zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Regeneraci lokalit podpoří také fondy EU

21.11.2006
Geologie
Regeneraci lokalit podpoří také fondy EU
Desítky miliard korun - to je součet odhadovaných nákladů na regenerace brownfieldů, jež poplynou jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Ve vyhledávací studii tato čísla zveřejnila agentura CzechInvest. Obnova nevyužitých, zanedbaných a v některých případech i kontaminovaných nemovitostí však znamená nejen výdaje na regeneraci, ale i příjmy, které je však zatím těžké odhadnout. V následujících letech 2007 až 2013 bude mít Česko příležitost čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, a to v nejvyšším celkovém součtu prostředků na jednoho obyvatele ze všech 25 států unie.
"Většina operačních programů je v současné chvíli ve fázi příprav, a proto nelze vypočítat výši podpory, která by na regenerace brownfieldů z těchto připravovaných programů mohla být poskytnuta. Finanční alokace jsou stejně jako struktura operačních programů definovány zatím pouze obecně, a proto jsou údaje provizorní," říká Lucie Doleželová, projektová manažerka odboru podnikových nemovitostí v CzechInvestu, který připravoval strategii na obnovu brownfieldů v Česku.
Mají-li být cíle "Národní strategie regenerace brownfiedů" naplněny, není možné, aby všechny projekty byly provedeny za využití podpory dotačních programů. Důležité jsou v tomto případě i možnosti dalších investic do regenerací. Ještě před zkráceným obdobím pro strukturální fondy (2004 až 2006) si mohla Česká republika vyzkoušet čerpání evropských prostředků v rámci předvstupních fondů. V rámci programu Phare byly například realizovány studie na regeneraci Vítkovic. Po vstupu Česka do EU se otevřela možnost čerpání ze strukturálních fondů a z kohezního fondu.
V období 2004 - 2006 fungovaly čtyři operační programy, jeden společný regionální program a jeden jednotný programový dokument. Pro regenerace brownfieldů se stal nejvýznamnějším Operační program Průmysl a podnikání pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). OP Průmysl a podnikání obsahoval program Reality, jehož jedna část byla zaměřena na projekty regenerace průmyslových zón a objektů.
V tomto období byly na regenerace předloženy projekty ve výši 1,4 miliardy korun. Z národních programů byly pro regenerace nejvíce využívány Program na podporu rozvoje průmyslových zón MPO (1,3 miliardy) a některé programy Ministerstva pro místní rozvoj.
Pro období 2007 až 2013 je připraveno sedm operačních programů, sedm regionálních operačních programů a dva operační programy pro Prahu.
Které z nich jmenovitě bude možné použít pro regeneraci brownfieldů, uvádíme podrobněji v přehledu. Z tohoto popisu vyplývá, že některé jsou více zaměřené na regenerace brownfieldů, jiné lze k jejich regeneracím použít, jestliže bude existovat možnost a chuť upřednostnit brownfield před novou výstavbou.
I když jednotlivé kraje věnují řešení problémů, jakým je regenerace, určitou pozornost, to, zda bude uvedena do praxe, bude záviset nejen na disponibilních prostředcích veřejné podpory, ale ve značné míře i na vyřešení majetkoprávních vztahů a možnostech kofinancování - jak naznačují některé rozvojové operační programy.


Přehled operačních programů se vztahem k regeneracím v období 2007 - 2013
OP Podnikání a inovace - program obsahuje 22 programů podpory. Regenerací brownfieldů se týká zejména program Nemovitosti. Má za cíl kromě rozvoje podnikatelských nemovitostí a infrastruktury regenerace brownfieldů pro podnikání. Alokace na období 2007 - 2013 - 8,85 mld. Kč.
OP Životní prostředí - využitelný zejména pro odstraňování ekologických škod a v malé míře i pro regeneraci brownfieldů bez dalšího rozvoje (přetvoření na zelené plochy). Odhadovaná alokace pro podporu na odstraňování starých ekologických zátěží - 776 mil. eur a pro podporu regenerace urbanizované krajiny - 518 mil. eur.
Integrovaný OP - není přímo určen na regenerace brownfieldů. Projekty bude možné realizovat, pokud brownfield bude sloužit jednak pro rozvoj cestovního ruchu (776 mil. eur), dále pro aktivizace kulturních rozvojových zdrojů (264 mil. eur) či revitalizace panelových sídlišť (476 mil. eur).
OP Rozvoje venkova - možnost využití dotací v programech: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (748,19 mil. eur), Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova (565,74 mil. eur) a v programu Leader (156,63 mil. eur).
Regionální OP - podpora pro regenerace brownfieldů v oblastech věnovaných rozvoji měst, podnikání, venkova a cestovního ruchu. Jednotlivé oblasti podpory umožňují regeneraci a obnovu stávajících nevyužitých nemovitostí a ploch. Rozpočty na jednotlivé ROP okolo 600 mil. eur. Zdroj: CzechInvest
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí