zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

14.11.2006
Obecné
Krátce - různé

Evropská komise zaslala oficiální dopis, tzv. zdůvodněné stanovisko, devíti členským státům, které jí neinformovaly o transpozici směrnice o energetické náročnosti budov do národní legislativy. Mezi hříšníky je kromě České republiky i Rakousko, Belgie, Finsko, Lucembursko, Nizozemí, Slovensko, Španělsko a Velká Británie. Směrnice by měla přispět k nižší spotřebě energií v budovách prostřednictvím stanovaní norem energetické náročnosti, které musí splňovat nově stavěné budovy. Směrnice měla být převedena do 4. ledna 2006.

Evropská komise schválila finanční balíček ve výši 193 mil. EUR, které budou během roku 2007 využity na boj, kontrolu a monitoring chorob zvířat. Z navržených programů vybrala Komise 155, které finančně podpoří. Programy se zaměřují na různé nemoci včetně ptačí chřipky nebo BSE. Česká republika získá např. 490 tis. EUR na boj proti vzteklině, 74 tis. EUR na boj proti ptačí chřipce nebo 330 tis. EUR na boj proti salmonele.

Polská elektrárna Elcho ze Skupiny ČEZ získala v minulých dnech od polského ministerstva životního prostředí ocenění "Lídr polské ekologie 2006". Zkušenosti z elektrárny hodlá ČEZ využít v rámci svého programu obnovy zdrojů v České republice. Tím se chce vyrovnat s postupným dožíváním odsířených uhelných elektráren, které se na výkonu ČEZ podílejí více než polovinou. Elektrárna Elcho získala cenu především za minimální negativní dopady na své okolí, zvláště v oblasti emisí dusíku, síry, oxidu uhličitého a prachu. Minimální je podle polského ministerstva také hlučnost provozu elektrárny.

Jak to vidí Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu
Jak při pohledu z Bruselu hodnotíte spor ČR a EK o podmínky financování vodohospodářských projektů z FS?
Ta záležitost je pro nás skutečně nepříjemná, a tak jsem se samozřejmě připojil k evropským poslancům, kteří podepsali interpelaci ve věci postupu Bruselu vůči Praze. Ale na druhé straně je třeba dívat se na celou záležitost objektivně, takže musím říci, že "vina" za nastalé problémy není jen na straně EK. Při jednáních s Komisí, která proběhla asi před rokem, totiž česká strana přislíbila určité korekce našeho původního stanoviska k podmínkám sporných PPP projektů. A přislíbila je ústy nikoli nevýznamného představitele MŽP. Je tedy logické, že EK očekávala naši reakci, jíž se však nedočkala. Takže ono pomyslné máslo na hlavě je trochu i na té naší. Ta záležitost prostě není až tak křišťálově čistým útlakem ze strany Bruselu.
Pokud jde o odhad dalšího vývoje, můj názor je, že nejlepším výsledkem, jaký může ČR dosáhnout, bude-li vyjednávat uvážlivě, je, že EK část sporných projektů pustí. Pro jistotu by sice bylo dobře mít připraveny alternativní projekty v objemu celých zhruba 80 miliard korun, které jsou k dispozici, aby v nejhorším případě bylo čím ty prostředky vyčerpat. Ale já osobně tak zlý konec nečekám, věřím, že Komise, které jde především o přibližování se "best practice" v členských zemích EU, nakonec nejméně polovinu těch projektů pustí dál.

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje
Projekt v okrese Břeclav v povodí řeky Dyje sestává z devíti dílčích projektů na čištění odpadních vod v aglomeracích Břeclav, Mikulov, Hustopeče, Velké Pavlovice, Valtice, Podivín, Kobylí, Lednice a Pohořelice a jednoho dílčího projektu na rekonstrukci ústředního vodovodu Lednice včetně modernizace technologické úpravny pitné vody v rámci její dopravy do jihozápadní části okresu Břeclav. V rámci projektu bude postavena nová kanalizační síť o délce asi 25 km, která připojí dalších 4600 obyvatel, a opraveno bude asi 18 km poškozené kanalizace. Hlavním přínosem projektu je zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod od znečišťovatelů a čištěných na čistírnách odpadních vod tak, aby byly v cílovém roce dle harmonogramu splněny legislativní požadavky právních předpisů České republiky i Evropské unie.
Celkové náklady na projekt činí 47 816 000 eur, z toho podpora z Fondu soudržnosti činí 37 350 410 eur, tedy 79 %.

Vědci z University of Illinois vyvinuli prototyp miniaturní keramického reaktoru, který dokáže vyrábět vodík z většiny běžných uhlovodíků. Může se stát řešením problému obtížného skladování vodíku pro palivové články a ekologické spalovací motory - tlakové nebo kryogenní nádoby jsou těžké a drahé a ani ostatní možné způsoby (vázání vodíku v hydridech kovů apod.) zatím nemají ekonomicky přijatelné výsledky.
"Katalytická přeměna běžných uhlovodíkových paliv na plynný vodík je v porovnání s dosud známými metodami skladování plynného nebo kapalného vodíku velmi bezpečná a levná," uvedl profesor Paul Kenis, jehož tým unikátní zařízení vyvinul. Vědci při vývoji nejdříve vyzkoušeli metodu umožňující za pomoci katalyzátoru uvolňovat vodík z amoniaku při teplotách okolo 500 °C. Dalším zdokonalováním získali miniaturní článek z keramického materiálu, v němž se rozkládají uhlovodíky při teplotě přibližně 1000 °C. Vysoká teplota zabraňuje zanášení povrchu katalyzátoru produkty reakce, keramický materiál dovoluje její snadné udržení. Zatím mikroreaktoru uožňujezískávat vodík z amoniaku a propanu, vědci se chtějí zaměřit na využití benzinu a nafty, což jsou paliva s nejrozvinutější distribuční infrastrukturou. Reaktor velký jen několik centimetrů by mohl dodávat vodík pro kapesní palivové články. Obdobné řešení je ale možní použít třeba i pro elektromobily.

Automobilka Morgan připravila ve spolupráci s externími výzkumnými centry hig-tech model sportovního vozu nazvaného LIFECar s vodíkovým pohonem. Vůz vychází ze současného špičkového modelu Aero 8, ale bude vybaven jinou karoserií a vzhledem k netradičnímu pohonu projde řadou úprav také konstrukce podvozku, který bude nést jak bezpečnostní lahve s vodíkem, tak i vysokokapacitní akumulátory do nichž se bude ukládat přebytečná energie a elektřina získaná při rekuperací při brzdění. Na vývoji novinky, kterou Morgan hodlá představit příští rok, spolupracoval experti, kteří se vodíkovým pohonem intenzívně zabývají, mj. firmy OSCar, BOC, vědci z univerzit v Cranfieldu a Oxfordu, aj., takže netradiční pohon by automobilu nijak neměl ubírat na jízdních a výkonových parametrech. Z vozidla budou mít radost nejen obdivovatelé technických lahůdek a fanoušci sportovních vozů, ale i ekologové: Jedinou emisí, které bude exkluzívní sportovní automobil vytvářet, bude díky vodíkovému pohonu na principu palivových článků voda.

Stavební společnost ČNES dopravní stavby, a.s. zapojila do svých služeb unikátní zařízení v podobě recykléru Wirtgen 2200 CR. Recyklér za studena je v podstatě samostatnou mobilní "továrnou na opravu vozovek". Tento vysoce výkonný stroj může odstraňovat asfaltové povrchy až do hloubky 35 cm, a odfrézovaný povrch zároveň následně míchá v mísící komoře s pojivy, a po případném doplnění dalších přísad (cementu, živičné emulze nebo pěny apod.) z nového (resp. recyklovaného) materiálu pokládá nový povrch vozovky. Studená recyklace přináší značné úspory a hlavně větší rychlost a efektivitu opravných prací než konvenční technologie, takže doprava je omezena jen na relativně krátkou dobu - denně dokáže zařízení opravit stovky metrů silnice.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí