zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika podporuje novou směrnici o ochraně ovzduší

25.10.2006
Ovzduší
Česká republika podporuje novou směrnici o ochraně ovzduší

Na podporu návrhu směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu vystoupil dnes na Radě Evropské unie pro životní prostředí ministr životního prostředí ČR Petr Jan Kalaš. „Evropská unie by se měla soustředit  se na řešení těch problémů, které nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí,“ konstatoval ministr.

Ochrana ovzduší mezi tato zásadní témata patří. Ministr uvedl, současný návrh, který  nově zavádějící limit pro úrovně znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM2,5) ve dvou fázích jako cílovou hodnotu a posléze (od roku 2015)  jako limitní hodnotu, je vyvážený a realistický. Na jedné straně zohledňuje výsledky dopadové studie a nejnovější doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) o negativním vlivu těchto znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva (jen např. v členských státech EU zkracuje život člověka o cca 9 měsíců) a na druhé straně umožňuje dostatečnou flexibilitu při jeho zavádění do praxe.

Ministr taktéž vystoupil k návrhům závěrů Rady v oblasti změny klimatu k přípravě dvanácté Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a druhého zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, které se uskuteční se v Nairobi 6. až 17. listopadu 2006. Závěry by se podle něj měly zaměřit zejména na globální hledisko změny klimatu a na progresivní roli EU v kontextu mezinárodních jednání. Problematice klimatické změny byl věnován i pracovní oběd ministrů, na němž nový výkonný tajemník UNFCCC Yvo de Boer představil svůj názor na současný vývoj problematiky změny klimatu a vizi budoucího vývoje v této oblasti.

ČR také podpořila stanoviska i jiných vnitrozemských zemí při diskusi o Tematické strategii ochrany a zachování mořského prostředí, která zahrnuje návrh směrnice v oblasti mořské environmentální politiky. ČR podobně jako například  Rakousko, Maďarsko a Slovensko, požadovala zohlednit specifické postavení vnitrozemských států v návaznosti na implementaci cílů Rámcové směrnice o vodní politice a činnost mezinárodních komisí pro ochranu řek (Odra, Labe, Dunaj).

Na zasedání Rady se dále projednávala Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a byly přijaty závěry Rady k přípravě osmé konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, která se uskuteční ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2006 v Nairobi. Byla zdůrazněna nutnost nekompromisního přístupu členských států EU a OECD k pokusům o ilegální obchodování s nebezpečnými odpady či pokusy o jejich ilegální likvidaci mimo region těchto dvou integračních seskupení (viz případ Pobřeží Slonoviny).

Při příležitosti zasedání Rady se ministr Kalaš setkal se svými partnery ze zemí V-4 za účelem výměny informací o pozicích k projednávaným bodům na Radě, ocenil podporu kolegů při projednávání návrhu směrnice o odpadech, dále ministři diskutovali stav přípravy druhého Národního alokačního plánu a současné problémy v oblasti životního prostředí v těchto zemích.

Také ministr jednal s německým ministrem životního prostředí Sigmarem Gabrielem u příležitosti desetiletého výročí česko-německé spolupráce. Oba ministři ocenili dlouholetou spolupráci v oblasti životního prostředí, debatovali o nadcházejícím německém předsednictví EU a o prioritách další spolupráce. Během bilaterálního setkání s rakouským ministrem životního prostředí Josefem Pröllem a slovenským ministrem Jaroslavem Izákem byla mj. dohodnuta spolupráce v oblastech společného zájmu (např. environmentální technologie, obnovitelné zdroje energie, úspory energií, apod.).          

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí