zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Více k příběhu „Hluk“

09.11.2006
Hluk
Více k příběhu „Hluk“
V průběhu šetření podnětu ochránce zjistil, že provozování hudební produkce nebylo v budově nikdy povoleno.

Příběh „Hluk“ je natočen podle podnětu majitele domu v sousedství rekreační areálu, dříve pionýrského tábora, který se několik let marně obracel na správní orgány se stížnostmi na hluk z hudebních produkcí, pravidelně pořádaných v prostorách bývalé táborové jídelny.

V průběhu šetření jeho podnětu ochránce zjistil, že provozování hudební produkce nebylo v budově jídelny nikdy povoleno. Provozovatel si tedy počínal v rozporu se stavebním zákonem a dopouštěl se správního deliktu užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Za uvedený správní delikt byla provozovateli stavebním úřadem uložena pokuta. Provozovatel se do rozhodnutí odvolal a krajský úřad rozhodnutí o pokutě zrušil, neboť podle názoru krajského úřadu musí být zákaz hudební produkce v kolaudačním rozhodnutí výslovně uveden. Ochránce je naopak v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen ministerstva) a Hlavního hygienika ČR přesvědčen, že z pouhého neuvedení zákazu není možno vyvodit jakýsi „tichý“ souhlas.

Ochránce se proto obrátil na ministerstvo s podnětem k přezkoumání rozhodnutí krajského úřadu. Ministerstvo dospělo, stejně jako krajský úřad, k závěru, že ke spáchání správního deliktu nedošlo, ale použilo jinou argumentaci. Domnívá se, že hudební produkce povolena byla. V původním stavebním povolení z 60. let minulého století je zmínka o místním rozhlasu, ze které ministerstvo vyvozuje, že již tehdy se s hudební produkcí v prostorách jídelny počítalo. Ochránce však považuje srovnání vysílání místního (táborového) rozhlasu s hudební produkcí na dnešních tanečních zábavách do jisté míry za účelové. Místní rozhlas sloužil ke zprostředkování informací místního charakteru, ale jeho funkcí nebylo (a s ohledem na technické možnosti ani nemohlo být) přehrávání hudebních nosičů při tanečních zábavách. Nezanedbatelný je i rozdíl v délce zamýšleného vysílání. Místní rozhlas není využíván k dlouhodobému vysílání, kdežto hudba na tanečních zábavách hraje nepřetržitě i řadu hodin.

V mezidobí však došlo v celém případu k významnému obratu, neboť provozovatel se sám rozhodl protiprávní stav vyřešit. Požádal stavební úřad o povolení hudební produkce. Na základě žádosti provozovatele zahájil stavební úřad řízení o změně účelu stavby, v jehož rámci musí vlastník stavby prokázat, že provozem objektu nedochází k porušení hygienických předpisů. Jestliže se to při měření hluku ukáže nezbytným, musí vlastník stavby přijmout taková stavebně technická opatření, která by splnění limitů hluku zajistila. Řešení, které provozovatel zvolil, považuje ochránce za optimální.

Pokud Vás zajímají další zkušenosti a zajímavé případy, které ochránce řešil, zvolte na těchto webových stránkách v hlavní nabídce Vyhledávání dokumentů podle oblastí práva, a z nabídky (roletky) vyberete téma které Vás zajímá. Problematikou narušování pohody bydlení se ochránce zabýval také na jedné z tiskových konferencí, kde zveřejnil své poznatky a rady v situaci, Když je sousedem restaurace.

V Poradně naleznete také odpovědi na časté dotazy ochránci s užitečnými radami z různých dalších oblastí práva.

Na webových stránkách ochránce naleznete i bližší informace o možnostech a působení veřejného ochránce práv, ale i přímé rady jak se na něho efektivně obracet a zejména informace o náležitostech podnětu k němu včetně elektronické podatelny, na níž je umístěn formulář podnětu, který Vás při podání povede.

Ve stejné sekci webu ochránce je Vám k dispozici i formulář, do něhož můžete vepsat vzkazy a dotazy, které nejsou podnětem veřejnému ochránci práv. Na tomto místě uvítáme i reakce, postřehy a dotazy k  cyklu České televize “Případ pro ombudsmana“.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí