zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rumunsko a Bulharsko jsou priority, stát podpoří naše firmy řadou akcí

19.01.2007
Obecné
Rumunsko a Bulharsko jsou priority, stát podpoří naše firmy řadou akcí
Strategie MPO, přijatá koncem roku, nadefinovala formy pomoci podnikatelům. Chystané akce zatím skutečně svědčí o zvýšené aktivitě státních institucí.

Impozantní ortodoxní katedrála se špičatými věžičkami, vedle toho monumentální římsko-katolická stavba z 18. století a bohaté měšťanské domy. Pro Temešvár však prosperita není jen historická vzpomínka. Toto město je druhým nejdůležitějším ekonomickým centrem Rumunska, na špici s přílivem zahraničních investorů, především z high-tech sektoru. Na obyvatele tak připadá čtyřikrát více investic, než je průměr ve zbytku Rumunska. Přesto příliv investorů a zájem o byznys v oblasti neustává.
Právě do tohoto města se vydává v posledním týdnu v březnu (26. - 28. 3.) na oficiální návštěvu delegace českého Senátu v čele s jejím předsedou. Provázet ji bude mise českých podnikatelů, kteří se chtějí prosadit na rumunském trhu. Na organizaci akce se podílí Svaz průmyslu a dopravy ČR.
"Cílem bude Temešvár i Bukurešť," upřesňuje Petr Dokládal, český velvyslanec v Rumunsku. "Příležitosti v exportu i investicích se zde i v Bulharsku stále ještě otevírají. Zejména jde o energetiku, dopravní infrastrukturu, potravinářský průmysl či ekologii. Ale nebudou trvat dlouho. Konkurence nespí," upozorňuje Petr Dokládal, který ví, o čem mluví. Ještě minulý rok byl velvyslancem v Bulharsku, kde působil pět let a kam by senátní i podnikatelská mise měla 28. - 30. března pokračovat.
"O misi by firmy mohly mít zájem. Již vloni proběhla návštěva českého prezidenta, jehož provázelo dokonce na padesát podnikatelů. Ti ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy navštívili Bukurešť, Brašov a Konstanci. Výsledkem bylo několik dojednaných projektů," doplňuje Karel Zděnovec, vedoucí obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Bukurešti (bucharest@embassy.mzv.cz).
Další misi, opět do západní části Rumunska, by velvyslanectví chtělo pomoci připravit pro výrobce obráběcích strojů.
Také české velvyslanectví v Sofii plánuje letos několik aktivit na podporu firem. "Objevují se možnosti podílet se na projektech rekonstrukce a modernizace bulharské infrastruktury, zejména železnice, přístavů, kanalizačních systémů, ale i v oblasti energetiky," uvádí vedoucí obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Sofii Jiří Melioris. Proto ambasáda společně s našimi podnikateli uspořádá několik odvětvově zaměřených prezentačních akcí. "Prezentace by měly oslovit bulharské partnery i přímo v regionech, jako jsou Ruse, Varna, Plovdiv či Burgas," říká Jiří Melioris (Commerce_sofia@mzv.cz).
V první polovině roku, pravděpodobně v květnu, proběhne na půdě MPO setkání se zástupci našich firem, kteří mají zájem o podnikání na trhu obou zemí a chtějí se dozvědět více o příležitostech.
Výše zmíněné aktivity naznačují, jak v této chvíli stoupá důležitost Rumunska a Bulharska jako nových členů EU a trhů, kam se dá proniknout a usadit na delší dobu. Jsou to i konkrétní příklady služeb státu a naplňování Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů, která byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR přijata v prosinci loňského roku a která definuje Bulharsko a Rumunsko jako země našeho prioritního exportního a investičního zájmu.
"Využijme příležitostí plynoucí z členství Rumunska a Bulharska v Evropské unii ke zvýšení hospodářské přítomnosti na těchto trzích. Rozšiřme počet vyvážejících a investujících firem a zlepšeme pozici ČR jako jednoho z největších investorů a dodavatelů," dá se shrnout vize strategie na příští roky.
Vývoz do Bulharska se za posledních pět let více než zdvojnásobil, do Rumunska ztrojnásobil a do obou zemí směřovaly v posledních letech značné investice tuzemských firem.
Ovšem vzhledem k novým příležitostem, a to i v souvislosti s čerpáním peněz z fondů Evropské unie a kvůli zostřující se konkurenci, se stát snaží účinněji pomáhat našim podnikatelům. Podstatné je, že strategie, připravená ve spolupráci se zástupci podnikatelské sféry, definuje pro státní sféru konkrétní a měřitelné úkoly podpory našich exportérů, méně už investorů.
Strategie zavazuje k tomu, aby služby státu byly kvalitní a všichni zúčastnění táhli tak říkajíc za jeden provaz. A čím více lidí se na podpoře našich firem bude podílet, tím lépe. "Na obchodní úsek nabíráme ještě jednu místní sílu," potvrzuje snahu o rozšíření služeb Petr Dokládal.
Služby státu pro vývozce a investory se zaměřují na několik oblastí.

Základem je včasné poskytování aktuálních informací firmám z rumunského i bulharského trhu. O to důležitější je to v současnosti vzhledem k možnostem čerpání peněz z unijních fondů. "Oslovili jsme ministerstva, která mají na starosti operační programy. Jsme v kontaktu s ministerstvy, která se budou snažit o využití fondů. Jak na peníze dosáhnout, to se budeme snažit mapovat a firmám předávat. Důležité bude, aby firmy, které mají zkušenosti s čerpáním fondů, dokázaly tuto zkušenost transponovat, ať už jde o oblast životního prostředí, infrastrukturu či regionální rozvoj," říká Karel Zděnovec.
"Chceme také klást důraz na setkávání s firmami a na výměnu zkušeností. Již vloni v říjnu jsme se na půdě ambasády setkali se zástupci našich firem a pozvali jsme rumunské partnery. Měli jsme tu i česko-slovenské setkání s krajany a bavili jsme se o jejich běžných potřebách," dodává Karel Zděnovec.
Ostatně řadu aktuálních informací lze najít na webových stránkách obou velvyslanectví www.mzv.cz a www.mzv.cz, ale především na jednotném portálu www.BusinessInfo.cz.

Usnadnění vstupu na trh Ministerstvo průmyslu a obchodu i v rámci návrhu nového Operačního programu průmysl a inovace pro období 2007 - 2013 počítá s tím, že usnadní marketingové aktivity malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích a bude stimulovat jejich zájem na kooperaci a společném postupu, usnadňujícím přístup na tyto trhy a jednání s dodavateli.
Snahou je napomoci spojování českých firem, kterým by se tím ulehčil vstup na trh. Za tímto účelem mohly malé a střední podniky využít dotační program Aliance. Šanci mají i větší podniky, prokážou-li schopnost účinné spolupráce. Agentura CzechTrade (www.czechtrade.cz) může v tomto ohledu poskytnout poradenství a být nápomocna při přípravě společných strategií či společných exportních plánů na bulharském i rumunském trhu.
K usnadnění vstupu na trh by svým způsobem mohla přispět i konference, kterou na duben plánuje CzechTrade. Bude zaměřena právě na možnosti cest proniknutí na rumunský a bulharský trh, na podnikatelské příležitosti a nabídku nástrojů podpory exportu a investic.

Vyhledávání partnerů Při navazování kontaktů mohou českým firmám pomoci především kanceláře CzechTrade v Sofii a v Bukurešti.
Příkladem toho, jak pomáhá firmám i v regionech, byl seminář, který koncem loňského roku agentura CzechTrade zorganizovala na Brněnsku pro podnikatele se zájmem o rumunský trh. "Firmy se při akci ptaly a obyčejně se ptají na to, jak vstoupit na trh, jak se prezentovat a jak najít partnery. Jsou třeba překvapeny tím, že obchodní rejstřík nenajdou na internetu, tak jako je tomu u nás. Získat z něho informace je přitom poměrně finančně náročné," upozorňuje na úskalí Michal Holub, ředitel kanceláře CzechTrade v Bukurešti.

Asistence a poradenství Také v této oblasti mohou české firmy využít potenciálu kanceláří CzechTrade.
V případě podmínek tendrů informace poskytuje i velvyslanectví, případně příslušné orgány mohou upozornit na vzniklá pochybení. Mnoho českých firem neuspěje a bývá vyřazeno z tendru proto, že nedostatečně zpracuje podklady v některých detailních či - podle nich - okrajových záležitostech.

Exportní příležitosti Právě vytipování možností podnikání je podstatnou součástí služeb státu v teritoriu. Zvláště, když značnou část vývozu do Bulharska a Rumunska tvoří výrobky s vysokou mírou přidané hodnoty (tržní výrobky, stroje a přepravní zařízení).

Budování značky Státní podpora je důležitým aspektem pro vytváření dobrého jména výrobků a služeb. V této souvislosti nemalou roli hraje podpora státu při veletrzích a výstavách. O ně zájem českých vystavovatelů v posledních letech výrazně stoupá.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí