zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tepelná čerpadla: Jak levně a ekologicky vytápět dům

20.11.2006
Energie
Tepelná čerpadla: Jak levně a ekologicky vytápět dům
Ceny energií rostou po celém světě...

Paradoxní je ale fakt, že energetický potenciál je všude kolem nás prakticky zdarma - ve vzduchu, v zemi, ve vodě. Jde jen o to, jakým způsobem ho efektivně získat do svých služeb. Jednou z možností jsou moderní tepelná čerpadla.

Úsporné a také ekologické vytápění pomocí tepelných čerpadel, která umožňují získávat energii z obnovitelných přírodních zdrojů a současně šetří 65 - 75 % nákladů na vytápění a přípravu teplé vody, získává na popularitě. Řadu let už tepelná čerpadla úspěšně fungují v rodinných domcích pro vytápění a ohřev užitkové vod, v poslední době se však stále častěji začínají využívat i v průmyslových aplikacích. Umožňují vytápění objektů, jako jsou například výrobní či skladovací haly. Jejich použití je výhodné také v provozech se současným chlazením technologické vody, kde je třeba stále dochlazovat chladicí kapalinu, která je v tomto případě výhodným energetickým zdrojem pro tepelné čerpadlo.

PŘÍRODA MÁ ENERGIE DOST

Tepelné čerpadlo je technické zařízení, odebírající jinak nevyužitelné, tzv. nízkopotenciální teplo z přírodního prostředí. Využitím elektrické energie ho umí převést na teplo vhodné pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody i další účely. Zařízení zužitkovává přírodní zákony: teplo se předává z teplejšího tělesa na chladnější a přečerpává energii o nižší teplotě na vyšší teplotu, a umožňuje tak získávat tepelnou energii z okolního prostoru: ze země z vody, ze vzduchu.

Tepelné čerpadlo pracuje na stejném - i když vlastně opačném - principu jako chladnička. V té se odčerpává energie z potravin, vnitřní prostor se ochlazuje a teplo odvádí ven. Stejně tak tepelné čerpadlo odebírá energii ze vzduchu, vody nebo země a tu používá na vytápění nebo ohřev vody. Standardně se používají kompresorová tepelná čerpadla, objevila se však už i tepelná čerpadla absorpční. Současná tepelná čerpadla dodávají do topného systému vodu o maximální teplotě 65°C, bez větších problémů tak vytopí prakticky jakýkoliv dům. Na rozdíl od tepelných čerpadel starší konstrukce. U těchto typů, kde voda dosahovala teplot 55°C a méně, hrozilo nebezpečí, že "pumpa" dům nedokáže vytopit.

Pokud má tepelné čerpadlo pracovat hospodárně, je nutné, aby objem vzduchu k němu přiváděný byl větší než 120 m2/hod. U větších objektů, kde je potřebný objem výměny vzduchu velký, pracuje čerpadlo pouze s odváděným ventilačním vzduchem. U menších objektů umožňuje konstrukce zařízení přisávání venkovního vzduchu k tepelnému čerpadlu. Využívá se tedy jak teplý odpadní vzduch, tak do určité teploty i venkovní vzduch.

Průmyslový trh nabízí několik druhů tepelných čerpadel. Ty se od sebe liší tím, z jakého zdroje berou energii. Vybírat lze mezi typy vzduch-voda, voda-voda, země-voda, případně vzduch-vzduch, každý z uvedených typů přitom má své výhody a zápory. První z dvojice slov označuje, odkud je energie odebírána, druhé médium, kterým se teplo po domě rozvádí. V naprosté většině je to voda. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (pracuje na stejném principu jako klimatizace) se používá spíš výjimečně.

ZVÝHODNĚNÁ SPECIÁLNÍ SAZBA NA ELEKTŘINU

Efektivnost pracovního cyklu tepelného čerpadla vyjadřuje tzv. topný faktor - poměr elektrického příkonu kompresoru a tepelného výkonu, který z tepelného čerpadla získáme. Závisí především na teplotním rozdílu na vstupní a výstupní straně tepelného čerpadla - s poklesem teploty nízkopotenciálního tepla a s rostoucí teplotou topného média se účinnost systému snižuje. Moderní technologie používané v soudobých systémech tepelných čerpadel už umožňují provozovat tato zařízení i při velmi nízkých teplotách, topný faktor je však v těchto případech nízký. Z okolního prostředí lze obvykle získat 2 - 4x více tepelné energie, než kolik energie se spotřebuje k pohonu kompresoru tepelného čerpadla. Hodnota tepelného faktoru se běžně pohybuje kolem čísla 3, což znamená, že na 3 kW energie spotřebované kompresorem by systém měl 9 kW tepelné energie vytvořit. Přitom platí, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a tím více šetříte.

Při vysokých mrazech (okolo -20°C) vytápění zajišťuje náhradní zdroj, zpravidla elektrokotel, který bývá součástí čerpadla. Období, kdy se topí pouze elektřinou, ale bývá v našich podmínkách velmi krátké, počítá se pouze na dny a na celkových nákladech se podílí jen jednou desetinou. Navíc i v tomto období člověk využívá zvýhodněné sazby elektrické energie. Majitelé tepelných čerpadel odebírají elektřinu podle cenově výhodné sazby Komfort TČ 22 (dříve D 55 nebo D 56), kdy mají energii k dispozici dvaadvacet hodin denně za nízký tarif, tedy 1,55 koruny za kilowatthodinu. Také vysoký tarif (zbylé dvě hodiny denně) je zde mnohem levnější. Platí se 1,91 koruny za kilowatthodinu. Většina domácností odebírá elektřinu podle sazby Komfort Klasik 24. Zde se účtuje celý den 3,54 koruny za kilowatthodinu.

Z ekonomických a technických důvodů se tepelná čerpadla obvykle nenavrhují na plný výkon, ale někde v rozmezí od 60 do 80 % potřebného výkonu. Zbytek energie pro vytápění dodá jiný zdroj tepla, nejčastěji elektrokotel. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a zvýšení spotřeby elektřiny je velice malé.

TEPELNÁ ČERPADLA ZAŽÍVAJÍ BOOM

Trh s tepelnými čerpadly se v ČR začal rozvíjet až koncem 90. let minulého století. S rostoucími náklady na energie ale lidé řeší, jak ušetřit, tudíž se zvyšuje zájem o úsporné zdroje i u nás. Možnost ušetřit přibližně dvě třetiny nákladů na vytápění a ohřev vody přitom vyvažuje počáteční vyšší investici. Včetně montáže a daně z přidané hodnoty za tepelné čerpadlo zaplatíte zhruba od 200 do 400 tisíc korun, v závislosti na typu a velikosti vyhřívaného objektu. Vedle tepelných čerpadel odborníci čekají rostoucí zájem také o kotle na biomasu, obilí nebo sluneční kolektory. Podobně jako u tepelných čerpadel brání většímu rozvoji "obilních" kotlů vysoká cena. Ta vyjde na víc než 80 tisíc Kč.

Zajímavým a atraktivním technologickým řešením je tzv. hybridní čerpadlo, které lze s výhodou využít v případě, kdy je k dispozici nízkopotenciální i odpadní teplo z různých technologických pochodů (TP) a zařízení, které vyžadují chlazení. Vzhledem k tomu, že úroveň odpadního tepla je zpravidla výrazně vyšší než tepla přírodního, je jeho využití pro tepelné čerpadlo energeticky velice výhodné. Hybridní čerpadlo je opatřeno třemi výměníky tepla, z nichž jeden pracuje s chladicím médiem, druhý s topným médiem a třetí s okolním vzduchem. Hybridní tepelné čerpadlo dokáže pracovat v různých provozních režimech a podle potřeby zajišťuje vytápění nebo chlazení objektu, případně kombinaci obojího.

V ČR se výrobou, nebo dodávkami systémů tepelných čerpadel zabývá řada firem. Lídrů na českém trhu najdeme hned několik. Jde především o značky IVT, Viessmann, Stiebel Eltron nebo Dimplex, z domácích pak Kostečka, PSP Opočno, PZP Komplet, Regulus, R.I.P. Děčín či Mach. Využívají nejnovější technologie a unikátní, patentově chráněná technická řešení, za něž výrobci získali řadu ocenění na mezinárodních výstavách.

(mrk)

TE1106s18.jpg


Technik.iHNed.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí