zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvání na Den otevřených dveří na Jihočeské univerzitě

09.01.2007
Příroda
Zemědělství
Pozvání na Den otevřených dveří na Jihočeské univerzitě

V pátek 26. ledna pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pro zájemce o vysokoškolské studium zahajované v akademickém roce 2007/2008 Den otevřených dveří.
Na sedmi fakultách univerzity jimiž jsou biologická, filozofická, pedagogická, teologická,  zdravotně sociální, zemědělská a nově také ekonomická fakulta, bude připraven bohatý program. Přístupný bude rovněž vysokoškolský vědecký ústav fyzikální biologie sídlící v Nových Hradech, kde bude možné prohlédnout si také podnikatelský bioinkubátor. Zájemci o studium i z řad široké veřejnosti budou mít možnost prohlédnout si jednotlivé fakulty včetně odborných pracovišť a laboratoří. Budou seznámeni s nabídkou studijních oborů, včetně nově akreditovaných, reagujících na společenskou poptávku nejenom v regionu. V současné době Jihočeská univerzita, na níž studuje přes 10 000 studentek a studentů, nabízí na 170 studijních oborů, z nichž některé jsou realizovány také v angličtině a němčině. Součástí Dne bude také promítání unikátních filmů například s biologickou tématikou nebo možnost besedovat se stávajícími studenty univerzity. V minulých letech byl největší zájem o obory ekonomické, filozofické, o obory se zdravotně sociální tématikou a rovněž o studium cizích jazyků. Loni Jihočeskou univerzitu navštívilo téměř tři a půl tisíce návštěvníků. Přinejmenším stejný počet zájemců očekáváme a uvítáme i letos. Více informací lze nalézt na webových stránkách Jihočeské univerzity na adrese www. jcu.cz

Program:

· Biologická fakulta
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory / tel.: 389 032 262  / e-mail: studijni@bf.jcu.cz (studijní oddělení)
pátek 26. ledna 2007 v 10.00 a 13.00 hodin  v objektu fakulty (areál Biologického centra AV ČR)
Po informačním výkladu v aule univerzity (nízká budova naproti koleji K4) následuje prohlídka laboratoří, pracovišť a učeben Biologické fakulty a vybraných pracovišť ústavů Biologického centra AV ČR (Ústavu molekulární biologie rostlin, Parazitologického ústavu a Entomologického ústavu).
Součástí „Dne otevřených dveří“ na Biologické fakultě je promítání unikátních filmů s biologickou tematikou a možnost besedovat se studenty Biologické fakulty.

· Zemědělská fakulta
Studentská 13, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory / tel.: 389 032 520, 389 032 521, 389 032 522  / e-mail: hasman@zf.jcu.cz (studijní oddělení)
pátek 26. ledna 2007
Prezentace studijních oborů:
Agroekologie, Biologie a ochrana zájmových organismů, Zemědělské biotechnologie,
Zemědělská technika, obchod, servis a služby, Rybářství, Zootechnika, Zemědělství,
Provozně podnikatelský obor, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Rostlinné biotechnologie, Živočišné biotechnologie
Prezentace nabídky studia na Zemědělské fakultě v akademickém roce 2007/2008 se základními informacemi a podmínkách přijímacích zkoušek se uskuteční v pavilonu učeben F (učebna F3) v 9.00, 11.00 a ve 14.00 hodin.
Podrobnější informace o studijních oborech poskytnou garanti studijních oborů v pavilonu učeben F (učebny F2, F5 a F6 – podle studijních oborů) a učitelé na katedrách v době od 9.00 do 16.00 hodin. V uvedené době lze navštívit a prohlédnout si pracoviště jednotlivých kateder fakulty.
Veškeré akce „Dne otevřených dveří“ se uskuteční v areálu Zemědělské fakulty a budou zveřejněny na informační tabuli před děkanátem fakulty (Studentská 13, České Budějovice -Čtyři Dvory).

· Ústav fyzikální biologie
Zámek 136, 373 33 Nové Hrady / tel.: 386 361 259 / e-mail:  studijni@greentech.cz (studijní oddělení)
pátek 26. ledna 2007 v době od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin v objektech Akademického a univerzitního centra (AUC) v Nových Hradech.
Po informativním výkladu o zaměření a hlavních výsledcích vědecko-pedagogické činnosti Ústavu fyzikální biologie, doprovázeném audiovizuálními ukázkami v divadelním sále nového zámku, bude následovat prohlídka laboratoří a pracovišť ÚFB, biotechnologické haly (bioinkubátoru) a specializovaných učeben.
Ústav fyzikální biologie participuje na organizaci a realizaci výuky v bakalářských studijních oborech Biofyzika (Biologická fakulta), Měřící a výpočetní technika a v navazujícím magisterském studijním oboru Aplikovaná měřící a výpočetní technika (Pedagogická fakulta). Zájemcům o tyto studijní obory budou poskytnuty základní informace na uvedených dvou fakultách JU.
 
Dostupnost linkami MHD od nádraží ČD a autobusového nádraží:
· Biologická fakulta: Linkou č. 3 (z centra města i linkou č. 15) do stanice „Jihočeská univerzita“.
· Zemědělská fakulta: Linkou č. 3 (z centra města i linkou č. 15) do stanice „Vysokoškolské koleje“ nebo linkou č. 1 (z centra města i linkou č. 14) do stanice „U parku“.
· Ústav fyzikální biologie: ÚFB sídlí v budově nového zámku v centru Nových Hradů. Budova se nachází v sousedství autobusového nádraží. Dopravit se lze též vlakem do stanice Nové Hrady, vzdálené cca 5 km od města. Na většinu vlakových spojů navazuje místní autobusová doprava.
Hana Bumbová, 5. 1. 2007

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí