zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čestný doktorát JU převzal prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon, přední odborník na ekologii mšic a jejich predátorů

06.12.2006
Příroda
Čestný doktorát JU převzal prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon, přední odborník na ekologii mšic a jejich predátorů

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 5. prosince 2006 byla v obřadní síni českobudějovické radnice byla udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru ekologie, kterou převzal prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon, přední odborník na ekologii mšic a jejich predátorů.

 

Profesor Dixon je mezinárodně vysoce uznávaným odborníkem v obou ekologie mšic a jejich predátorů, autorem čtyř a editorem dalších šesti knih o této tématice, členem několika vědeckých rad konferencí. Jen od roku 1992 publikoval dle Web of Science 110 vědeckých článků (celkem 290 za svou kariéru) v prominentních recenzovaných časopisech, které byly v letech 1992-2005 dle WoS citovány celkem 1469krát. Během svého pedagogického působení vychoval několik desítek studentů doktorských studijních programů; mnozí z nich nyní zaujímají významné pozice v oblasti vědy (např. prof. Paul Wellings, rektor Univerzity v Lancasteru), jiní se stali vůdčími vědeckými osobnostmi, především v oblasti biologické kontroly škůdců (např. prof. Bill Murdoch, prof. Nick Mills).  Za svou celoživotní činnost obdržel prof. Dixon mnoho čestných uznání, z nichž je možno jmenovat čestnou medaili Polské akademie věd (2000) či zlatou medaili Řehoře Mendela Akademie věd České republiky.

Prof. D.Phil. Anthony Frederick George Dixon, B.Sc. (1932) vystudoval v letech 1951-1954 biologii na Univerzitě v Londýně a v roce 1957 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci na Univerzitě v Oxfordu. V letech 1957-1974 vyučoval na Fakultě biomedicíny a přírodních věd na Univerzitě v Glasgow. V letech 1974 – 1997 působil jako řádný profesor na Fakultě biologických věd na Univerzitě v Norwichi, z toho v letech 1976 – 1979 vykonával funkci děkana této fakulty. Od roku 1997 je emeritním profesorem Univerzity v Norwichi.

Prof. Dixon spolupracuje s Biologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to konkrétně s oddělením teoretické ekologie, vedeným prof. RNDr. Pavlem Kindlmannem, DrSc., již od jejího založení. Každoročně přijíždí na zhruba 3- týdenní stáž, při které přednese přednášku pro studenty BF a naopak prof. Kindlmann každoročně jezdí na 4-týdenní stáž do Norwiche. Z této spolupráce, která začala již před založením BF, vzniklo 25 společných publikací v impaktovaných časopisech (z toho 20 za dobu existence BF), a to včetně časopisů nejprestižnějších, jako jsou Am. Naturalist, Ecology, Ecol. Letters, dále 7 článků ve sbornících mezinárodních konferencí, 2 kapitoly v knihách, 1 editovaná kniha (s další se počítá v nakladatelství Springer Verlag v roce 2006) a 1 speciální výtisk mezinárodního časopisu. Spoluautory některých z těchto publikací jsou i doktorandi BF. Díky spolupráci s prof. Dixonem bylo možno uskutečnit několik 3-měsíčních pobytů studentů Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci programu Socrates Erasmus na Univerzitě ve Východní Anglii v Norwichi, při nichž absolvovali kurzy vedené tamějšími odborníky, kteří jsou světovými kapacitami v oboru ekologie a ochrany přírody (prof. Bill Sutherland - autor mnoha knih o ochraně přírody, prof. Andy Watkinson, bývalý editor J. Ecol.). Prof. Dixon se dále podílel a i nyní podstatně podílí na vedení doktorských studentů Biologické fakulty.

 

Ze sdělení prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., děkana Biologické fakulty Jihočeské univerzity

 

Hana Bumbová, 5. 12. 2006

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí