zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inspektoři ČOI kontrolovali sběrny a výkupny odpadů

06.11.2006
Odpady
Inspektoři ČOI kontrolovali sběrny a výkupny odpadů
Celkem bylo zkontrolováno 109 provozoven sběrných surovin na celém území ČR a nedostatky zjistili inspektoři ve 48 z nich

Od 1. do 18. září 2006 proběhly kontroly ČOI v provozovnách sběrných surovin, při nichž se inspektoři zaměřili na plnění povinností stanovených jejich provozovatelům platnými předpisy (zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o České obchodní inspekci, zákonem o odpadech a prováděcí  vyhláškou upravující nakládání s odpady). Celkem bylo zkontrolováno 109 provozoven sběrných surovin na celém území ČR a nedostatky zjistili inspektoři ve 48 z nich (tj. téměř 45 %).

Zjištění ČOI:

·         nejčastěji vykupující pracovník provozovny nesprávně stanovil hmotnost a v některých případech  také nesprávně (tj. v neprospěch spotřebitele) účtoval cenu za vykupované barevné kovy. V rámci kontrolních výkupů byly zjištěny rozdíly mezi vyplacenou a skutečnou cenou výkupu v hodnotách 8 až 344 Kč.  -Poctivost prodeje porušily kontrolované osoby ve 22 případech

Nejzávažnější zjištění: spotřebiteli bylo vyplaceno pouze 717 Kč místo 1061 Kč.

·         spotřebitel nebyl seznámen s cenou vykupovaných druhů surovin - cena byla stanovena cenovým rozpětím bez dalšího upřesnění; ceny některých druhů surovin nebyly stanoveny; ceny byly uvedeny bez DPH; ceny nebyly vůbec stanoveny a ceník nebyl k dispozici. Toto porušení zjistili inspektoři v 17 provozovnách

·         při výkupu byly používány váhy bez platného úředního ověření. Na tato měřidla vydali inspektoři zákaz používání do doby jejich ověření (11 případů)

·         doklad o výkupu vystavený ve sběrně na vyžádání neobsahoval povinné údaje (2 zjištění)

·         neověření totožnosti osoby, která nabízela odpad k výkupu pracovníkem sběrny

Ověření totožnosti nebylo provozovatelem sběrných surovin vyžadováno v 5 případech a v jedné provozovně nebylo v evidenci osob vedeno u 95 výkupů místo trvalého pobytu. Tato zjištění byla postoupena příslušným inspektorátům České inspekce životního prostředí.

·         během kontroly nebylo ve 2 případech předloženo oprávnění k podnikání. Vzhledem k důvodnému podezření na neoprávněné podnikání byla tato zjištění postoupena místně příslušnému živnostenskému úřadu.

Opatření ČOI:

S 18 kontrolovanými subjekty je nebo bude za zjištěné nedostatky zahájeno správní řízení. Blokové pokuty v celkové výši 46 500 Kč byly uloženy 29 fyzickým osobám - provozovatelům sběrných surovin. Vzhledem k vysokému počtu zjištěných porušení zákonů při výkupu odpadů budou pracovníci ČOI kontrolovat provozovatele sběrných surovin opakovaně.

Příloha: Tabulka výsledků kontrol podle inspektorátů ČOI

 

Tabulka výsledků kontrol podle inspektorátů ČOI:

 

Inspektoráty

ČOI

počet kontrolovaných provozoven

počet provoz. se

zjištěním

oznámení jiným orgánům

SŘ *

BP**/Kč

poznámky

kraj Středočeský

a Praha

10

2

 

1

1/500,-

neověřené měřidlo, doklad bez stanovených náležitostí

kraj Jihočeský a Vysočina

12

4

ČIŽP (1x)

2

2/1 500,-

nevypracovaný ceník, neúplný ceník

kraj Plzeňský a Karlovarský

14

6

-

1

5 / 3 500,-

nesprávné účtování, neověřené měřidlo, neseznámení s cenou vykupovaných surovin

Kraj Ústecký a Liberecký

29

17

ČIŽP (4x)

2

14/

 31 000,-

neověřená měřidla, neúplný ceník, ceník nebyl na viditelném místě, neověřena totožnost, nesprávné účtování 

Královéhradecký a Pardubický

20

7

-

4

3 / 2 500,-

neověřená měřidla, nesprávné účtování, nevypracovaný ceník, 

Jihomoravský a Zlínský

12

6

 

3

3 / 2 500,-

nesprávné účtování, nesprávné stanovení hmotnosti, neověřená měřidla, doklad nesplňoval stanovené náležitosti 

Moravskoslezský a Olomoucký

10

6

ŽÚ (2x)

5

1 /5 000,-

nesprávné účtování,

cena v ceníku nejednoznačné, neověřená měřidla,

nepředloženo oprávnění k podnikání 

Celkem

107

48

 

18

29/46 500,-

 

      %

 

44,9

 

16,8

 

 

Vysvětlivky:     *SŘ - správní řízení

                        **BP - bloková pokuta 

Zdroj: ČOI

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí