zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak načerpat zkušenosti - životní prostředí a města a obce střední Evropy

11.12.2006
Obecné
Jak načerpat zkušenosti - životní prostředí a města a obce střední Evropy
Název projektu: C2ENET - Central Europe Environmental Net
Příjemce dotace: Statutární město Vsetín

Vedoucím partnerem projektu, a tedy i příjemcem dotace, je Vsetín, město známé jako rodiště Tomáše Bati. Leží v malebném kraji hornatého regionu na Moravě na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů u řeky Vsetínské Bečvy. Ve Vsetíně žije cca 28 tisíc obyvatel.

Město původně hledalo možnosti financovat pilotní studie v oblasti životního prostředí, na nichž budou založeny ekologické projekty k financování, ze strukturálních fondů v období 2007-2013. Vzhledem ke svým zkušenostem z projektu LOGON (www.ceec-logon.net), kde byl partnerem i Svaz měst a obcí České republiky, také usilovalo o to zjistit a využít praxe partnerů z jiných zemí EU. Pomocí kontaktů, které měl Svaz díky projektu LOGON k dispozici, se podařilo získat partnery z Rakouska, Maďarska a Rumunska a podat žádost do programu Iniciativy Společenství Interreg IIIB CADSES. Projekt byl schválen v první polovině roku 2005 a umožňuje realizaci pilotních studií a analýz zaměřených na životní prostředí ve městě Vsetín, přenos dobrých zkušeností z jiných zemí formou seminářů a konferencí, aplikaci kvalitního know-how a využití příkladů dobré praxe ze zemí partnerů projektu v podmínkách České republiky. Projekt skončí v září 2007.

CÍLE PROJEKTU

Projekt má za cíl pomoci obcím v ČR, Maďarsku a Rumunsku při zdolávání existujících problémů v oblasti životního prostředí, a to z technického, finančního a organizačního hlediska. Účelem je analyzovat právní stav v oblasti životního prostředí daný legislativou Evropské unie a jeho promítnutí do právních řádů v partnerských státech projektu.

Hlavní témata se zabývají obecnou otázkou udržitelného rozvoje se zaměřením na energetické úspory, odpadové hospodářství a kanalizaci. Součástí projektu jsou analýzy příslušné evropské legislativy a vypracování pilotních projektů - studií k dopadu a indikátorům v oblasti životního prostředí. Získané know-how partnerů a jejich zkušenosti jsou k dispozici městům a obcím partnerských asociací místních samospráv v České republice, v Rakousku a v Maďarsku.

PARTNEŘI PROJEKTU

Vedoucím partnerem projektu je město Vsetín. Dalšími partnery jsou:

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR),

Rakouský svaz měst (Österreichischer Städtebund),

Maďarská národní asociace místních samospráv (TÖOSZ),

Město Szigetszentmiklós, Maďarsko,

Město Oradea, Rumunsko.

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI

Vedoucí partner projektu, město Vsetín, je v čerpání z předvstupních fondů a dalších operačních programů úspěšný. Zatím největším projektem, který se realizoval nejen ve Vsetíně, ale v celém mikroregionu, byl projekt Čistá řeka Bečva, který řešil a řeší čištění odpadních vod. Rozpočet tohoto projektu činí 1,5 mld. Kč. Dalším významným projektem je Logistické centrum odpadů s rozpočtem 200 mil. Kč, v rámci jehož 1. fáze se řeší odpadové hospodářství celého mikroregionu Vsetínsko, nebo např. vybudování Projektového inkubátoru pro začínající podnikatele.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE KOMUNIKACE

Projekty typu Interreg jsou obecně velice náročné na koordinaci a sjednocení představ o roli jednotlivých partnerů. Není vůbec jednoduché, pokud nemáte žádné zkušenosti, spojit vlastní představy toho, co se v projektu má dělat, s tím, co mají dělat partneři. Otázkou také je, zda jejich výstupy budou stejně kvalitní a připravené. Není proto dobré ponechávat přípravu projektu na poslední chvíli, chce to setkat se s partnery, vysvětlit jim jejich roli a povinnosti i odpovědnost. U projektů Iniciativ Společenství hraje důležitou roli i partnerství subjektů z jiných zemí. Kromě kladů to přináší i svá rizika - v každé zemi se např. liší administrativní hodnocení způsobilosti nákladů v projektu, což klade zvýšené nároky na roli vedoucího partnera projektu. Je proto velmi důležité nejen nepodcenit přípravu, ale také zajistit kvalitní projektové řízení celého projektového cyklu. U projektů se zahraniční účastí partnerů je důležité stavět na lidech, kteří umějí hovořit cizími jazyky, jsou ekonomicky vzdělaní a zároveň jsou diplomaty schopnými předcházet potenciálním sporům a problémům vyplývajícím z různých kulturních prostředí.

Pokud jde o realizaci projektu C2ENET, jako největší problém je vnímána komunikace s některými zahraničními partnery. Znalost angličtiny není vždy na dostatečné úrovni, a proto občas dochází k nedorozuměním. Z pohledu vedoucího partnera je zadání projektu dobré a zatím se ho daří naplňovat. Pokud to tak zůstane, mohou výstupy (studie a analýzy) sloužit nejen městu Vsetín, ale i ostatním. Osvědčily se pravidelné porady pro vyhodnocování a kontrolu aktivit.

Pro každou studii, která se v rámci projektu zpracovává, je realizována veřejná soutěž. Zkušenosti jsou, až na počáteční komplikace a jednání se zprostředkujícím orgánem, Centrem pro regionální rozvoj, které provádí kontrolu oprávněnosti nákladů a ujasnění společných pravidel, vesměs pozitivní. V každé soutěži byly oslovovány minimálně tři subjekty, podle nynějších pravidel jich oslovujeme pět.

Financování projektu

Projekt je realizován v rámci Iniciativy Společenství Interreg III B CADSES, a to z opatření 4.1 Podpora ochrany životního prostředí a hospodaření se zdroji.

Celkový rozpočet projektu včetně nákladů, které vykazují partneři, je 826 144 eur. Z ERDF bude hrazeno 540 158 eur podle poměru, který program umožňuje v jednotlivých zemích. Zbytek hradí v rámci svých rozpočtů projektoví partneři, příp. je hrazen z národních dotací jednotlivých států, pokud tuto možnost daný stát umožňuje.

Vedoucí partner projektu, město Vsetín 424 000 eur

Svaz měst a obcí České republiky

30 000 eur

Rakouský svaz měst 257 800 eur

Maďarská národní asociace místních samospráv 26 400 eur

Město Szigetszentmiklós, Maďarsko

77 944 eur

Město Oradea, Rumunsko 10 000 eur

Celkem 826 144 eur


Máme radost z toho, že se podařilo nastartovat kvalitní řízení financí u vedoucího partnera, města Vsetín. Vypracovali jsme si tabulky pro sledování rozpočtu jak u nás, tak u partnerů. Pozitivní bylo také jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, když jsme žádali o navýšení dotace, protože v průběhu realizace nám z projektu odstoupil jeden projektový partner.

Trápí nás, že v současné době byly pozastaveny platby z ERDF kvůli problémům Řídícího orgánu programu Interreg IIIB, kterým je italské ministerstvo pro infrastrukturu a dopravu v Římě. Platby pozastavila Evropská komise, nicméně doufáme, že se problémy brzy vyřeší a budeme schopni realizovat i zbývající části projektu.

Svaz měst a obcí ČR se rozhodl stát se partnerem projektu díky předchozím dobrým zkušenostem s jiným projektem programu Interreg. Z pohledu Svazu jako partnera vnímáme jako přínosné zejména moci se učit od druhých a seznamovat se s kolegy, kteří řeší stejné problémy v jiných zemích. Obce a města sdružená ve Svazu tak mají možnost dovědět se o výstupech projektu, o pilotních studiích a analýzách realizovaných v rámci projektu, o seminářích a konferencích, kde se prezentovaly nové zkušenosti a know-how týkající se technologií a postupů v oblasti odpadového hospodářství, kanalizace a u energeticky úsporných opatření.

AUTOR: Eva Maurová

Svaz měst a obcí ČR
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
18
1. 2018
18.1.2018 - Konference
Praha
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí