zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Noví ekologičtí zemědělci nezískají za své šetrné chování ke krajině finanční kompenzace dříve než v roce 2009

12.01.2007
Zemědělství
Noví ekologičtí zemědělci nezískají za své šetrné chování ke krajině finanční kompenzace dříve než v roce 2009

10.1. 2007 - 140 ekozemědělců nově registrovaných v průběhu roku 2006 představuje průlom v několikaleté stagnaci českého ekozemědělství. Pozitivní obrat v rozvoji českého ekologického zemědělství zaznamenaný v uplynulém roce může být výrazně ohrožen. Pro většinu nových farmářů znamená oddálení zahájení programu Podpory rozvoje venkova značné komplikace, případně i existenční potíže.

Poptávka po biosurovinách českého původu ze strany výrobců biopotravin stoupá. Zájem ze strany zpracovatelů je zejména o kravské mléko, vejce, vepřové maso, špaldu, pohanku, zeleninu a ovoce, poptávka je i po krmném obilí vše v kvalitě bio. Navýšení sazeb v rámci PRV přesvědčilo řadu konvenčních zemědělců k přechodu na ekologický způsob hospodaření. Konverze z konvenčního do ekologického zemědělství je však ekonomicky nejnáročnější.

„Při změně způsobu hospodaření dochází ke znatelnému poklesu jak výnosů na polích, tak snížení užitkovosti v chovu. Mimo to, komodity nelze po dobu dvouletého tzv. přechodného období, které vyplývá ze zákona, prodávat v kvalitě bio. Komplikovanou situaci budeme muset pravděpodobně řešit navýšením úvěrů,“ říká Miloslav  Knížek, spolumajitel farmy Bemagro u  Českého Krumlova. Firma patří mezi nové ekologické farmy, na ploše 2200 ha chová 380 dojnic a 120 masných krav. Po přechodném období se bude řadit mezi největší producenty biomléka v ČR.

Všichni nově registrovaní  zemědělci musí již od roku 2006 plnit přísné požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství. Finance čerpané v rámci dotačního titulu „Ekologické zemědělství“, určené na kompenzaci jejich nákladů spojených s přechodem na ekologické zemědělství, měly dle sazeb PRV dosáhnout celkové výše 72 763 388,- Kč. V případě podzimního termínu žádostí o zařazení v agroenvironmentálních opatření (AEO) budou tuto sumu moci čerpat nejdříve až v roce 2009.

Celkový počet 977 ekologických farmářů ke dni 31.12.2006 představuje 18náctiprocentní navýšení oproti 829 farmám z roku 2005. Celková výměra ekologicky obhospodařované půdy nově registrovaných zemědělců je 23.358 ha, z toho 2.542 ha tvoří orné půdy, 20.558 ha trvalé travní porosty a 259 ha trvalé kultury.  Nově registrovaní ekozemědělci představují sedminu z celkového počtu všech českých ekofarmářů. Podíl veškeré ekologicky obhospodařované půdy z celkové výměry zemského půdního fondu dosáhl ke dni 31.10.2006  6,45%. V porovnání s vývojem předchozích let je tato skutečnost úspěchem. Nemalou měrou se na něm podíleli i poradci svazu PRO-BIO, kteří v souladu s příslibem PRV již kompenzace ve formě dotací kalkulovali do plánů přechodu na EZ  svých nových členů. V předchozích letech EZ v ČR stagnovalo, v roce 2005 byl dokonce zaznamenán poprvé v historii pokles počtu ekozemědělců i celkové výměry (5,98 % zemského půdního fondu). Současný vývoj situace kolem nečekaného odkladu PRV je zcela v rozporu s cíli Akčního plánu ekologického zemědělství (2004), který stanovuje dosažení 10% podílu ekologicky obhospodařované půdy z celkové výměry zemědělské půdy v roce 2010. 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

tel: 583 216 609

e-mail: pro-bio@pro-bio.cz

V případě potřeby dalších informací kontaktujte prosím,

Kateřina Čapounová

Mob: 602 522 335, katerina.capounova@biospotrebitel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí