zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úlevy na biopaliva

24.11.2006
Energie
Úlevy na biopaliva
Jen bioplyn bude zřejmě "profitovat" z novely zákona o spotřebních daních. Biopaliva, která se mísí s minerálními oleji, si ale pohorší.

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o spotřebních daních. Vedle velice často na veřejnosti diskutovaných změn sazeb spotřební daně na tabákové výrobky a vedle naopak v tichosti schválených změn, týkajících se značkování a barvení vybraných minerálních olejů, byly schváleny i změny v oblasti biopaliv.

Především se samozřejmě jedná o možné úlevy, které by podpořily jejich širší používání, jež je částečně omezováno vyšší pořizovací cenou těchto látek. Úlevy v oblasti spotřebních daní jsou standardně poskytovány dvěma způsoby. Buď je daný vybraný výrobek osvobozen od daně, popř. se uplatňuje snížená sazba spotřební daně, nebo je možno požádat za určitých podmínek o vrácení daně.

Současný systém úlev vychází především z možnosti vrácení spotřební daně za podmínek definovaných v zákoně o spotřebních daních. Daň je dnes vracena např. v případě směsi benzinu s lihem, která obsahuje nejméně 95 % benzinu a nejvýše 5 % kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného lihu. Snížená sazba daně se uplatňuje u směsi nafty s methylesterem mastných kyselin z řepkového oleje (MEŘO), u které podíl MEŘO činí minimálně 31 % hmotnosti všech látek ve směsi obsažených.

Jestliže novela zákona nabude podle předpokladu účinnosti 1. ledna 2007, tento systém úlev se změní, resp. bude zrušen. Zákon o spotřebních daních bude v konečném důsledku pozměněn tak, že neumožní vrácení daně ani u jedné z výše uvedených směsí a rovněž výše uvedená snížená sazba spotřební daně se nahradí standardní sazbou spotřební daně platnou pro naftu.

Novela sice totiž zavádí osvobození od spotřební daně pro biosložky, pokud jsou vyráběny, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla nebo pohon motorů. Nicméně toto osvobození se vztahuje pouze na tyto biosložky v jejich "čisté" podobě. Jakmile dojde k jejich přidání do jiného minerálního oleje a vytvoření směsi (a to je případ absolutní většiny biosložek), je tato směs předmětem spotřební daně z minerálních olejů. Uvedením směsi minerálního oleje s jednou z výše uvedených látek do volného daňového oběhu vznikne daňová povinnost odvozující se z celého množství směsi, tj. včetně přidané biosložky. Konečný zákazník tak zaplatí spotřební daň v "plné" výši a vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům biosložek bude i cena za takové biopalivo vyšší než u běžných pohonných látek.

Konkrétně se osvobození vztahuje na tyto biosložky:

bioplyn pod kódem nomenklatury 3824 90 99,

47 % podílu biosložky bio etyl-terciér-butyl-etheru pod kódem 3824 90 99,

estery rostlinných a živočišných olejů pod kódem nomenklatury 3824 90 99,

líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný pod kódem nomenklatury 2207.

Jediný bioplyn by tak mohl "profitovat" z přijaté novely zákona o SD. U ostatních, které je nutno mísit s minerálními oleji, po schválení této novely nebude existovat žádná "podpora" ze strany českého státu.

Povinnost zatížit dané biosložky spotřební daní bude velice pravděpodobně vznikat i v případě, že by biosložky byly uvedeny ve své čisté podobě do volného daňového oběhu a k tomuto okamžiku osvobozeny od spotřební daně, jestliže by následně byly "ve velkém" smíchány s již zdaněným minerálním olejem. K tomuto okamžiku již nebude biosložka jako taková existovat a daná osoba bude skladovat či dopravovat minerální olej, ve kterých je sice obsažena původně osvobozená biosložka, která však již nebude osvobozena od spotřební daně, a této osobě vznikne velice pravděpodobně povinnost část minerálního oleje ve výši podílu biosložky zatížit spotřební daní.

AUTOR: MILAN TOMÍČEK
Konečná, Šafář, Staněk & Tomíček
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí