zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hliněné omítky v minulosti a pro budoucnost.

14.11.2006
Obecné
Hliněné omítky v minulosti a pro budoucnost.
Workshop - kurs hliněných omítek proběhl 5.- 8. října 2006 v Lysovicích.

Ïng. Lukáš Sochor
Jan Gadziala

Kurz pořádalo Sdružení hliněného stavitelství, firma RIGI a Hliněný dům Marka Vlčka. Workshop byl zaměřený na hliněné omítky tradiční hladké a strukturované, hliněné omítky novodobé z pytlovaných směsí, dále na ruční výrobu nepálených cihel (vepřovic) a další. Kurz byl organizován panem Vlčkem v památkově chráněném objektu č.p.33.

Čtvrtek 5.10.

Byly představeny rákosové tepelně izolační rohože a střešní rákosové snopy s praktickou ukázkou a odborným výkladem od pana Pavla Otáhala. Účastníci měli také šanci vyzkoušet si aplikaci těchto tepelně izolačních rákosových rohoží na obvodovou hliněnou stěnu, armování exponovaných částí stěn, následné „špricování“stěny. Jako špric posloužila silně zředěná jádrová omítka. Následně byl prováděn pokus nanášet hrubou hliněnou omítku přímo na rákosovou izolaci s palachem bez maltového podhozu (špricu), který byl při použití větší síly (vtlačováním) úspěšný.

Pátek 6.10.

Účastníci měli možnost vyzkoušet si použití hliněných omítek hrubých a jemných v provedení tradičním i novodobým z omítkových směsí „Klasik“ a „Standart“.

Jemná omítka a hrubá omítka „Standard“ byly mírně vlhké průmyslově vyráběné omítkové směsi složené z jílovité hlíny a písku bez dalších přísad. Tyto omítky se používají jako vnitřní omítky s pozitivními biologickými a ekologickými vlastnostmi, vhodné k omítání stavebních konstrukcí všeho druhu.

Pouze hrubá omítka „Klasik“ byla mírně vlhká průmyslově vyráběná 2-složková omítková směs. První složka byla složena ze stejných materiálů jako dvě předchozí, pouze byla doplněna o organické plnivo - slaměná řezanka. Vhodná je při použití vnitřních omítek s pozitivními biologickými a ekologickými vlastnostmi, vhodná je také k omítání nasákavých stavebních konstrukcí všeho druhu. Doporučuje se při rekonstrukcích památkových objektů (omítky, omazávky, spáry, mazaniny). Stěrková hliněná omítka byla složená  z jílovité hlíny, písku a ječmenných osin.

Hrubé omítkové směsi byly připravovány na staveništi v těstové hnětačce. Na stěnu se aplikovaly klasickým způsobem (zednická lžíce, omítací lišty a lať). Ti, kteří neměli předchozí zkušenosti s omítáním, žádné nářadí nepoužívali a nahazovali směs tradičním způsobem - rukou. Hladká omítka nemusela být hnětena, proto mohla být i mísena ve stavební míchačce mísidlem, nebo vrtulovým mísidlem (např. nástavec na vrtačku) a byla nanášena klasickým způsobem.

Omítka neobsahuje zdraví škodlivé složky, naopak má pozitivní biologické a ekologické vlastnosti. Kontakt s pokožkou je nezávadný. Odpadlé části omítek ze stěny se daly bez problémů opět zapracovat a použít (u klasických omítkových směsí problém). Po počátečních rozpacích se účastníci touto aktivitou opravdu bavili. Docela relaxační činnost.

Při opravě stávajících hliněných omítek a doplňování chybějícího nepáleného zdiva proběhly experimenty s možnou tloušťkou a vlhkostí vrstvy hrubé hliněné omítky, protože se zprvopočátku nedařilo nižší zručností některých účastníků udržet patřičnou tloušťku a rovnost omítky. Při porovnání anorganických a organických omítek armovací slaměná složka prokázala svoji funkčnost a opodstatněnost.

Část žen opravovala zamazáváním hliněnou maltou praskliny na těrkovaných omítkách, a zaličovala opravené části vápenným mlékem.

V průběhu pátečního workshopu proběhly i dvě přednášky. První přednášela doc. Ivana Žabičková (FA VUT v Brně) na téma „Užití hliněných materiálů v dnešní době“, s následnou diskuzí.

Druhou přednášku vedla PhDr. Věra Kovářů na téma „Tradiční technologie a venkovský dům“ s promítáním filmu "Hliněný dům". Ve snímku byly ukázány těžby suroviny, příprava materiálu, ruční výroba cihel, válkové zdivo, zdění na hliněnou maltu, zdění na suchou maltu, zdění z hliněných cihel, zdění obloukového nadpraží, monolitická hliněná stěna, omítání hliněnou maltou, těrkování – murl, kamenná dlažba do hliněné malty, cihlová dlažba do hliněné malty, hliněná mazanina, spáry srubů – interiér/exteriér, omítání srubových konstrukcí, hliněný pačok.


Sobota 7.10.

Pokračovalo se omítáním vnitřních stěn finálními omítkami z pytlovaných směsí. Z konečných vyhlazovacích povrchových úprav stěny vyplynula vysoká vizuální kvalita. Potvrdilo se, že z estetického hlediska systém hliněných omítek nezaostává za omítkami klasickými, naopak, zvláštní barevností a strukturou dostává povrch zcela jinou dimenzi.

Workshop navštívila i doc. Urbášková (FA VUT v Brně) se svými studenty bakalářského a doktorského studia, kteří prováděli stavebně architektonický průzkum v mikroregionu obcí Větrník. Na příkladu demonstrovala vliv povětrnostních vlivů na nechráněné válkové zdivo.

Zdivo z váklové stěny bylo následně rozebráno a použito (recyklováno) na ruční výrobu nepálených cihel (vepřovic), které se prováděly pomocí dřevěné formy. Této metodě výroby málo který účastník odolal a vyrobil si zkušebně svoji nepálenou cihlu (vepřovici). Na ukázce bylo jednoznačně prokázána možnost recyklace hliněného zdiva a znovupoužití při výstavbě (jak na omítky, tak při výrobě cihel).

Závěrem dne se na některých části zdí nanesla stěrková vrstva hliněné malty, do které se vytvářely různé zdobné motivy (těrkované oblouky, obtisky vinných skleniček (koštovaček), apod).

Neděle 8.10.

Technologická pauza mezi jednotlivými procesy (vrstvami) je delší než u konvenčních materiálů, proto nebylo možné provést ukázkově aplikaci těchto nátěrů.

Proběhla diskuze o vhodnosti a nevhodnosti některých nátěrů, jejich barevnosti a možnostech aplikaci „Marockého štuku – TADELAKT“, jehož ukázka bude v sobotu 25. listopadu v Lažánecké hospodě „u Oratorů“ v Lažánkách-Blansku. Na tomto workshopu, který pořádá Petra Oratorová, si jeho účastníci budou moci vyzkoušet a vytvořit povrch z marockého štuku na vlastním předmětu z neglazované keramiky, nebo betonu.Více informace na www.hlina.info.

Workshop pro zúčastněné znamenal aktivní odpočinek, inspiraci, alternativu ke zkostnatělým stavebním materiálům. Absolventi kurzu si pochvalovali nejen nabyté informace, ale i možnost praktického osahání těchto materiálů a projevili zájem na pokračování obdobných workshopů do budoucnosti.

Literatura, www odkazy, filmy, fotografie:  

www.hlina.info             - Sdružení hliněného stavitelství.

www.hlinenydum.cz     - Návrhy a realizace hliněných staveb.

www.rigi.cz                  - Nízkoenergetické , pasivní a ekologické stavby. Výroba hliněných omítek.

Film - „Tradiční technologie a venkovský dům“

Foto - autor

Klíčová slova:

hlína, rákos, kámen, sláma, hliněné omítky, rákosová izolace, marocký štuk,

O autorovi:

Ing. Lukáš Sochor

VUT v Brně, FAST, Veveří 331/95, CZ-602 00Brno, SochorL@study.fce.vutbr.cz

O spoluautorovi:

Gadziala Jan

VUT v Brně, FA, Poříčí 273/5, CZ-602 00Brno, xagadziala@stud.fa.vutbr.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí