zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

22.11.2006
Obecné
Krátce - různé

Již téměř dvě miliardy korun investoval do ekologie Českomoravský cement. Ten patří do mezinárodní skupiny HeidelbergCement a v současnosti provozuje cementárny v Praze - Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. Od roku 1992, kdy HeidelbergCement vstoupil na český trh, směřovala největší část investičních výdajů do výměny filtrů cementárenských komínů, do vybudování sil na ukládání slinku, který je základní surovinou pro výrobu cementu, dále do zakrytých skládek surovin, do zařízení pro spalování alternativních kapalných a tuhých paliv a také do čistíren povrchových vod a měřících stanovišť emisí. Ještě letos Českomoravský cement zahájí další ekologické investice do cementárny v Radotíně, které by měly mít hodnotu okolo 130 milionů korun.

Zástupci téměř 190 zemí světa se dohodli na zahájení revize Kjótského protokolu stanovujícího snižování emisí skleníkových plynů do roku 2008. Fakticky se jedná o ústupek rozvojovým zemím v čele s Čínou, které se brání omezování emisí způsobujících globální oteplování z obavy, že by to mohlo nepříznivě omezit jejich dynamický hospodářský rozvoj.

Havířov - Přestože myslivci vědí, že při honu mohou ulovit pouze zlomek skutečného množství zvěře, které se v divočině pohybuje, z výsledků prvních dvou letošních honů vyplývá, že lesy a pole v okolí Havířova jsou na zvěř stále více chudobnější. Zvěř nemá v blízkosti města potřebný klid. Havířovští nimrodi vyšli v sobotu do oblasti Dolní Suché poblíž šachty Dukla. V několika lečích, z nichž některé jsou i v lokalitě uhelných kališť či staré rekultivované skládky komunálního odpadu, ulovili 9 zajíců, 7 bažantích kohoutů a jednu divokou kachnu. "Srnčí zvěř u nás nelovíme a stejně tak necháváme v klidu bažantí slepice, aby se bažantí zvěř rozrůstala. K tomu pomáháme také každoročním umělým chovem a vypouštěním do přírody. Při sobotním honu jsme zaregistrovali stopy divočáků. Zřejmě ale územím jen procházeli," řekl člen havířovského mysliveckého sdružení Bohuslav Muras. Další hon se bude konat za dva týdny, opět v sobotu. Myslivci tentokrát projdou oblast Datyní od hranice s městem Šenovem po Bludovice.

Jihomoravští zastupitelé schválili výstavbu rychlostní komunikace R52 mezi Brnem a Vídní. Silnice protne Novomlýnské nádrže a povede těsně kolem Chráněné krajinné oblasti Pálava. Stavební povolení by mělo být vydáno v letech 2008 až 2009. Ekologům se záměr nelíbí a je pravděpodobné, že se obrátí na soud. Zastupitelé podpořili návrh územního plánu Velkého územního celku Břeclavska. Jeho nejdůležitější částí je právě trasa R52. Ekologům se nelíbí, že tvůrci plánu ani nevzali v potaz vést hlavní spojnici Brno- Vídeň jiným směrem. Ochranáři navrhují, aby se zkoumala trasa komunikace přes Břeclav, kam vede z Brna dálnice D2. Podle nich by stačilo jen dostavět kvalitní silnici až na hranici s Rakouskem. "Nevadilo by nám, kdyby odborníci tuto možnost zkoumali a zjistili, že není dobrá. Vadí nám, že ji nikdo ani nevzal v potaz, že se jí nikdo nezabýval," řekl Mojmír Vlašín ze Strany zelených.

Evropský systém enviromentálního řízení a auditu, EMAS, slaví malé výročí. V rámci EU totiž dosáhl počet organizací (míst), která prošla certifikací EMAS pěti tisíc. Oslavencem je vodní elektrárna v italském Terni. V rámci Itálie se jedná o 28 organizaci, která má tuto certifikaci. V České republice se certifikací podle systému EMAS může pyšnit 21 organizací. Mimo jiné zlínský Barum-Continental, brněnská stavební firma OHL ŽS Brno nebo OEZ Letohrad.
EMAS je dobrovolný certifikační systém vyvinutý Evropskou unií pro hodnocení, reporting a zlepšování firem a dalších organizací v oblasti životního prostředí (environmentální management).

Moldávie, Norsko, Turecko a Ukrajina se staly členy Energetického společenství. Byl jim udělen statut člena-pozorovatele. Smlouva o Energetickém společenství je právním základem pro vytvoření širšího evropského trhu s energiemi. Jejím cílem je rozšíření jednotného energetického trhu a zajištění stability a bezpečnosti dodávek energií. Modelem pro smlouvu byla smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli. Mohou se k ní připojit i další státy. Podmínky jsou jednoduché – akceptace zásad trhu EU s energiemi a přímé napojení na evropské přenosové sítě pro elektřinu a plyn. V současnosti jsou členy země EU, Bulharsko, Rumunsko a země Západního Balkánu.

Seminář o obchodních a investičních příležitostech v Chile připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na 27. listopadu 2006 v 8.30 a 11.30 hod. v hale MPO, Na Františku 32, Praha 1. V souvislosti s návštěvou chilského vládního Výboru pro investiční příležitosti se bude seminář týkat oborů energetika, důlní a těžební průmysl, životní prostředí, potravinářský a letecký průmysl.

Plzeňský závod německé skupiny Gühring, výrobce tisíců druhů řezných nástrojů, podle Evropské komise dobře informuje veřejnost o ekologických parametrech své výroby. V uplynulých dnech proto získal od komise cenu EU EMAS Award 2006. Veškeré údaje, například množství vyprodukovaných odpadů, nebezpečných látek a emisí, má firma na svých internetových stránkách, předává je na kraj a magistrát.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí