zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kořenová čistírna zajistila obci návrat obyvatel

08.11.2006
Voda
Kořenová čistírna zajistila obci návrat obyvatel
Budoucnost Hostětína ve Zlínském kraji významně ovlivnila výstavba vodárenské nádrže Bojkovice v roce 1966. V celém povodí přehrady byla tato obec se 230 obyvateli jedinou vesnicí, kde v souladu s normami pro ochranu vodních zdrojů vyhlásili stavební uzávěru. Během následujících dvou desítek let klesl počet jejích obyvatel o 20 %. Když se počátkem 90. let osamostatnila, nové zastupitelstvo muselo proto prioritně řešit výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV). Po dlouhých diskusích s odborníky se rozhodlo pro kořenovou čistírnu.

Tento levný a vůči přírodě šetrný způsob čistění odpadních vod uvedla obec do provozu už v roce 1996. "Jde vlastně o umělý mokřad," vysvětluje Radim Machů, místo-starosta obce Hostětín. "Hlavní roli hrají přirozené samočisticí procesy ve filtračních polích, což je zhruba jeden metr mocná vrstva štěrku osázená mokřadními rostlinami, nejčastěji rákosem. Ta je od okolního podloží oddělena izolační fólií tak, aby odpadní voda, která pod povrchem filtračního pole protéká, nenasakovala do okolí a neodtékala mimo čistírnu. Při průtoku odpadní vody filtračním materiálem dochází k odstraňování nečistot kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesů. Samočisticí proces, ke kterému v kořenových čistírnách dochází, je založen na schopnosti bakterií degradovat organické znečištění na základě jejich enzymatického vybavení," dodává Radim Machů.

KOLIK STOJÍ VÝSTAVBA ČISTÍRNY?

Kořenová čistírna, která má dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod pro celý Hostětín, byla vybudována za 4,9 miliónu korun. Samotný provoz není přitom finančně náročný. Vznikají pouze náklady na pravidelnou údržbu, tj. na sečení mokřadních rostlin ve filtračních polích a v okolí čistírny. Spotřeba elektřiny na občasné přečerpávání vody je rovněž velmi nízká.

Zastupitelé z jiných obcí se Radima Machů často ptají, zda je "kořenovka" funkční i v zimě. "Ani v těch největších mrazech nádrž nezamrzne, snižuje se pouze účinnost samočisticího procesu maximálně o 20 %. Filtrační pole jen dočasně zaplavíme, aby se na povrchu vytvořila ledová krusta, která čističku brání před promrznutím," zdůrazňuje místostarosta.

PROVOZ POD KONTROLOU HYGIENIKA

Čtyřikrát do roka pracovníci hygieny kontrolují provoz kořenové čistírny v Hostětíně, kde pravidelně sledují výskyt BSK5, CHSK (viz rámeček) a také obsah nerozpuštěných látek. "Dva roky trvalo, než jsme přesvědčili hygieniky o nezávadnosti našeho záměru," vzpomíná Radim Machů. "Zatímco v zahraničí v té době se již kořenové čistírny staly běžnou alternativou pro čištění odpadních vod, u nás jsme překonávali velké bariéry. Dnes ve vodách čistírny kuňkají rosničky a lidé do těchto míst chodí na procházky."

Na nedostatek informací o kořenových čistírnách naráží při jednání s orgány veřejné správy podnikatel Jaroslav Baier z Rožnova pod Radhoštěm. "Každou stavbu si musíme s úředníky doslova vybojovat," zlobí se Jaroslav Baier, který se v současné době zaměřuje především na výstavbu vertikálních typů čistíren, zejména pro obce a domácnosti. "Odradit se ale nenecháme. Naopak. Intenzívně se zabýváme řešením odpadních vod také v zemědělství a průmyslu. Máme co dohánět, protože například v Německu a Velké Británii je tento levný a přitom efektivní způsob odstraňování odpadních vod běžnou záležitostí," doplňuje podnikatel. "Děje se tak například i při přečišťování odpadních vod znečištěných prachem, ropnými deriváty, automyčkou apod."

AUTOR: Libuše Miarková


Základní údaje o kořenové čistírně v Hostětíně

Průměrný denní průtok je 47,6 m3, tj. 0.55 litru za jednu sekundu.

Filtrační lože jsou vybudována na ploše l 240 m2.

Látkové zatížení BSK5: 15,12 kg denně (212 mg/jeden litr).

Počet ekvivalentních obyvatel (EO): 280

BSK5: Biologická spotřeba kyslíku pětidenní. Odpovídá množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při rozkladu organické hmoty (znečištění) za stanovených podmínek během 5 dní. Využívá se k nepřímému určení obsahu organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu při aerobních podmínkách.

CHSK: Chemická spotřeba kyslíku - obdobný ukazatel jako BSK5, který je však mírou obsahu všech organických látek ve vodě. Zahrnuje i organické látky (znečištění), které nejsou rozložitelné mikroorganizmy.

EO: Ekvivalentní obyvatel - pojem slouží pro vyjádření kapacity ČOV.

1 EO odpovídá průměrné hodnotě znečištění způsobené jedním obyvatelem za den, což je 60 g BSK5.

Bližší informace o kořenových čistírnách lze získat na www.korenove-cistirny.cz.

ZDROJ: radim machů
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí