP Ondříkovický pseudokrasový systém
č.j. 1603/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Přírodní rezervace (PR) Mazurovy Chalupy - povolení odchytu živočichů v rámci bakalářské práce Lukáše Dubrovského, studenta Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, na téma "Inventarizace výskytu brouků čeledi střevlíkovitých (Carabidae) v PR Mazurovy Chalupy"
č.j. 1604/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro firmu DEMOS, s. r. o., pro vjezd do lokality „Na Tokání“ v souvislosti realizací stavby čistírny odpadních vod a kanalizace v této lokalitě na území NP České Švýcarsko
č.j. 1605/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro České dráhy, a.s., Správu dopravní cesty, se sídlem v Českých Budějovicích, Nádražní 12, a Správu železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správu Plzeň, se sídlem v Plzni, Purkyňova 22, k vjezdu na účelové komunikace vedoucí k železničním tratím a drážním pozemkům
č.j. 1606/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

2.
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2005
č.j. 1567/06 - předběžně rozesláno dne: 18.10.2006
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu, životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu

4.
Informace o pracovní návštěvě ministra životního prostředí České republiky Petra J. Kalaše v Bruselu ve dnech 5. - 6. října 2006
č.j. 1594/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí