zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Občanské poradny ve 12 městech poskytují i ekospotřebitelské poradenství

02.12.2006
Obecné
Občanské poradny ve 12 městech poskytují i ekospotřebitelské poradenství

PRAHA (BEZK) - Už druhým rokem mají lidé možnost zajít v dvanácti městech do občanské poradny se svými dotazy k ekospotřebitelství. „Pokud se někdo chce dozvědět, co může sám ve své domácnosti nebo práci dělat pro životní prostředí, může se přijít poradit. Poradenství zajišťují občanské poradny Asociace občanských poraden ve spolupráci s internetovou ekoporadnou Zelená domácnost,“ říká Martin Mach, vedoucí ekoporadny Zelená domácnost.

 

Letos v říjnu proběhl vzdělávací seminář, ve kterém pracovníci Zelené domácnosti předali poradcům občanských poraden své zkušenosti s ekoporadenstvím a také informační databázi, která bude poradcům občanských poraden pomáhat při zodpovídání klientských dotazů. Kromě toho mohou poradci využívat i informace z internetových stránek Zelené domácnosti nebo se spojit s pracovníky Zelené domácnosti.

 

Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílejí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Nově ve spolupráci se Zelenou domácností poskytují také ekologické poradenství.

 

Zelená domácnost je internetová ekologická poradna, která tvoří rubriku zpravodajského serveru EkoList po drátě. Zelená domácnost se snaží pomocí moderních komunikačních technologií zpřístupnit občanům informace o tom, co mohou pro životní prostředí udělat sami. Zelená domácnost zodpovídá dotazy čtenářů, publikuje zprávy, rady a návody a informuje o zajímavých akcích už od roku 1997.

 

„Ke spolupráci s občanskými poradnami nás vedl fakt, že je stále dost lidí, kteří z nějakého důvodu nepoužívají internet. Chtěli jsme i pro ně zpřístupnit informace o tom, co může každý z nás dělat doma pro ochranu životního prostředí,“ říká Martin Mach, vedoucí Zelené domácnosti. Podle jeho slov se lidé o toto téma zajímají, jen často neví, kde se zeptat. „Už druhým rokem je možnost navštívit dvanáct nových míst, kde lidem poradí,“ říká Martin Mach.

 

Projekt vznikl za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah projektu je výhradně zodpovědná organizace BEZK a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie. Projekt podpořily také Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství.Kam tedy zajít pro informace?

 

BOHUMÍN

Občanská poradna  Bohumín

při charitě Bohumín

Čáslavská 1067

735 81 B o h u m í n

Tel./fax.: 596 016 715

E-mail: opbohumin@seznam.cz

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Občanská poradna

Občanské poradenské středisko, o. p. s.

Veverkova 1343

500 02 H r a d e c   K r á l o v é

Tel.: 498 500 357 (poradna)/fax: 498 500 355

E-mail: ophk@ops.cz

 

JIHLAVA

Občanská poradna Jihlava

Žižkova 13 (Globus)

586 01  J i h l a v a

Tel.: 567 330 164

E-mail: opj@volny.cz

 

KARVINÁ

Občanská poradna Slezské diakonie v Karviné

Fryštátská 168

733 01  K a r v i n á

Tel.: 596 323 031

E-mail: obcan.ka@slezskadiakonie.cz

 

NÁCHOD

Občanské poradenské středisko                                           

Občanská poradna Náchod

Hálkova 432                          

547 01  N á c h o d

Tel.: 491 421 723

E-mail: opnachod@ops.cz

 

NYMBURK

Občanská poradna, o. s.

Palackého třída 449

288 02  N y m b u r k

Tel./fax: 325 511 148 

E-mail: poradna.nymburk@centrum.cz

 

OPAVA

Občanská poradna Opava

při Charitě Opava

Kylešovská 10

746 57 O p a v a

Tel.: 553 616 437

E-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz

 

OSTRAVA

Občanská poradna při Slezské diakonii

28.října 86

702 00  O s t r a v a

Tel.: 596 611 237

E-mail: obcan.ov@slezskadiskonie.cz

 

RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

(při o.s. Agapé)

Panská 1492

516 01  R y c h n o v  nad  K n ě ž n o u

Tel.: 494 535 112

E-mail: oprk@wo.cz

 

TŘEBÍČ

Občanská poradna Třebíč

Přerovského 126/6

674 01  T ř e b í č

Tel./fax: 568 845 348

E-mail: obcanskaporadna@seznam.cz

 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Občanská poradna při

o. s. Pod křídly

Pod Oborou 804

757 01  V a l a š s k é   M e z i ř í č í

Tel.: 571 629 068

E-mail: poradna@podkridly.cz

 

VARNSDORF

Občanská poradna Varnsdorf

při o. s. Na Křižovatce                      

Národní 499

407 47  V a r n s d o r f

Tel.: 723 567 202

E-mail: organizace@nakrizovatcevdf.eu


 

Kam na internetu?

 

ZELENÁ DOMÁCNOST

zeldom.ekolist.cz

zelena.domacnost@ekolist.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí