zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce na reportáž TV Nova o údajném zákazu syntetických barev

06.11.2006
Ovzduší
Chemické látky
Reakce na reportáž TV Nova o údajném zákazu syntetických barev

V Televizních novinách TV Nova v neděli 29. 10. 2006 na téma chystaných změn v legislativě, upravující povolené limity pro organická rozpouštědla, zaznělo několik zavádějících tvrzení, která mohla v divácích vzbudit neoprávněný dojem, že od počátku roku 2007 budou v České republice zcela zakázány syntetické barvy [1].

Jde o zcela chybnou interpretaci evropské směrnice o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel [2]. Vyhláška MŽP, která reaguje na zmíněnou směrnici, stanovuje pro vybrané skupiny nátěrových hmot maximální limity obsahu těkavých látek ve vodou ředitelných i syntetických nátěrových hmotách, a to postupně ve dvou etapách – od 1.ledna 2007 a od 1. ledna 2010. Stanovuje také maximální hodnoty obsahu těkavých látek pro autolaky platné od 1. ledna 2007.

Nejedná se o ovšem zákaz prodeje syntetických barev, jak to TV Nova prezentovala, ale o povinnost všech evropských výrobců nátěrových hmot postupně snižovat obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách připravených k aplikaci.

Je možné, že některé ze současných syntetických barev nebudou splňovat dané limitní hodnoty a budou muset být z trhu staženy. Již dnes však existují syntetické barvy, které tyto limitní hodnoty splňují a mohou se tedy i nadále bez problémů prodávat a používat.

Z vyhlášky také vyplývá, že uvedené omezující limity se nevztahují na průmyslové subjekty (např. lakovny), které ve svých provozovnách využívají odlučovací zařízení emisí těkavých organických látek, tzn. na uživatele, kteří mohou jiným způsobem omezovat nepříznivé vlivy své činnosti na životní prostředí [3].

Poznámka:

[1] Podle TV Nova bude "od 1. ledna 2007 podle vyhlášky na ochranu životního prostředí zakázáno nakupovat syntetické barvy." Zákaz prodeje se, podle zmíněné reportáže „týká syntetických barev ředitelných organickými rozpouštědly." "Co nakoupí obchodníci ještě do konce roku mohou v příštím roce také ještě odprodat. Po roce 2008 už prý ale na pultech žádné syntetické barvy neuvidíme." Tolik informace TV Nova. Ty jsou ale značně zavádějící.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady  č. 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004, o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a produktech pro opravy nátěru vozidel. Do české legislativy byla Směrnice transponována vyhláškou č. 509/2005 Sb. (mění se tak vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu).

[3] Plné znění vyhlášky viz stránky www.env.cz, rubrika Legislativa/Ochrana ovzduší.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí