zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ještě to nezačalo

25.01.2007
Obecné
Ještě to nezačalo
Předkládat projekty na čerpání evropských peněz bude možné u většiny operačních programů až ve druhém pololetí.
Předkládat projekty na čerpání evropských peněz bude možné u většiny operačních programů až ve druhém pololetí.

Vedle pozitivních zpráv o tom, že se Česku nakonec podařilo vyčerpat všechny prostředky EU, které byly k dispozici na rok 2004 (podle pravidel pro minulé finanční období se mohly čerpat do konce roku 2006), se jako by pozapomnělo, že už od ledna měly být k dispozici programy pro čerpání dalšího balíku. Pro období let 2007-2013 se Česku nabízí z evropského rozpočtu okolo 750 mld. korun. Ačkoliv některá ministerstva tvrdila, že výzvy k předkládání projektů vydá už v lednu, zatím tak žádné neučinilo. A vypadá to, že první se objeví nejdřív koncem února či v březnu. V té době slibuje zveřejnit část výzev a přijímat žádosti pro vybraná opatření pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), a to pro Operační program (OP) Podnikání a inovace, kde jde o podporu rozvoje firem a podnikatelského prostředí. Žádné další výzvy se už ale zřejmě v prvním čtvrtletí neobjeví.

Ve druhém čtvrtletí mají přijít s výzvami Ministerstvo životního prostředí (OP Životní prostředí), Ministerstvo dopravy (OP Doprava) a také některé kraje (Regionální operační programy).

Teprve ve druhém pololetí zveřejní výzvy k předkládání projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), ve stejné době zřejmě také už bude možné předkládat projekty pro OP Praha-Konkurenceschopnost, OP Praha-Adaptabilita a další (viz Ekonom č. 51-52/2006). Také OP Výzkum a vývoj pro inovace (část řídí Ministerstvo školství, část spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu) bude připraven až ve druhém pololetí.

PROČ NE HNED. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je koordinátorem přílivu evropských peněz do ČR, ve spolupráci s ostatními resorty dokončilo Národní strategický referenční rámec (NSRR) a operační programy, na jejichž základě bude ČR evropské peníze čerpat. Tyto dokumenty schválila vláda a poslala je před koncem roku Evropské komisi. Tím začal proces jejich formálního schvalování.

Právě skutečnost, že Česko ještě nemá zpátky posvěcené všechny programy, je důvodem, proč se zatím výzvy k předkládání projektů nevypisují, i když by teoreticky mohly. Ti, kdo mají programy na starosti, by se ale vystavovali riziku: co když třeba Komise bude vyžadovat v určitém programu změny, a tudíž už schválené projekty vlastně nebudou moci být považovány za schválené? Problém by také mohl vyvstat v souvislosti s reálným čerpáním finančních prostředků. Před datem schválení operačních programů Evropskou komisí může dojít pouze k předfinancování projektů z národních zdrojů. Certifikace uskutečněných výdajů na projektech a jejich uhrazení z fondů Evropské unie jsou ale možné až po schválení programů.

MMR očekává, že finančních toky budou nastartovány až po polovině roku 2007.

JAKÉ NOVINKY. V porovnání s minulým obdobím došlo ve znění operačních programů i NSRR samotném k některým pozitivním změnám. Příkladem může být dohoda mezi vládou (MMR) a kraji (hejtmany) nejen o struktuře operačních programů na další období, ale hlavně o rozdělení finančních prostředků mezi centrem a regiony, což vyvolávalo v minulosti značné rozpory (spornou zůstává podpora firem v oblasti vzdělávání zaměstnanců, která je přesunuta na kraje, ač všechna ostatní podpora firem je realizována z OP Podnikání a inovace).

Podařilo se také dojednat, že asi třetina prostředků vyčleněných na regionální rozvoj (asi 6 mld. korun ročně) půjde na rozvoj přirozených regionálních center. Sem patří nejen podpora kultury, ale také rozvoj městské hromadné dopravy či revitalizace vybraných brownfieldů.

Povedlo se vyřešit některé překryvy mezi operačními programy, na které poukazovala i EK. Nejvíc problémů bylo v oblasti cestovního ruchu, podpory podnikání a vzdělávání a dopravy.

CO SE ZJEDNODUŠÍ. Na základě některých stížností žadatelů v minulém období se většina resortů snažila přijít s určitým zjednodušením. Týká se to hlavně formulářů žádostí o dotaci, počtu nutných příloh a termínu, kdy budou tyto aktuálně požadovány. Zrychlit by se měl i proces schvalování projektů, jednodušší má být kontrola a prokazování vynaložených nákladů.

Například u OP Podnikání a inovace by většina agendy měla být hned ode dne, kdy budou zveřejněny výzvy, řešitelná přes internet. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest totiž připravuje novinku, tzv. eAccount, který umožní předkladatelům projektů z podnikatelské sféry dodávat většinu podkladů a formulářů prostřednictvím počítačové sítě přímo z firmy nebo z domova. "Přístup bude mít žadatel na základě vydaného certifikátu, kdykoli bude potřebovat," říká k tomu Luboš Lukasík, ředitel Divize rozvoje podnikání CzechInvestu. (Kromě žádostí týkajících se OP Podnikání a inovace bude CzechInvest přijímat také žádosti pro část OP Výzkum a vývoj pro inovace. Dále je v jednání zapojení MPO do programu Lidské zdroje pro zaměstnanost.)

"Při vyplňování formulářů přes eAccount systém hned upozorní žadatele na chyby, takže budou importovány pouze správně vyplněné dokumenty. Webový vstup eliminuje zbytečné papírování a žadatel bude mít v každém okamžiku přehled o tom, v jaké fázi se projekt nachází," dodává Lukasík. Postupně by podobný systém měl fungovat i v dalších resortech.

Zřejmě od 1. 1. 2009 má být spuštěn zcela nový jednotný monitorovací systém. Ten bude společný pro všechny programy, což nejen poskytne lepší přehled, ale hlavně umožní lepší řízení a porovnávání dat v reálném čase.

AUTOR: Libuše Bautzová
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
E-expert, spol. s r.o.
26
10. 2017
26-27.10.2017 - Konference
Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján, Slovensko
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí