zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CzechInvest chce vzkřísit staré průmyslové areály

22.11.2006
Geologie
CzechInvest chce vzkřísit staré průmyslové areály
Na mnoha místech České republiky se vyskytují průmyslové lokality, které jsou nyní opuštěné, chátrají, zabírají místo nebo brání rozvoji kraje. Díky svému vzhledu ani nejsou příliš často v hledáčku potenciálních investorů. Na druhé straně však někdy představují zajímavý nebo ojedinělý příklad průmyslového dědictví. Pro tento typ nemovitostí se také používá označení "brownfield".
"Tato území mají veliký investiční potenciál. Mohou těžit ze své výhodné polohy, existující infrastruktury či z možnosti zažádat o finanční podporu prostřednictvím strukturálních fondů EU. V Česku ale zatím neexistuje kompletní databáze brownfieldů, která by obsahovala všechny typy těchto nemovitostí a sledovala jejich předpoklady pro nové využití," říká Zdeněk Jana, ředitel Divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury agentury CzechInvest.
Na území Česka se nyní nachází přes tři tisíce brownfieldů a jejich celková rozloha je více než 11 tisíc hektarů s celkovou zastavěnou plochou okolo 22,5 tisíce metrů čtverečních.
Tato čísla jsou součástí projektu "Brownfields 3000", kterou nedávno představila agentura CzechInvest, jako součásti vyhledávací studie pro lokalizaci těchto území. Jednotlivé lokality většinou vznikly jako důsledek dlouhodobého nezájmu svého okolí a neochoty řešit jejich stav. Aby bylo možné problém řešit, vytvořila agentura CzechInvest "Národní strategii regenerace brownfieldů".
Koncem roku 2005 agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými kraji započala s vyhledáváním a přesnou lokalizací brownfieldů na území Česka. Celý projekt bude ukončen na jaře 2007, i když nyní byly představeny první dílčí výsledky.
Na základě této studie tak bude k dispozici ucelený přehled brownfieldů v celé České republice a vznikne ucelená databáze lokalit, ze které budou moci být vybírány projekty pro regeneraci a rozvíjení dalších investičních příležitosti pro developery a investory.
Dnes je možné stanovit rozdělení brownfieldů na území Česka následovně (vztaženo k jejich počtu v ČR):
- 30 % průmyslové,
- 40 % zemědělské,
- 6 % armádní,
- 10 % občanská vybavenost,
- 4 % bydlení,
- 10 % ostatní.
Díky výsledkům studie lze také konstatovat, že více než padesát procent brownfieldů není ekologicky zatíženo a více než sedmdesát procent těchto lokalit je v soukromém vlastnictví.
Aby došlo ke zjednodušení procesu regenerace, agentura CzechInvest nabízí spolupráci ostatním jak veřejným, tak soukromým subjektům na realizaci "Národní strategie regenerace brownfieldů", která si klade za cíl zregenerovat maximum lokalit v ČR a zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.
V současné době odhaduje CzechInvest potřebné finanční zdroje na regenerace tří tisíc lokalizovaných brownfieldů na 100 miliard korun a dobu realizace na dvacet let. S tím, že jako řešení regenerace v čase jsou navrženy tři fáze projektu, z nichž během první by měla být realizována přeměna čtvrtiny brownfieldů.
Současně bude agentura CzechInvest v následujících letech podporovat regeneraci brownfieldů prostřednictvím Operačního programu podnikaní a inovace. Podle předběžných odhadů se dá předpokládat, že orientační výše prostředků z OPPPI - Programu Nemovitosti bude pro období 2007 až 2013 cca 10 miliard korun.
Tato výše se však odvíjí od vlastních předkládaných projektů (kvalita a kvantita projektů). Dalších zhruba čtyřicet miliard korun by mělo být možné získat ze zdrojů ostatních ministerstev, jednotlivých krajů, obcí a také soukromého sektoru.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí