zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dva nové dotační tituly zařazeny do PRV bez standardního schvalovacího procesu

15.01.2007
Zemědělství
Dva nové dotační tituly zařazeny do PRV bez standardního schvalovacího procesu

Šumperk: Za situace, kdy je ohrožen termín zahájení vládou již v loňském roce schváleného Programu rozvoje venkova, změnilo náhle MZe ČR znění jednoho z nejvýznamnějších bodů programu - tzv. agroenvironmentální opatření (AEO). Ke stávajícím titulům vsunulo MZe dva nové. Tato změna proběhla mimo postupy standardního  schvalovacího řízení.

Titul „Péče o environmentálně hodnotné plochy“ (II. 1.3.3.4 v Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2007 – 2013) a titul „Neproduktivní investice – Změna struktury krajiny“ (II. 1.4. tamtéž) jsou velmi obecné a některé dokonce v rozporu s Nařízením Rady (ES) č. 1698/2005. 

"V průběhu připomínkového řízení vládou schváleného PRV byla vzhledem k nedostatku finančních prostředků a obtížnosti administrace vyřazena řada široce diskutovaných titulů. Je s podivem, že rozšíření AEO o nové tituly nebylo zatím s oficiálními orgány připomínkového řízení nikterak konzultováno. Dosud není ani jasný zdroj peněz, ze kterých budou tyto nové dotační tituly hrazeny. Obáváme se, že budou kráceny prostředky na podporu ekozemědělců! V případě, že schvalování nových titulů povede k prodloužení lhůty nutné k zahájení PRV, považujeme v tuto chvíli jejich zařazení do programového dokumentu za velmi riskantní,“ komentuje situaci Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců opakovaně upozorňuje na kritickou situaci pro ekologické zemědělce, která hrozí při odsunutí termínu zahájení programu PRV. V  případě posunutí termínu zahájení PRV ztratí 140 nových ekofarmářů, kteří se do systému ekologického zemědělství přihlásili v roce 2006, možnost čerpat finanční kompenzace za ztráty způsobené ekologickým způsobem hospodaření ne dříve než v roce 2009. Ztrátu utrpí také 837 ekologických zemědělců, již do agroenvironmentálních opatření přihlášených.  Ti budou moci nadále využívat pouze nižších sazeb v rámci původního Horizontálního plánu rozvoje venkova, což představuje odhadem ztrátu cca  300 mil. Kč.

Situace nepříznivá pro EZ je v rozporu s Akčním plánem ekologického zemědělství, který vzala na vědomí vláda v roce 2004. Jeho cílem je dosáhnout 10ti procentního podílu ekologicky obhospodařované půdy z celkové výměry zemědělského půdního fondu v ČR v roce 2010.

S ohledem na stávající situaci PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců opakovaně žádá Ministerstvo zemědělství o zahájení PRV v co nejkratším možném termínu tak, aby evropské prostředky z PRV bylo možno čerpat ještě za rok 2007, a to i za cenu nezahrnutí nových titulů do stávající podoby PRV.

V případě potřeby dalších informací Nemocniční 53 kontaktujte prosím,

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců  

787 01 Šumperk                                                          Kateřinu Čapounovou

tel: 583 216 609                                                           Mob.: 602 522 335

e-mail: pro-bio@pro-bio.cz                                       katerina.capounova@biospotrebitel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí