zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologický přístup je nezbytný

24.01.2007
EIA
Ekologický přístup je nezbytný
Ekologické hledisko patří při výstavbě a zejména během provozu průmyslových areálů mezi nejdůležitější kritéria.

Možnost ovlivnit nejbližší okolí byla velkou výzvou i pro novou průmyslovou zónu Vožická v Táboře, která se nachází na východním okraji města, v těsné blízkosti sídla finanční skupiny Karel Dvořák. Proto byl vypracován ojedinělý investorský záměr vybudování univerzálních hal určených k pronájmu, v němž je ekologický přístup nejvyšší prioritou.

OHLEDUPLNĚ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH

Minimalizace zemních prací, obzvláště při přípravě stavební pláně, docílená vyrovnanou bilancí zemin, přinesla nejen úspory pohonných hmot, ale hlavně snížení emisí výfukových plynů z jednotlivých stavebních strojů. Proto je zóna budována ve třech výškových úrovních.

Šetrně bylo naloženo i s ornicí, její přebytek byl využit na ostatních stavbách, které firma Karel Dvořák (má zavedený systém enviromentálního managementu a je nositelem certifikátu dle ČSN ISO 14001:2005) realizuje v Táboře, převážně při budování obytného souboru v nedaleké bývalé cihelně. Zde ornice nachází uplatnění při provádění koncových terénních úprav a následné výsadbě zeleně. Nejbližší skládka ornice se totiž jinak nachází přibližně dvacet pět kilometrů od průmyslové zóny.

HOSPODÁRNOST PŘEDEVŠÍM

Největší dopad na nejbližší okolí průmyslové zóny má hospodaření s dešťovými vodami. Odvod dešťových vod z průmyslových i obchodních zón kanalizací do vodotečí a tím postupné vysoušení dané lokality je jedním z velkých ekologických problémů. Lze mu čelit jediným způsobem: dešťové vody v území ponechat. Proto byla na okraji zóny vybudována vsakovací jímka, do níž jsou dešťové vody svedeny a dále odváděny do podloží. S rozvojem zóny pak bude tento systém rozšiřován, případně doplněn nádrží pro zachytávání dešťových vod, které budou užívány k zavlažování okolní zeleně.

Stejně tak záleží na vytápění jednotlivých objektů. Základem snížení spotřeby tepla je volba vhodného tepelně izolačního obvodového pláště jednotlivých budov. V tomto případě byl zvolen sendvičový PUR panel různých tloušťek. Důsledné dělení objektů na části vytápěné (výrobní provozy, kanceláře) a temperované (sklady) a jejich oddělení tepelně izolačními konstrukcemi je dalším opatřením přinášejícím snížení spotřeby. Účinná automatická regulace otopné soustavy je samozřejmostí.

Za zdroj horkovodního vytápění byla pro začátek výstavby vybrána nedaleká táborská teplárna. V budoucnosti by se ale značně rozvinutější zóna měla stát na teplárně nezávislá, zdrojem topného média bude ekologičtější kotelna na biomasu, eventuálně jiný obnovitelný zdroj energie, s případnou výrobou elektrické energie.

ÚSPORY V OSVĚTLENÍ

Značný důraz je kladen na denní osvětlení jednotlivých prostorů, ať již výrobních nebo skladovacích. Ve hřebenech hal jsou osazeny široké světlíky z vícekomůrkového polykarbonátu, v obvodových zdech jsou pásy oken v různých výškových úrovních. Kromě lepší pohody pracovního prostředí je takto snižována spotřeba elektrické energie pro osvětlení umělé, byť nízkoenergetické.

Investor není ve svém ekologickém přístupu k výstavbě a provozu průmyslového areálu osamocen. Odpovědnost k životnímu prostředí si berou za své i nájemci.

AUTOR: Ing. Václav Pavlík
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí