zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O těžbě uranu nedaleko Chebu

28.12.2006
Geologie
O těžbě uranu nedaleko Chebu

Ložisko Dyleň naleznete v sz. části západočeského rudního revíru u obce Slatina u Chebu

 

   Dobývaná část se nachází v bezprostřední blízkosti hranice se SRN, v kopcovitém a zalesněném kraji. Revír se může pochlubit poměrně pestrou historií těžby nejrůznějších materiálů. Příkladem jmenujme vrch Dyleň, kde byl prováděn sběr zlatých písků, granátů a ametystů. Dokonce se objevily pokusy o dobývání granátů šachtami, z kterých se dochovaly názvy jako Grannatenbrünnlein a Grannatenschacht. Jako další příklad poslouží dobývání kobaltu, manganu a měděných rud mezi vrchem Dylení a osadou Vysoká. Téměř všechny doly byly opuštěny v 19. století. 
   V revíru probíhala i těžba zlata na západním svahu Dyleně na tzv. Burgholzu v sousedním bavorsku. V 16. století zde probíhala i těžba stříbrných rud. 

   V roce 1966 - 67 byla ložiska ověřována kutacími rýhami, mělkou šachticí s dvěma vrty na základě zjištěných anomálií radiometrickým mobilním průzkumem. Šachtice měla hloubku necelých 13 metrů a v hloubce 7,6 metru byly raženy sledné chodby po žíle v délce 11 metrů. 

  Dosažené výsledky prokázaly jen chudé nebilanční uranové zrudnění. Na sever od Dyleně se nalézá další lokalita Brtná, kde bylo zjištěno 13 anomálií. Většina z nich byla prozkoumána kutacími rýhami. Emanačním a elektroprůzkumem byla zjištěna další lokalita Stará voda. její průzkum byl prováděn v roce 1953 kutacími rýhami, šachticemi, vrty a štolou. Mezi další lokality s prověřovanými anomáliemi patří Tři sekery. Průzkumné práce však na všech ložiscích byly téměř negativní. 

   Vyhledávací průzkum na uranová ložiska v Českém lese byl prováděn od roku 1964. Mobilním gama-profilováním zde byla objevena nadějná anomálie, která dala podnět k dalším pracem. Anomálie byla ověřena opět kutacími rýhami a pěti mělkými šachticemi. Hloubkovými vrty bylo zjištěno uranové zrudnění v hloubce okolo 500 metrů. Byl založen povrchový lom a šachta č. 73, později pojmenovaná jako DI.  Práce na ložisku Dyleň prováděl Geologický průzkum Uranového průmyslu -závod Příbram. Práce přinesly velmi dobré výsledky a ložisko bylo v roce 1966 předáno těžebnímu podniku UDZČ. 

Nákres děl ložiska Dyleň  

Ložisko bylo otevřeno dvěma jámami.  První jáma D-I. byla založena v podloží hlavního žilníku D-1/2 v severní části ložiska. její profil byl 7,4 metru a byla prohlubována průběžně až na 18. patro do hloubky 1003,7 metru. 

   V roce 1970 bylo zahájeno hloubení jámy D-II, která měla profil 13,5 m2. Hloubení jámy bylo prováděno po etapách a bylo ukončeno v roce 1988. Jáma dosáhla hloubky 1258,4 metry. Jáma byla založena v nadloží žilníku D-1/2  severovýchodním směrem od hlavního rudního sloupu.

  Poslední patro č. 22. bylo raženo v hloubce 1225,6 metrů a jeho ražba byla ukončena v roce 1951. Celková délka horizontálních prací na ložisku v roce 1990 byla 28075,7 metrů. Vertikálních prací bylo celkem 13749 metrů.  

ZDROJ: www.montany.org, kráceno,upraveno

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí