zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zlatý čas brownfields přichází

01.02.2007
Geologie
Zlatý čas brownfields přichází
Stát od roku 1998 podpořil téměř šesti miliardami korun vznik 92 průmyslových zón.
Do roku 2013 očekáváme ročně z evropského programu Nemovitosti zhruba dvě miliardy korun, přičemž 15 % se bude na investici podílet stát," říká Martin Turnovský, ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti MPO ČR.

Není postoj ministerstva průmyslu při budování průmyslových zón mnohdy v rozporu s tím, co chtějí ministerstva financí a životního prostředí?

Ani bych nemluvil o rozporu, ale o hledání styčných ploch. Finance stráží státní kasu a zjišťují, jestli jsou náklady účelně využívány, životní prostředí si hlídá svůj píseček, například ekologické sanace a my se snažíme držet na pozicích trvale udržitelného rozvoje. S tím souvisí naše snaha, aby tento rozvoj stál rovnovážně na všech nohách. Proto se snažíme kupříkladu ekologický princip vyvažovat ekonomickým pohledem na věc a přihlédnout i k sociálnímu principu.

Daří se vám najít rovnováhu, aby všechny nohy byly stejně dlouhé?

Pokud má stolička pevně stát, měly by být nohy stejně dlouhé. Právě v tomto ohledu si myslím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR může působit jako jakýsi arbitr mezi různými pohledy. Hledáním rovnováhy mezi jednotlivými pohledy se zabýváme na všech hodnotitelských komisích, které posuzují každou konkrétní průmyslovou zónu, kde je žádána dotace. Od konce devadesátých let, kdy se s ostatními rezorty v této komisi potkáváme, se již mnoho pohledů podařilo vyjasnit. Nechci tím říci, že vše jde bez problémů, vždyť i úhel prohledu místních samospráv je od toho z Prahy mnohdy odlišný. Přesto opakuji, že se nám daří hledat společná stanoviska a komunikační kanály již fungují.

Vzhledem k tomu, že každá průmyslová zóna je potenciálním brownfildem, lze ovlivnit zájem investorů: přibrzdit je poněkud v jejich zájmu o greenfields a nasměrovat je na brownfields?

Posílit podporu brownfields, to je každému zřejmé. Musíme se však na problém podívat i očima investora. Chce mít k dispozici pozemek, a to co nejrychleji a nejlépe okamžitě. A pak se ptám: Je na trhu dostatek připravených brownfields, které by navíc vyhovovaly i rozlohou? Domnívám se, že ne. Přesun zájmu od greenfields k brownfields je tím velice zbrzděn. Přesto se snažíme podporu greenfields výrazně zredukovat a mít je k dispozici jen například pro strategické investory. Mohou vznikat ještě i v takových lokalitách, kde není dostatečně uspokojena poptávka po volných plochách.

Navíc na řešení brownfields bude nesrovnatelně více peněz. Jde o program Nemovitosti v rámci operačního programu Podnikání a inovace EU. Ten začne fungovat od příštího roku s horizontem do roku 2013. Již nyní dochází k postupnému přesunu peněz dříve tekoucích do greenfields směrem k brownfields.

Říkáte, že brownfields je mnoho, nejsou však připraveny a navíc na ně bude dost peněz. Není to právě obrovská příležitost pro developerské a stavební firmy?

Samozřejmě že ano. Ostatně se tak již děje kupříkladu v areálu Škody Plzeň (podrobněji viz článek na straně VIII. pozn. red.). Princip přesunu směrem k soukromému sektoru bude v budoucnu jistě posilován. Cítím zde však jeden problém: brownfields mají své určení v územních plánech především opět směrem k výrobě a v budoucnu i k logistickým parkům. Peníze z fondu Podnikání a inovace nejdou použít třeba na bytovou výstavbu či shopping centra.

Některé zóny již začaly pracovat na tom, aby se z čistě průmyslových staly smíšenými. Kupříkladu Triangl se chce přejmenovat na Triangl City a měl by zde vyrůst i hotel, obchod, školka... Je reálné změnit jednoduše určení zóny?

Stát poskytuje peníze s konkrétním určením. To pak bedlivě sleduje. Pokud dojde k rozporu, nevylučuji, že část dotace, která byla určena pro průmyslové stavby či technologický park a nestalo se tak, může být požadována zpět.

Žatec Triangl je však velice specifická zóna, a to zejména svou rozlohou a umístěním, proto je k jejímu obsazování třeba přistupovat komplexně. To znamená, že v ní lze umisťovat i služby pro výrobu, například celnice a facility management. Ovšem umístění třeba hotelu vidím jako problematické.

Ale vždyť se tento úzký pohled - na striktní budoucí určení - začíná měnit právě s příchodem operačního programu Podnikání a inovace.

Pod průmyslovými zónami se rozuměly pouze zpracovatelský průmysl, strategické služby a technologická centra. Dnes je všem jasné, že kupříkladu logistika sem nezbytně patří.

Jenže ono to bylo jasné již před mnoha lety a dlouho se s tím nic nedělalo. Proč?

Vždy se podporuje jen něco. Nelze podporovat vše. Prostředky byly omezeny, a proto se muselo specifikovat, co se bude podporovat, a co ne. Navíc systém podpor jako takových by vlastně ani v tržní ekonomice neměl existovat. Každá podpora je vždy vůči někomu nespravedlivá. V ideálním prostředí by vše mělo fungovat bez podpor.

To je možná pěkná teorie, ale to bychom nesměli být členem EU, které na různých podporách přímo vyrostlo a navíc je prvkem strukturálních fondů ještě posiluje. Ale zpět k otázce: Jaké z nově připravovaných průmyslových zón se jeví jako nejperspektivnější?

K nějakému zevrubnému hodnocení chybí časový odstup. To, že dnes někde funguje průmyslový závod, ještě neznamená, že tomu bude i za několik let. Perspektivní jsou velké průmyslové zóny, které působí jako magnet na další subdodavatele. I takové zóny, které mají růstový potenciál. Budoucnost bych viděl i v případě zón, rostoucích v blízkosti nějakých technických univerzit.

Průmyslové zóny se v době zcela nedávné staly módním doplňkem každého města i městečka. Tato doba již skončila. Poptávka po průmyslových zónách již byla vlastně do značné míry uspokojena. Proto i výběr zón, které budou podpořeny státní dotací, je již mnohem selektivnější. Mnohdy již při podání žádosti chceme, aby zde existoval nějaký nájemník - podnikatelský subjekt -- alespoň třeba se smlouvou o smlouvě budoucí.

Jakých chyb se žadatelé nejčastěji dopouští a jaký je vlastně poměr mezi poskytnutými dotacemi a odmítnutými žádostmi?

Přesný poměr mezi uspokojenými a neuspokojenými žádostmi nevím. Vlastně to vyřizuje Czech Invest, ten je prvním sítem. Příprava jednotlivých průmyslových zón je však dnes na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo před několika roky. Vyrostla generace manažerů průmyslových zón, a ti již dokáží připravit i velice složité projekty. Mnohé z nich si proškolil sám CzechInvest, který pracuje přímo v terénu velice aktivně.

AUTOR: Jiří Kučera
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí