zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vznikla pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

03.11.2006
Příroda
Les
Vznikla pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

Návod, jak hospodařit v lesích, které patří do soustavy lokalit evropského významu Natura  2000 [1], zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí [2]. Tato pravidla vznikla ve spolupráci ministerstva, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Lesů České republiky, Vojenských lesů a statků a Agentury ochrany přírody a krajiny. Všechny spolupracující organizace se zavázaly, že pravidla budou jejich členy, pracovníky nebo řízenými organizacemi respektována při hospodaření v lesích ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 a při přípravě lesních hospodářských plánů, plánů péče a smluv u budoucích chráněných území a dalších  dokumentů.

 

„Téměř polovina rozlohy soustavy Natura 2000 je tvořena lesem. Pravidla usnadní péči o ty lesy, které vyžadují speciální přístup k hospodaření. Jsou formulována tak, aby zajistila nezbytnou ochranu unikátní přírody a přitom co nejméně zatěžovala vlastníky lesů a lesní hospodáře. Cením si, že se i přes počáteční odlišné názory nakonec podařilo najít konsensus, který umožní, aby se pravidla efektivně promítla do lesnické praxe,“ konstatuje Petr Roth, ředitel odboru mezinárodní ochrany biodiverzity Ministerstva životního prostředí.

 

Pravidla jsou formulována způsobem, který je srozumitelný pro lesníky a použitelný v každodenní praxi. Jsou významným krokem, který usnadní ochranu soustavy Natura 2000 nejen v teoretické, ale především praktické rovině. Ministerstvo o nich bude informovat i Evropskou komisi.

 

„Pravidla byla vytvořena proto, aby vlastníci lesa i ochrana přírody měli k dispozici seznam základních opatření, které budou obě strany respektovat. Další, přísnější opatření bude možné uplatnit pouze na základě souhlasu vlastníka pozemku. Újma, vyplývající ze sjednaných Pravidel pro vlastníky lesů nebo nájemce těchto pozemků, případně dohodnutých dalších přísnějších opatření, jim bude hrazena ze státního rozpočtu tak jako dosud, tedy na území národních parků prostřednictvím správ národních parků, na ostatním území státu správami chráněných krajinných oblastí,“ dodává František Kučera, předseda Sdružení obecních a soukromých lesů v ČR.

 

Poznámky:

[1] Povinnost vytvořit soustavu evropsky významných lokalit Natura 2000 vyplývá z   dvou evropských směrnic: směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich cílem  je ochrana ohrožených rostlin, živočichů a cenných stanovišť v celé Evropské unii. V České republice bylo zatím vládou vyhlášeno 38 ptačích oblastí a byl schválen národní seznam evropsky významných lokalit, který obsahuje 863 území.

[2] Sdělení č. 23 ve Věstníku MŽP z října 2006.  Pravidla budou do konce října vytištěna  i jako samostatná brožura v edici Planeta, která bude volně distribuována všem zájemcům.

Elektronicky na internetových stránkách MŽP:

 

http://www.env.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/61a45028dcfdf7e7c125712500402e1e?OpenDocument

 

Společná tisková zpráva Ministerstva životního prostředí, státního podniku Lesy České republiky, státního podniku Vojenské lesy a statky ČR a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí